Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Contemporary American Literary Essay

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-EN-CALE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Contemporary American Literary Essay
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

None (brak)

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:


- participation in discussion seminar - 20 hrs

- on-line discussions (Moodle forum) - 10 hrs


Self-study hours:


- preparation for discussion seminar - 20 hrs

- writing essays - 30 hrs

- reading literature - 20 hrs


Altogether: 100 hrs (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: The student has in-depth knowledge of the contemporary American literary essay and is familiar with its distinctive features (K_W04),

W2: The student has advanced knowledge of selected historical, social, religious, philosophical and political issues determining the development of the American literary essay in the last two decades (K_W08).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: The student is able to place American contemporary literary essays in a general historical and cultural context (K_U09),

U2: The student is able to analyze and interpret contemporary American literary essays with the use of basic terminology and appropriate methods (K_U11),

U3: The student is able to recognize the literary conventions of the contemporary American literary essay (K_U10).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: The graduate is able to work and assume various roles in a team whilst analyzing a selection of contemporary American literary essays (K_K02),

K2: The graduate appreciates the tradition and cultural heritage of the United States of America and is aware of their responsibility for preserving them (K_K05).Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- description

- discussion

Exploratory teaching methods:

- biographical

- brainstorming

- expert panels

- practical

- seminar


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- giełda pomysłów
- seminaryjna
- stolików eksperckich

Skrócony opis:

The seminar attempts to introduce the students to an interesting and relatively distinctive genre of American letters, the literary essay. A combination of classical journalism and literary narrative techniques, the literary essay ties in with a century-long tradition of bringing together fact and fiction in American literature.

Pełny opis:

The seminar attempts to introduce the students to an interesting and relatively distinctive genre of American letters, the literary essay. A combination of classical journalism and literary narrative techniques, the literary essay ties in with a century-long tradition of bringing together fact and fiction in American literature.

The classes will cover the work of David Foster Wallace and essays edited by his close friend and collaborator, Jonathan Franzen.

Literatura:

David Foster Wallace, A Supposedly Fun Thing I Will Never Do Again.

The Best American Essays 2006, ed. Jonathan Franzen.

Metody i kryteria oceniania:

Active participation in classes - 20% (K_K02, K_K05),

Midterm Essay - 30% (K_W09, K_U10, K_U11),

Final Essay - 50% (K_W09, K_U10, K_U11).

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5.

In each of the criteria, the correct and precise use of the English language will be taken into consideration (up to 20% of the grade for the given component).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)