Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Diplomacy in practice - language as a double-edged weapon

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-EN-DIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diplomacy in practice - language as a double-edged weapon
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) - participation in discussion seminar - 20 hrs

- consultations- 5 hrs

Self-study hours:

- preparation for discussion seminar - 20 hrs

- writing essays/ papers/ projects- 35 hrs

- reading literature- 20 hrs

total: 100 hrs (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student has the basic knowledge of contemporary political situation in East Asia Region (EAR).

Student is familiar with most important bilateral/multilater history based disputes in EAR.

Student recognizes basic language-based mechanisms in policy making


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student searches for, analyzes, evaluates, selects and consolidates information coming from printed, oral and electronic sources.

Student is capable of searching historical and cultural context of the texts discussed during the course.

Student can analyse and interpret the discussed examples with applying the relevant basic terminology and methods.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student understands the significance of use of language as a tool in diplomatic discourse.

Student recognizes the importance of cautious and respectful forms of communication in international and multilingual environment.

Student is aware of different methods of manipulation and strategies employed in persuasive policies


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture,

- problem-centered lecture,

- case study,

- presentation,

- discussion.


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The proposed series of lectures will serve as a platform to present, discuss and analyze selected examples of the impact of language policy, rhetoric or narrative mechanisms on the common understanding of internal and international disputes important for social order and security in the EAR.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Diplomacy in practice - language as a double-edged weapon. The proposed series of lectures aims, based on real examples, to indicate the role of language in building or resolving diplomatic disputes in the East Asian region. Classes will largely be based on the personal experience of the lecturer who has worked as a diplomat in Beijing and Taipei for the past 10 years. Topics discussed will relate to the historical context of disputes, often emotionally characterized, as well as methods and strategies for interpreting them. During the classes, we will analyze the actual state of disputes, where rhetoric, specific wording as a reference point are the key to understand the existing tensions. An important element of the meetings will be the identification and formulation of the role of modern methods of persuasion for shaping public opinion in the face of the challenges of the regional political scene, presenting the optics of two or many sides of disputes.

Literatura: (tylko po angielsku)

materials provided by the teacher

Sook Jong Lee, Jan Melissen, Public Diplomacy and Soft Power in East Asia, Palgrave Macmillan; 2011 edition

Zhang Jingjing, Panda Diplomacy, Foreign Languages and Teaching & Reasearch Press, 2009

Jovan Kurbalija, Hannah Slavik, Language and Diplomacy, Diplo Foundation, 2001

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Continual assessment of the student’s activity during the seminar, evaluation of student’s homework (preparing presentations of particular case studies) and a group project.

Final grade will be based on: student’s activity during the seminar, evaluation of student’s homework and of the final group project (in equal proportions).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gaca
Prowadzący grup: Maciej Gaca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gaca
Prowadzący grup: Maciej Gaca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)