Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dystopia and Post-Apocalypse in Movie and TV Drama: Musical Perspective

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-EN-DPMT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Dystopia and Post-Apocalypse in Movie and TV Drama: Musical Perspective
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in discussion seminar – 20 hrs

- consultations – 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for discussion seminar – 20 hrs

- writing essays/ papers/ projects – 0 hrs

- reading literature – 30 hrs

- preparation for test – 25 hrs

- preparation for examination – 0 hrs

Altogether: 100 hrs (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

K1: has basic knowledge of terminology related to aesthetics of film music, used and interpreted during the classes (L_K02),

K2: knows and recognizes the selected cases analyzed during the classes (L_K13).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

S1: has the ability to use aforementioned terminology in order to discuss cases connected to aesthetics of film music (L_S02),

S2: is able to work in group, discuss, argue and formulate questions (L_S06),

S3: is able to find, analyze, and select information gathered during the classes (L_S01).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

C1: feels responsible for world cultural heritage (L_C05).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is dedicated to Erasmus students, and to other students, from all faculties, interested in the topic of comparative music and film studies.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The classes concern music analysis of selected examples taken from films and TV series on dystopian and post-apocalyptic themes, such as:

MadMax

Cargo

The Lobster

Altered Carbon

The 100

Chernobyl

Individual classes will be dedicated to subsequent musical solutions used in these specific film genres. The list of examples may change, for example at the request of students. All examples will be available on the platforms: Netflix, HBO Go, Amazon Prime.

Literatura: (tylko po angielsku)

A Child in Post-Apocalyptic Cinema, ed. D. Olson, Lanham 2015.

Alien Zone: Cultural Theory and and Contemporary Science Fiction Cinema, ed. A. Kuhn, NY 2003.

B. Gurr, Race, Gender, and Sexuality in Post-Apocalytic TV and Film, NY 2015.

Ch. P. Mitchell, A Guide to Apocalyptic Cinema, London 2001.

M. Smicek, American Dreams, Suburban Nightmares: Suburbia as a Narrative Space between Utopia and Dystopia in Contemporary American Cinema, Hamburg 2015.

P. Szendy, Apocalypse Cinema: 2012 and the Others Ends of the World, transl. W. Bishop, Fordham 2015.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- test

- activity,

- frequency (3 absences allowed)

Assessment criteria:

Test (15 questions, 15 pts) is the basic criterium of evaluation. However, student can gain additional points for her/his activity in discussion. These points can influence the final result.

fail – 0-7 pts (0-50%)

satisfactory – 8-9 pts (51-60%)

satisfactory plus – 10 pts (61-70%)

good – 11-12 pts (71-80%)

good plus – 13 pts (81-90%)

very good – 14-15 pts (91-100%).

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lisecka
Prowadzący grup: Małgorzata Lisecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi: (tylko po angielsku)

The course starts since October 22nd

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.