Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Editing literatures in English across cultures: theory and practice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-EN-ELE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Editing literatures in English across cultures: theory and practice
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1288
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

None

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in discussion seminar - 20 hrs

- teacher-assisted learning – 15 hrs.


Self-study hours:

- preparation for discussion seminar - 20 hrs.

- projects at home - 15 hrs.

- reading literature – 15 hrs.

- preparation for assignments - 15 hrs.


Altogether: 100 hrs. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

The student

W1: has basic knowledge of DTP tools used in literature- and culture-related design

W2: knows basic terminology used in editorial and textual studies.

W3: has essential knowledge of DTP softwareEfekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: is able to use DTP tools in his/her designs linked to selected literary and cultural studies

U2: is capable of using editorial projects to show his/her understanding and interpretation of selected literary works and cultural artefacts

U3: can apply DTP tools in promoting literary and cultural developments

U4: can use essential DTP software for creative designs connected to the development of literature and culture at presentEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student

K1: understands the significance of visual design in spreading creative ideas linked to literary works and cultural artefacts

K2: is sensitive to various visual interpretations of literary works and cultural artefacts in a multicultural university environment

K3: can cooperate with other students to complete editorial projects successfullyMetody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- discussion


Exploratory teaching methods

- laboratory

- panel

- case study

- project work

- WebQuest

- situational


Skrócony opis:

The aim of the course is to discuss selected typographical and editorial aspects pertaining to the creation, publication and distribution of literary works and cultural artefacts in English.

Pełny opis:

The main focus is on the paratextual features of literary works and cultural artefacts in the context of their existence and use in different contexts and environments. The course participants will also develop basic desktop and digital publishing skills in designing covers, posters, blurbs, cultural and literary ephemera (show bills and programmes), and even short literary works. The students will have the opportunity to demonstrate their approaches to literature and culture by means of visual designs.

Literatura:

Required reading:

Lupton, Ellen. 2010. Thinking with Type. A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students. New York: Princeton Architectural Press.

Sullivan, K.D. 2006. The McGraw-Hill Desk Reference for Editors, Writers, and Proofreaders. New York: McGraw-Hill.

“Foreword” by Richard Macksey and “Introduction” by Gérard Genette – from Paratexts: Thresholds of Interpretation, any edition.

Additional reading:

Felici, James. 2012. The Complete Manual of Typography (Second Edition). Barkeley: Peachpit (selected chapters).

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

- active class participation: U1, K1, K2

- quiz: W1, W2, W3

- presentation of the editorial projects: U2, U3, U4

Assessment criteria:

- active class participation (40% of the final grade)

- presentation (60% of the final grade)

fail- below 55%

satisfactory- 55 – 69 %

satisfactory plus- 70 – 74 %

good - 75 – 84 %

good plus- 85 – 89%

very good- 90 – 100%

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

See the main fields above (general information about the course).

Pełny opis:

See the main fields above (general information about the course).

Literatura:

See the main fields above (general information about the course).

Uwagi:

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

See the main fields above (general information about the course).

Pełny opis:

See the main fields above (general information about the course).

Literatura:

See the main fields above (general information about the course).

Uwagi:

Not applicable.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1288
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

In 2020/2021 summer term, the class may be conducted online with the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle platform (online teaching = 20 hours).

Pełny opis:

As in "General information on the course" (not affected in case of online teaching).

Literatura:

As in "General information on the course" (not affected in case of online teaching).

Uwagi:

In case of online teaching, the course will be conducted via Moodle. See "Discussion seminar, 20 hours > more information" for further details.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)