Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Language, culture and identity. Ethnic minorities in Poland

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-EN-LCI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Language, culture and identity. Ethnic minorities in Poland
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=697
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Work with teacher (hours):

- participation in discussion seminar – 20 h

- personal and e-mail consultation – 25 h

- reading literature for classes - 30 h


Individual work (hours):

- preparing for test or writing an essay – 25 h


Total: 100 hours


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) has basic knowledge of the main historical, social, religious, philosophical and political facts of the chosen ethnic groups in Poland;

has basic knowledge of the culture of the chosen ethnic groups in Poland

has basic knowledge of the relationships between the chosen ethnic groups in Poland and the majority;


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) is able to seek, analyze, value, select and make use of the information on ethnic groups in Poland on the basis of various sources and in various ways;

is able to differentiate and value various types of sources;

understands variuos values and perspectives of different groups


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) is conscious of his/her knowledge and skills, understands the need of broadening his/her knowledge;

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) lecturing methods:

- conversational lecture

- informative lecture


exposing methods:

- presentation


query methods:

- observation


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The discussion semiar characterizes various aspects of minority ethnic groups’ life. Although national and ethnic minorities constitute less than 5% of the whole population of Poland, their social and cultural life is relatively vivid. During the lectures students get to know minority groups’ language situation, social problems and cultural identity. Their legal and political situation as well as relations with majority are also characterized.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The discussion seminar characterizes various aspects of minority ethnic groups’ life. Although national and ethnic minorities constitute less than 5% of the whole population of Poland, there are several ethnicities who had migrated and settled in Poland as well as different ethnic groups within Polish nation. First lectures are devoted to the problems of bilingualism, culture and identity, religion and general information on ethnic groups in Poland. The following lectures deal with various aspects of life of the chosen minority groups in Poland: Germans, Ukrianians, Rusyns, Belarusiians, Russians, Tartars, Armenians, Roma people and other ethnic and national groups. The ethnic groups within Polish ethnos – Silesians and Kashubians – are also described. The last to lectures are devoted tothe relations between minorities and majority, and to the legal situation and minority rights in Poland.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. The SAGE handbook of race and ethnic studies / ed. by Patricia Hill Collins and John Solomos, Los Angeles: SAGE, 2010.

2. Dominant culture as a foreign culture : dominant groups in the eyes of minorities / ed. by Janusz Mucha, New York : East European Monographs : distr. by Columbia University Press, 1999

3. Heike, Otto. Die deutsche Minderheit in Polen bis 1939 : ihr Leben und Wirken kulturell, gesellschaftlich, politisch : eine historisch-dokumentarische Analyse, Leverkusen : Selbstverlag Verfassers, 1985

4. Reichling, Gerhard. Deutsche und Polen 1945 bis 1970 im Spiegel der polnischen amtlischen Statistik, Bonn : Osmipress, 1976

5. Gawrich, Andrea. Minderheiten im Transformations- und Konsolidierungsprozess Polens : Verbände und politische Institutionen, Opladen : Leske + Budrich, 2003.

6. Pawlak, Mikołaj. The Children of Foreigners in Polish Lower Secondary Schools — Two Strategies of Coping with Them, Polish Sociological Review” 3 (151)/2005: 291-301.

7. Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam / Górak-Sosnowska Katarzyna (ed.), Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, Warsaw 2011

8. Dołowy-Rybińska, Nicole. Kashubian and modern forms of media - new survival chances for endangered languages, „Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics" 2010, nr 1-2.

9. Głuszkowski, Michał. Socio- and Psycholinguistic Aspects of Minority Languages Evolution. The Polish Old Believers Case¬ – „Acta Universitatis Siauliensis” 2/2006, s. 62-74

10. Kamusella, Tomasz. Langauge in Central Europe’s History and Politics, “Sprawy Narodowościowe” 34/2009.

11. Burszta, Józef. How do we understand multicultural world, „Sprawy Narodowościowe” 35/2009, 9-26.

12. Language and ethnic identity [electronic resource] / edited by William B. Gudykunst, Clevedon : Multilingual Matters, 1988

13. Fishman, Joshua. Language and ethnicity in minority sociolinguistic perspective, Clevedon, Avon, England : Multilingual Matters, 1989.

14. Mercator 2005, Lithuanian. The Lithuanian language in education in Poland, p. 1-14, 27-28. http://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/dossiers_pdf/lithuanian_in_poland.pdf

15. K. Cordell, S. Wolff, Ethnic Germans in Poland and the Czech Republic: A Comparative Evaluation, p. 9-18

http://www.stefanwolff.com/files/EthnicGermansPolandandCzechRepublic.pdf

17. Brunarska, Lesińska, 2014, Poland as a(n) (un)attractive destination for Belarusian labour migrants (www.migracje.uw.edu.pl) - pp. 6-8, 24-29

18.http://www.eui.eu/Projects/METOIKOS/Documents/2010-04-29-FirstMeeting/METOIKOS%20Poland%20Ukraine%20presentation%20at%20Meeting%201.pdf

19. P. Best. 2000.The Carpatho Rusyn question in Poland, in P. Best, J. Moklak, The Lemkos of Poland, Cracow-New Haven

20. Tomasz Kamusella, 2012, Poland and the Silesians: Minority Rights a la carte?, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe

Vol 11, No 2, 2012, pp. 42-44; 60-67

http://www.ecmi.de/publications/detail/issue-22012-vol-11-254/

21. In Zelow Krecik teaches about diversity - the Czech minority in Poland

https://voicesfrompoland.wordpress.com/2011/09/20/w-zelowie-krecik-tez-uczy-o-roznorodnosci-the-czech-minority-in-zelow/

22. Melodies from Orava, stories from Spisz - the Slovaks from the Polish Orava region

https://voicesfrompoland.wordpress.com/2011/10/02/orawskie-melodie-spiskie-opowiesci/

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Evaluation methods:

attendance 50%, written test 50%

0%-54% = fail

55%-69% = 3

70%-74% = 3+

75%-84% = 4

85%-89% = 4+

90%-100% = 5

The test verifies the following competences:

has basic knowledge of the main historical, social, religious, philosophical and political facts of the chosen ethnic groups in Poland;

has basic knowledge of the culture of the chosen ethnic groups in Poland

has basic knowledge of the relationships between the chosen ethnic groups in Poland and the majority

is able to seek, analyze, value, select and make use of the information on ethnic groups in Poland on the basis of various sources and in various ways;

is able to differentiate and value various types of sources;

understands variuos values and perspectives of different groups

is conscious of his/her knowledge and skills,

understands the need of broadening his/her knowledge

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

none

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Głuszkowski
Prowadzący grup: Michał Głuszkowski
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=697
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

same as A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

same as A.

Literatura: (tylko po angielsku)

same as A.

Uwagi: (tylko po angielsku)

same as A.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Głuszkowski
Prowadzący grup: Michał Głuszkowski
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=697
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

same as A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

same as A.

Literatura: (tylko po angielsku)

same as A.

Uwagi: (tylko po angielsku)

same as A.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Głuszkowski
Prowadzący grup: Michał Głuszkowski
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=697
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

same as A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

same as A.

Literatura: (tylko po angielsku)

same as A.

Uwagi: (tylko po angielsku)

same as A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Głuszkowski
Prowadzący grup: Michał Głuszkowski
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=697
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

same as A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

same as A.

Literatura: (tylko po angielsku)

same as A.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Due to pandemic conditions in the year 2020/21 it is an external class ALL MEETINGS ON TEAMS.

Moodle: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=697

Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac853b1c085394c619385cf20ef50f48c%40thread.tacv2/conversations?groupId=1b32aafa-cc00-445e-9e49-e82a59531e33&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.