Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Written languages of Greater China - introduction

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-EN-WLGC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Written languages of Greater China - introduction
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) - participation in discussion seminar - 20 hrs

- consultations- 5 hrs

Self-study hours:

- preparation for discussion seminar - 20 hrs

- writing essays/ papers/ projects- 35 hrs

- reading literature- 20 hrs

Altogether: 100 hrs (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student has the basic knowledge of the all written scripts within the are of Greater China.


Student possesses the knowledge of basic structure of each of described scripts.


Student is familiar with the historical context of creation and extintion of particuar scripts as well as language policies of Chinese rulers.


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student searches for, analyzes, evaluates, selects and consolidates information coming from written and electronic sources.


Student is capable of searching historical, cultural and linguistic context of the discussed script during the course.


Student can analyse and interpret the discussed script with applying the relevant basic terminology and methods.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student understands the significance of written language in the cultural, political and ethnolinguistical context.


Student recognizes the importance of processes of ethnic self-identification in Greater China Region in relation to language.


Student understands the need for respect and protection of national minorities and their language heritage.


Student is aware of the mechanisms of destruction and cultural heritage deterioration specific to the discussed geographical and cultural area.


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture,

- problem-centered lecture,

- case study,

- presentation,

- discussion.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to familiarize students with basic knowledge of the written languages of peoples living in East Asia, with particular emphasis on the cultural role of the written language, linking the written language with the basic concepts of time and space, language policy and state policy.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The offer of the academic course on written languages of East Asian peoples from the cultural area of China aims to show the richness of the cultural heritage existing there. At the same time, basic concepts of the importance of having a written language will be discussed during the course. Students will be equipped with basic knowledge on understanding the social role of writing in the Chinese cultural area, the structure of particular written scripts as well as their spatial and temporal orientation. In addition, we will perform a historical analysis of political and cultural processes that influenced the development or decline of individual written languages. This thematic block will include, among others China's historical language policy and the language policy of the Government of the Republic of China and the PRC. On this basis, students will be able to attempt to assess the current condition of written languages in the Greater China region. The seminar will end with the project of building a full inventory of threats and survival conditions for selected endangered languages of East Asia as part of group work. The languages to be discussed are Dtomba (Nahsi); Li-ssaw (Lisu); Yi (Lolo); Nushu; Mongol; Manchu; Sui (Shui); Tangut (Xixia).

Literatura: (tylko po angielsku)

Literature Selected:

Burkiewicz, Kamil 2015. The script and language of the Sui in Southern China: description, dictionary, relations with Chinese language and culture. PhD dissertation. Poznań: Adam Mickiewicz University.

Coulmas, Florian 2003. Writing Systems. An introduction to their linguistics analysis. Cambirdge: Cambridge Univesrity Press.

Frawley, William (ed.) 2003. International encyclopaedia of linguistics (second edition, vol. 4). Oxford: Oxford University Press.

Gaca, Maciej 2004. Czasowy Model świata w piktografii ludu Naxi (Temporal Model of The World In Naxi Pictography). Stęszew: IIEOS

Hansen, Mette Halskov 1999. Lesson in Being Chinese. Minority Education and Ethnic Identity in Southwest China. Seattle and London: University of Washington Press.

Sampson, Goeffrey 1985. Writing Systems: A Linguistic Introduction. Stanford University Press.

Wasilewska, Halina (2003). Unity and Diversity: the Yi Writing System and Its Multiple Representations. PhD disseration, Adam Mickiewicz University.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Continual assessment of the student’s activity during the seminar, evaluation of student’s homework (preparing presentations of particular written scripts) and group project on the inventory of threats and survival conditions for selected endangered languages of Greater China region (critical analysis of chosen literature, current socio-political situation or other cultural phenomena).

Final grade will be based on: student’s activity during the seminar, evaluation of student’s homework and of the final group project (in equal proportions).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gaca, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Maciej Gaca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.