Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Debaty kulturowo-polityczne w Niemczech i Austrii po 1945 roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-K-DKPNA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Debaty kulturowo-polityczne w Niemczech i Austrii po 1945 roku
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

75 godzin wykładów (3 ECTS), z czego:

30 godz. przypada na udział w zajęciach 1,2 ECTS

25 godzin konsultacje 1 ECTS

20 godzin praca własna studenta w ciągu semestru 0,8 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01 ma pogłębioną wiedzę ogólną o języku niemieckim,

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą kluczowych zagadnień związanych z językiem niemieckim w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i międzykulturowym,

K_W05 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa

K_W09 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego oraz kontaktów polsko-niemieckich


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

K_U09 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2+ w ramach języka niemieckiego (z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii),

K_U12 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K_K05 docenia dorobek danego zawodu i poczuwa się do odpowiedzialności za niego,

K_K08 jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Żyliński
Prowadzący grup: Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.