Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr antyczny i jego recepcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-K-TA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Teatr antyczny i jego recepcja
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr zimowy:

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h = 1,2 ECTS

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz do zaliczenia przedmiotu: 20 h = 0,8 ECTS)


Semestr letni:

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h = 1,2 ECTS

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz do zaliczenia przedmiotu: 20 h = 0,8 ECTS)


Łącznie: 100 godz. (4 pkt. ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma zaawansowaną wiedzę o starożytnej literaturze dramatcznej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców (K_W03)

W2: student ma zaawansowaną wiedzę o transmisji i recepcji starożytnej literatury dramatycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (media, teatr, film, architektura, muzyka, sztuka) (K_W04)

W3: student ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach pomiędzy literaturą, teatrem, sztuką i filozofią (K_W06)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym, rozpoznać ich rodzaj literacki i gatunkową konwencję, oraz dokonać ich analiz i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i trafnych metod (K_U08)

U2: student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej i literackiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wartości artystycznej i poznawczej (K_U09)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku (K_K04)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą problematyce teatru i dramatu antycznego, greckiego i rzymskiego, oraz jego recepcji w szeroko pojętej kulturze światowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą problematyce teatru i dramatu antycznego, greckiego i rzymskiego, oraz jego recepcji w szeroko pojętej kulturze światowej.

Pełny opis:

Celem niniejszych zajęć jest:

- analiza i interpretacja utworów literackich;

- analiza i interpretacja innych tekstów kultury;

- analiza wybranych aspektów dotyczących tekstów dramatycznych takich, jak kwestie związane z poetyką, scenicznością, widowiskowością, przestrzenią, przekładem, etc., z uwzględnieniem zmian zachodzących na przestrzeni wieków;

- analiza wybranych aspektów dotyczących recepcji starożytnych utworów dramatycznych w światowej literaturze, teatrze, sztuce, filmie, etc.;

- umiejętność dostrzegania i interpretacji związków między historią, religią, polityką, literaturą i sztuką.

Niniejsze zajęcia wymagają od studentów czynnego w nich uczestnictwa rozumianego jako zabieranie głosu na tematy przewidziane programem zajęć.

Literatura:

Ajschylos, Tragedie, tłum. S. Srebrny, Kraków 1952.

Arystofanes, Komedie, tłum. J. Ławińska-Tyszkowska, Warszawa 2001-2003.

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 2006.

Axer J., Filolog w teatrze, Warszawa 1991.

Borges J. L., Dociekania Awerroesa, [w:] idem, Alef, [dowolne wydanie].

Chodkowski R. R., Teatr grecki, Lublin 2003.

Cytowska M. Szelest, H., Literatura rzymska (okres cesarstwa), Warszawa 1992.

Cytowska M. Szelest, H., Rychlewska L., Literatura rzymska (okres archaiczny), Warszawa 1996.

Czerwińska J., Człowiek Eurypidesa wobec zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź 1999.

Eurypides, Tragedie, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006-2007.

Głowacki J., Antygona w Nowym Jorku, Dialog 10/ 1992, 5-40.

Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, op. A. Krawczuk, Warszawa 1967-

Historia teatru, red. J. Brown, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999.

Kerenyi K. , Mitologia Greków, Warszawa 2002.

Kitto H. D. F., Tragedia grecka. Studium literackie, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1997.

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

Kocur M., We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 2005.

Lesky A., Tragedia grecka, tłum. M. Weiner, Kraków 2006.

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005.

Loher D., Medea na Manhattanie [w:] eadem, Na Manhattanie i gdzie indziej: dziesięć sztuk niemieckich, tłum. Mateusz Borowski, Kraków 2007.

Łanowski J., Przekłady dramatu antycznego. Z doświadczeń tłumacza, [w:] Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej, red. J. Axer, Z. Osiński, Warszawa 1997, s. 179-185.

Marciniak K., Mitologia grecka i rzymska, Warszawa 2010.

Nicoll A., Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

Nicoll A., Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1977.

Plaut, Komedie, tłum. E. Skwara, Warszawa 2002-2004.

Ricoeur P., Torop P., O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk 2008.

Romanowska A., Teatralność dyskursu dramatycznego jako problem translatologiczny, [w:] „Teatralność dyskursu dramatycznego jako problem translatologiczny”, w: Dyskurs-Postać-Gender, red. Joanna Zając et al., Kraków 2002, s. 79-101.

Romilly de J., Tragedia grecka, tłum. I. Sławińska, Warszawa 1994.

Sandauer A., Źle o poprzednikach, [w:] Pisarze polscy o sztuce przekładu, red. E. Balcerzan, Poznań 1977, s. 352-357.

Skwara E., Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001.

Skwara E., Spektakl zaklęty w tekście. Wizja antycznego przedstawienia Captivi Plauta, [w:] Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, red. J. Olko, Warszawa 2008, s. 243-260.

Sofokles, Tragedie, tłum. R. Chodkowski, Lublin 2009, 2012.

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, Kraków 2004.

Terencjusz, Komedie, E. Skwara, Warszawa 2005-2006.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Do odnośnych zajęć zostanie wybrana literatura filmowa i teatralna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą problematyce teatru i dramatu antycznego, greckiego i rzymskiego, oraz jego recepcji w szeroko pojętej kulturze światowej.

Pełny opis:

Celem niniejszych zajęć jest:

- analiza i interpretacja utworów literackich;

- analiza i interpretacja innych tekstów kultury;

- analiza wybranych aspektów dotyczących tekstów dramatycznych takich, jak kwestie związane z poetyką, scenicznością, widowiskowością, przestrzenią, przekładem, etc., z uwzględnieniem zmian zachodzących na przestrzeni wieków;

- analiza wybranych aspektów dotyczących recepcji starożytnych utworów dramatycznych w światowej literaturze, teatrze, sztuce, filmie, etc.;

- umiejętność dostrzegania i interpretacji związków między historią, religią, polityką, literaturą i sztuką.

Niniejsze zajęcia wymagają od studentów czynnego w nich uczestnictwa rozumianego jako zabieranie głosu na tematy przewidziane programem zajęć.

Literatura:

Ajschylos, Tragedie, tłum. S. Srebrny, Kraków 1952.

Arystofanes, Komedie, tłum. J. Ławińska-Tyszkowska, Warszawa 2001-2003.

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 2006.

Axer J., Filolog w teatrze, Warszawa 1991.

Borges J. L., Dociekania Awerroesa, [w:] idem, Alef, [dowolne wydanie].

Chodkowski R. R., Teatr grecki, Lublin 2003.

Cytowska M. Szelest, H., Literatura rzymska (okres cesarstwa), Warszawa 1992.

Cytowska M. Szelest, H., Rychlewska L., Literatura rzymska (okres archaiczny), Warszawa 1996.

Czerwińska J., Człowiek Eurypidesa wobec zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź 1999.

Eurypides, Tragedie, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006-2007.

Głowacki J., Antygona w Nowym Jorku, Dialog 10/ 1992, 5-40.

Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, op. A. Krawczuk, Warszawa 1967-

Historia teatru, red. J. Brown, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999.

Kerenyi K. , Mitologia Greków, Warszawa 2002.

Kitto H. D. F., Tragedia grecka. Studium literackie, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1997.

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

Kocur M., We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 2005.

Lesky A., Tragedia grecka, tłum. M. Weiner, Kraków 2006.

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005.

Loher D., Medea na Manhattanie [w:] eadem, Na Manhattanie i gdzie indziej: dziesięć sztuk niemieckich, tłum. Mateusz Borowski, Kraków 2007.

Łanowski J., Przekłady dramatu antycznego. Z doświadczeń tłumacza, [w:] Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej, red. J. Axer, Z. Osiński, Warszawa 1997, s. 179-185.

Marciniak K., Mitologia grecka i rzymska, Warszawa 2010.

Nicoll A., Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

Nicoll A., Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1977.

Plaut, Komedie, tłum. E. Skwara, Warszawa 2002-2004.

Ricoeur P., Torop P., O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk 2008.

Romanowska A., Teatralność dyskursu dramatycznego jako problem translatologiczny, [w:] „Teatralność dyskursu dramatycznego jako problem translatologiczny”, w: Dyskurs-Postać-Gender, red. Joanna Zając et al., Kraków 2002, s. 79-101.

Romilly de J., Tragedia grecka, tłum. I. Sławińska, Warszawa 1994.

Sandauer A., Źle o poprzednikach, [w:] Pisarze polscy o sztuce przekładu, red. E. Balcerzan, Poznań 1977, s. 352-357.

Skwara E., Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001.

Skwara E., Spektakl zaklęty w tekście. Wizja antycznego przedstawienia Captivi Plauta, [w:] Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, red. J. Olko, Warszawa 2008, s. 243-260.

Sofokles, Tragedie, tłum. R. Chodkowski, Lublin 2009, 2012.

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, Kraków 2004.

Terencjusz, Komedie, E. Skwara, Warszawa 2005-2006.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Do odnośnych zajęć zostanie wybrana literatura filmowa i teatralna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą problematyce teatru i dramatu antycznego, greckiego i rzymskiego, oraz jego recepcji w szeroko pojętej kulturze światowej

Pełny opis:

Celem niniejszych zajęć jest:

- zapoznanie studentów z historią i rozwojem teatru oraz gatunków dramatycznych od starożytności do XVII wieku;

- analiza i interpretacja utworów literackich;

- analiza i interpretacja innych tekstów kultury;

- analiza wybranych aspektów dotyczących tekstów dramatycznych takich, jak kwestie związane z poetyką, scenicznością, widowiskowością czy przekładem, z uwzględnieniem zmian zachodzących na przestrzeni wieków;

- analiza wybranych aspektów dotyczących recepcji starożytnych utworów dramatycznych w światowej literaturze, teatrze, sztuce czy w filmie;

- umiejętność dostrzegania i interpretacji związków między historią, religią, polityką, literaturą i sztuką.

Literatura:

Literatura obligatoryjna (dotycząca semestru zimowego)

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 2006.

Historia teatru, red. J. Brown, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999.

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

Kocur M., We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 2005.

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005.

Nicoll A., Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

Nicoll A., Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1977.

Skwara E., Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001.

Wybrane utwory następujących autorów (dotyczy semestru zimowego i letniego):

Ajschylos, Tragedie, tłum. S. Srebrny, Kraków 1952.

Arystofanes, Komedie, tłum. J. Ławińska-Tyszkowska, Warszawa 2001-2003.

Eurypides, Tragedie, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006-2007.

Fredro A., wybrane komedie (dowolne wydanie).

Kochanowski J., Odprawa posłów greckich (Wolne Lektury)

Molier, Dzieła, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1952.

Plaut, Komedie, tłum. E. Skwara, Warszawa 2002-2004.

Racine J., Tragedie, Warszawa 1958.

Sofokles, Tragedie, tłum. R. Chodkowski, Lublin 2009, 2012.

Szekspir, Tragedie. Komedie. Kroniki, dowolne wydanie.

Terencjusz, Komedie, E. Skwara, Warszawa 2005-2006.

Literatura dodatkowa:

Antropologia widowisk, op. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

Axer J., Filolog w teatrze, Warszawa 1991.

Balcerzan E., Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatoryki i komparatystyki, Poznań 2009.

Brandstaetter R., Śmierć na wybrzeżu Artemidy [w:] idem, Dramaty, Warszawa 1986.

Brandstaetter R., Medea, Dialog 1959/4, 5-40.

Chodkowski R. R., Teatr grecki, Lublin 2003.

Cytowska M. Szelest, H., Rychlewska L., Literatura rzymska (okres archaiczny), Warszawa 1996.

Cytowska M. Szelest, H., Literatura rzymska (okres cesarstwa), Warszawa 1992.

Czewińska J., Człowiek Eurypidesa wobec zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź 1999.

Głowacki J., Antygona w Nowym Jorku, Dialog 10/ 1992, 5-40.

Goethe J. W., Ifigenia w Taurydzie (dowolne wydanie).

Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, op. A. Krawczuk, Warszawa 1967-

Herbert Z., Ofiarowanie Ifigenii (z tomu Hermes, pies i gwiazda, 1957).

Horacy, Sztuka poetycka [w:] idem, Dzieła wszystkie, red. A. Lam, Pułtusk 2010.

Kerenyi K. , Mitologia Greków, Warszawa 2002.

Kitto H. D. F., Tragedia grecka. Studium literackie, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1997.

Lesky A., Tragedia grecka, tłum. M. Weiner, Kraków 2006.

Loher D., Medea na Manhattanie [w:] Na Manhattanie i gdzie indziej: dziesięć sztuk niemieckich, tłum. Mateusz Borowski, Kraków 2007.

Marciniak K., Mitologia grecka i rzymska, Warszawa 2010.

Parandowski J., Mitologia, Warszawa 1950.

Przybora J., Medea moja sympatia [w:] idem, Teatr nieduży, Warszawa 1980.

Ricoeur P., Torop P., O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk 2008.

Romilly de J., Tragedia grecka, tłum. I. Sławińska, Warszawa 1994.

Seneka, Agamemnon, tłum. E. Wesołowska, Poznań 1997.

Seneka, Smutne starożytności teatrum, tłum. J. A. Bardziński (Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa).

Srebrny S., Teatr grecki i polski, Warszawa 1984.

Steffen W., Batóg T., Ajschylos. Twórca tragedii greckiej, Warszawa 2000.

Swinarski A. M., Powrót Alcesty, Poznań 1958.

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, Kraków 2004.

Wiles D., Krótka historia przestrzeni teatralnych, tłum. Ł. Zaremba, Warszawa 2012.

Witruwiusz, O architekturze, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1999.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Do odnośnych zajęć zostanie wybrana literatura filmowa i teatralna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą problematyce teatru i dramatu antycznego, greckiego i rzymskiego, oraz jego recepcji w szeroko pojętej kulturze światowej.

Pełny opis:

Celem niniejszych zajęć jest:

- zapoznanie studentów z historią i rozwojem teatru oraz gatunków dramatycznych od starożytności do XVII wieku;

- analiza i interpretacja utworów literackich;

- analiza i interpretacja innych tekstów kultury;

- analiza wybranych aspektów dotyczących tekstów dramatycznych takich, jak kwestie związane z poetyką, scenicznością, widowiskowością czy przekładem, z uwzględnieniem zmian zachodzących na przestrzeni wieków;

- analiza wybranych aspektów dotyczących recepcji starożytnych utworów dramatycznych w światowej literaturze, teatrze, sztuce czy w filmie;

- umiejętność dostrzegania i interpretacji związków między historią, religią, polityką, literaturą i sztuką.

Literatura:

Literatura obligatoryjna (dotycząca semestru zimowego)

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 2006.

Historia teatru, red. J. Brown, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999.

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

Kocur M., We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 2005.

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005.

Nicoll A., Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

Nicoll A., Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1977.

Skwara E., Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001.

Wybrane utwory następujących autorów (dotyczy semestru zimowego i letniego):

Ajschylos, Tragedie, tłum. S. Srebrny, Kraków 1952.

Arystofanes, Komedie, tłum. J. Ławińska-Tyszkowska, Warszawa 2001-2003.

Eurypides, Tragedie, tłum. J. Łanowski, Warszawa 2006-2007.

Fredro A., wybrane komedie (dowolne wydanie).

Kochanowski J., Odprawa posłów greckich (Wolne Lektury)

Molier, Dzieła, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1952.

Plaut, Komedie, tłum. E. Skwara, Warszawa 2002-2004.

Racine J., Tragedie, Warszawa 1958.

Sofokles, Tragedie, tłum. R. Chodkowski, Lublin 2009, 2012.

Szekspir, Tragedie. Komedie. Kroniki, dowolne wydanie.

Terencjusz, Komedie, E. Skwara, Warszawa 2005-2006.

Literatura dodatkowa:

Antropologia widowisk, op. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

Axer J., Filolog w teatrze, Warszawa 1991.

Balcerzan E., Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatoryki i komparatystyki, Poznań 2009.

Brandstaetter R., Śmierć na wybrzeżu Artemidy [w:] idem, Dramaty, Warszawa 1986.

Brandstaetter R., Medea, Dialog 1959/4, 5-40.

Chodkowski R. R., Teatr grecki, Lublin 2003.

Cytowska M. Szelest, H., Rychlewska L., Literatura rzymska (okres archaiczny), Warszawa 1996.

Cytowska M. Szelest, H., Literatura rzymska (okres cesarstwa), Warszawa 1992.

Czewińska J., Człowiek Eurypidesa wobec zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź 1999.

Głowacki J., Antygona w Nowym Jorku, Dialog 10/ 1992, 5-40.

Goethe J. W., Ifigenia w Taurydzie (dowolne wydanie).

Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, op. A. Krawczuk, Warszawa 1967-

Herbert Z., Ofiarowanie Ifigenii (z tomu Hermes, pies i gwiazda, 1957).

Horacy, Sztuka poetycka [w:] idem, Dzieła wszystkie, red. A. Lam, Pułtusk 2010.

Kerenyi K. , Mitologia Greków, Warszawa 2002.

Kitto H. D. F., Tragedia grecka. Studium literackie, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1997.

Lesky A., Tragedia grecka, tłum. M. Weiner, Kraków 2006.

Loher D., Medea na Manhattanie [w:] Na Manhattanie i gdzie indziej: dziesięć sztuk niemieckich, tłum. Mateusz Borowski, Kraków 2007.

Marciniak K., Mitologia grecka i rzymska, Warszawa 2010.

Parandowski J., Mitologia, Warszawa 1950.

Przybora J., Medea moja sympatia [w:] idem, Teatr nieduży, Warszawa 1980.

Ricoeur P., Torop P., O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk 2008.

Romilly de J., Tragedia grecka, tłum. I. Sławińska, Warszawa 1994.

Seneka, Agamemnon, tłum. E. Wesołowska, Poznań 1997.

Seneka, Smutne starożytności teatrum, tłum. J. A. Bardziński (Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa).

Srebrny S., Teatr grecki i polski, Warszawa 1984.

Steffen W., Batóg T., Ajschylos. Twórca tragedii greckiej, Warszawa 2000.

Swinarski A. M., Powrót Alcesty, Poznań 1958.

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, Kraków 2004.

Wiles D., Krótka historia przestrzeni teatralnych, tłum. Ł. Zaremba, Warszawa 2012.

Witruwiusz, O architekturze, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1999.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Do odnośnych zajęć zostanie wybrana literatura filmowa i teatralna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.