Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura światowa a nagrody literackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-LSANL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literatura światowa a nagrody literackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

BRAK

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela ( godz.):

- udział w wykładach – 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładów - 5

- przygotowanie do zaliczenia wykładu - 15

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5


Łącznie: 55 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student/ka ma wiedzę na temat zasad i kryteriów przyznawania najważniejszych nagród w dziedzinie literatury, zna laureatów z różnych krajów i ich twórczość.

W2: Student/ka opisuje mechanizmy przyznawania nagród literackich, definiuje podstawowe terminy literaturoznawcze i posługując się nimi charakteryzuje wybrane utwory.

W3: Student/ka zna koncepcję literatury światowej i potrafi analizować w jej kontekście wybrane dzieła laureatów najważniejszych nagród literackich o charakterze międzynarodowym.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student/ka wykorzystuje pogłębioną, uporządkowaną i szczegółową wiedzę na temat ważnych autorów, tekstów i zjawisk związanych z prestiżowymi nagrodami literackimi w dyskusjach na temat literatury światowej.

U2: Student/ka analizuje kompozycję i styl utworów literackich pochodzących z odmiennych kręgów kulturowych i mechanizmy światowej recepcji twórczości laureatów nagród literackich.

U3: Student/ka umie wskazać najważniejsze zjawiska w historii literatury światowej i omówić ich powiązania z różnymi obszarami kultury.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

K2: Student/ka posiada umiejętność prezentowania wyników analizy i interpretacji dzieł literackich ze wskazaniem i wykorzystaniem właściwych kontekstów kulturowych i teoretycznoliterackich

K3: Student/ka rozumie pluralizm kulturowy i metodologiczny.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Wykład obejmuje prezentację najważniejszych nagród w dziedzinie literatury wraz z analizą dzieł wybranych laureatów i mechanizmów recepcji ich twórczości w świetle koncepcji literatury światowej.

Pełny opis:

Wykład poświęcony prestiżowym nagrodom literackim (między innymi Nagrodzie Nobla, Nagrodzie Bookera, Nagrodzie Cervantesa, National Book Award) w kontekście koncepcji literatury światowej. Analizie utworów literackich wybranych laureatów, reprezentujących różne tradycje kulturowe, towarzyszy refleksja nad historyczno-politycznymi uwarunkowaniami zarówno przyznawania nagród, jak i recepcji twórczości nagrodzonych autorów.

Literatura:

1. Wybrane opracowania:

„Teaching World Literature’, red. D. Damrosch, New York 2009.

Damrosch David, "How to Read World Literature", Malden 2009.

Kjell Espmark, „The Nobel Prize in Literature. A Study of the Criteria behind the Choices”, Boston, 1991.

Thomsen Mads Rossendal, „Mapping World Literature: International Canonization and Transnational Literatures, London-New York 2010.

„Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów”, red. E. Stadtmüller, J. Sadłocha, M. Różycki, M. Głowacka, Wrocław 2015 (wybrane teksty).

„Laureaci literackich nagród Nobla i ich twórczość w przekładach polskich”, Cz. 1, 1901-1944, Cz. 2, 1945-1983, oprac. Hanna Bergander, Wrocław 1983 (przegląd).

Gupta Suman, "Globalization and Literature", Cambridge 2009.

Henitiuk Valerie, "The Single, Shared Text? Translation and World Literature, "World Literature Today" 2012, (86)1.

Davie Donald, "Czeslaw Milosz and the Insufficiency of Lyric", Cambridge 1986.

"Debating World Literature", ed. by Christopher Prendergast, London and New York 2004.

"The Cambridge Companion to Mario Vargas Llosa", ed. by Efraín Kristal and John King, Cambridge 2012.

"The Cambridge Companion to Bob Dylan", ed. by Kevin J. Dettmar, Cambridge 2008.

Burgass Catherine, "A. S. Byatt's Possession: A Reader's Guide", New York 2002.

2. Wybrane utwory literackie:

Borys Pasternak, „Doktor Żywago”, przeł. W. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 1990.

Thomas Mann, „Buddenbrookowie: dzieje upadku rodziny”; przeł. E. Librowiczowa, Warszawa 2005.

John Maxwell Coetzee, „Hańba”, przeł. M. Kłobukowski, Kraków 2001.

John Maxwell Coetzee, “Mistrz z Petersburga”, przeł. W. Niepokólczycki, Warszawa 1997.

Mario Vargas Llosa, „Rozmowa w katedrze”, przeł. Z. Wasitowa, Kraków 2008.

Mo Yan, „Obfite piersi, pełne biodra”, przeł. K Kulpa, Warszawa 2016.

Mo Yan, „Kraina wódki” , przeł. K. Kulpa, Warszawa 2012.

Alice Munro „Zbyt wiele szczęścia”, przeł. A. Kuc, Kraków 2009.

Dylan Bob, "The Lyrics: Since 1962", New York 2014

Wybrane teksy Boba Dylana w przekładzie Filipa Łobodzinskieg

Olga Tokarczuk, „Bieguni”, Kraków 2018.

Antonia S. Byatt, Opętanie, przeł. B. Kopeć-Umiastowska, Warszawa 2010.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Skubaczewska-Pniewska
Prowadzący grup: Anna Skubaczewska-Pniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.