Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Labirynt w kulturze europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-LWKE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Labirynt w kulturze europejskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela ( godz.):

- udział w wykładach – 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładów - 5

- przygotowanie do zaliczenia wykładu - 15

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 5


Łącznie: 55 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu wykładu student/ka:

W1: ma wiedzę na temat znaczącej liczby ważnych autorów, tekstów i zjawisk z historii literatury światowej i polskiej oraz o periodyzacji literatury europejskiej w zakresie określonym tematyką wykładu,

W2: definiuje pojęcie i określa semantykę labiryntu w odniesieniu do różnych dziedzin kultury.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zaliczeniu wykładu student/ka:

U1: rozumie i interpretuje wybrane zjawiska i symbole dawnej i współczesnej kultury, umieszczając utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zaliczeniu wykładu student/ka:

K1: ma świadomość związku różnych obszarów kultury (literatura, architektura, sztuki plastyczne, film) w zakresie określonym tematyką wykładu,

K2: ma świadomość ciągłości kultury europejskiej.


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

- wykład konwersatoryjny

- elementy pokazu, prezentacji


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład przedstawia różne aspekty kulturowe figury labiryntu, a szczególnie jej rolę w tekstach literackich XIX i XX w., zarówno polskich, jak światowych.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest jedna z podstawowych figur ludzkiej wyobraźni - motyw labiryntu. Wykład wprowadza w dzieje wyobrażeń labiryntu i ich podstawowe funkcje w różnych epokach i rozmaitych dziedzinach ludzkiej kultury. Labirynt będzie omawiany, po pierwsze, jako symboliczny motyw przestrzenny, po drugie – jako wzorzec konstrukcji dzieła, nadający mu swoisty, labiryntowy kształt. Ważną część wykładu stanowi przegląd literackich realizacji motywu labiryntu w utworach polskiej i światowej literatury, głównie XIX i XX wieku (Jan Potocki, Fiodor Dostojewski, Thomas Mann, Franz Kafka, James Joyce, Bruno Schulz, Jorge L. Borges, Witold Gombrowicz, Stanisław Lem).

Literatura:

Opracowania zalecane (we fragmentach):

1. M. Czapiga, Labirynt: inicjacja, podróż i zbłądzenie. Figura ludzkiego losu w kulturze europejskiej, Wrocław 2013.

2. W. B. Faris, Labyrinths of language: symbolic landscape and narrative design in modern fiction, Baltimore and London 1988.

3. M. Głowiński, Labirynt, przestrzeń obcości, w: tegoż, Mity przebrane, Kraków 1990.

4. E. Rybicka, Formy labiryntu w polskiej prozie XX wieku, Kraków 2000.

5. P. Santarcangeli, Księga labiryntu, przeł. I. Bukowski, Warszawa 1982.

6. M. Wołk, Głosy labiryntu, Toruń 2009.

Teksty literackie (obowiązuje znajomość min. dwóch):

1. Jan Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie

2. Fiodor Dostojewski, Notatki z podziemia

3. Thomas Mann, Śmierć w Wenecji

4. James Joyce, Ulisses

5. Franz Kafka, Proces, Zamek, Schron

6. Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod Klepsydrą

7. Jorge Luis Borges, Fikcje, Alef

8. Leopold Buczkowski, Czarny potok

9. Artur Sandauer, Zapiski z martwego miasta

10. Ida Fink, Podróż

11. Stanisław Lem, Pamiętnik znaleziony w wannie

12. Witold Gombrowicz, Kosmos

13. Jerzy Andrzejewski, Bramy raju

14. Italo Calvino, Jeśli zimową nocą podróżny

15. Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa

16. Umberto Eco, Imię róży

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian pisemny - W1, W2, U1, K1, K2.

Kryteria oceniania:

ndst – 0-11 pkt (poniżej 50%)

dst - 12 pkt (…%)

dst plus - 14 pkt (…%)

db - 16 pkt (…%)

db plus - 19 pkt (…%)

bdb - 22 pkt (…%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.