Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paryski szyk. Z historii mód i obyczajów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OG-PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Paryski szyk. Z historii mód i obyczajów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe (przy udziale nauczyciela akademickiego) oraz konsultacje - 1,1 ECTS = średnio 33 godziny

2. Praca własna studenta: zapoznanie się z lekturami, przygotowanie do kolokwium - 0,9 ECTS = średnio 27 godzin


Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W01: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach

historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych warunkujących rozwój francuskiego obszaru kulturowego - K_W08


W02: ma podstawową wiedzę o szeroko pojętej kulturze francuskiego obszaru językowego (np., media, teatr, film) - K_W09:


W03: ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach,

historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (francusko-polskim) - K_W12


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student


U01: umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście

historyczno- kulturowym - K_U09


U02: potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury - K_U13Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student


K01: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe francuskiego obszaru kulturowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie - K_K05


K02: uczestniczy w działaniach na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego krajów francuskojęzycznego obszaru językowego - K_K06


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, opis, opowiadanie


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie oryginalności i wiodącej roli kulturowej Francji w ujęciu ogólnym i szczegółowym na wybranych przykładach z zakresu historii ubioru, mody i ewolucji obyczajów XVII-XX w.

Pełny opis:

1. Moda i ewolucja ubioru damskiego i męskiego we Francji XVI –XIX w.: na dworze Ludwika XIV (moda na peruki i wykwintne ubiory; nowe trendy w jubilerstwie, obuwiu i wystroju wnętrz); Maria Antonina jako propagatorka nowych mód; Rose Bertin – pierwsza projektantka mody; haute coiffure, czyli wykwintne fryzjerstwo XVIII w.; zmiany w ubiorze damskim i męskim w czasie Wielkiej Rewolucji; moda patriotyczna i uregulowania prawne dotyczące ubioru; moda okresu Dyrektoriatu i Konsulatu; Incroyables i Merveilleuses – ekscentrycy przełomu XVIII i XIX w.; moda i impresjoniści: od krynoliny do tiurniury; ewolucja kobiecej sylwetki w XIX w. – 6 modułów

2. Z historii haute couture XIX-XX w.: Charles-Frédérick Worth, Paul Poiret, Coco Chanel, Christian Dior, Hubert de Givenchy (i jego muza Audrey Hepburn), Yves Saint Laurent, André Courrèges, Jean-Paul Gaultier – 2 moduły

3. Z historii perfum i kosmetyków: od średniowiecza do XX wieku; legenda „Numeru 5” Chanel – 1 moduł

4. Ewolucja obyczajów: nowe zwyczaje żywieniowe; moda na picie kawy i czekolady, pierwsze kawiarnie; luksusowe sklepy i savoir-vivre w czasach Ludwika XIV; postęp medycyny i stomatologii (cyrulicy, chirurdzy, akuszerki, wyrwizęby/dentyści); moda na kąpiele morskie, moda plażowa; Paryż lat 20. XX w. – w rytmie jazzu; kobieta w spodniach – od prowokacji do emancypacji – 4 moduły

5. Brigitte Bardot i Joséphine Baker jako ikony mody i symbole rewolucji obyczajowej – 1 moduł

Literatura:

PODSTAWOWA

Boucher F., Historia mody: dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Arkady, Warszawa 2004

Chaney L., Coco Chanel: życie intymne, Znak Litera Nowa, Kraków 2012

Moda. Historia mody od XVIII do XX wieku. Kolekcja Instytutu Ubioru w Kioto, Taschen 2003.

Sieradzka A., Artyści i krawcy. Moda Art Déco, WN PWN, Warszawa, 1993

Filmy dokumentalne i fabularne (w całości lub fragmentach) udostępnione przez prowadzącego zajęcia:

Maria Antonina, reż. S. Coppola, 2006

Śniadanie u Tiffany’ego, reż. B. Edwards, 1961

Historia Joséphine Baker, reż. B. Gibson, 1991

Brigitte Bardot, reż. A. Bougrain-Dubourg, 1982

Nieprzemijający styl Chanel, reż. G. Nadeau, 2001

Hubert de Givenchy – ostatni bóg elegancji, reż. E. Pellerin, 2015

Jean Paul Gaultier przy pracy, reż. L. Prigent, 2015

UZUPEŁNIAJĄCA

Clarke S., 1000 lat wkurzania Francuzów, WAB, Warszawa 2012

Dior Ch., Dior i ja. Autobiografia, Wyd. Dolnośląskie 2014

Dziekońska-Kozłowska A., Moda kobieca XX wieku, Arkady, Warszawa 1964

Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968.

Jonas S., Moda: leksykon: marki, projektanci, ubrania, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 2009

Kerlau Y., Dynastie, które stworzyły luksus, Świat Książki, Warszawa 2012.

Kinzel R., Królowie mody: historia haute couture, Metrum, Wrocław, 1995

Kowalski J., Loba A., Loba M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2005

Lewin L., Stomma L., Paryż za dwa Ludwiki. Przewodnik po Paryżu cieni i smaków, BGW, Warszawa 1995

Łysiak W., Francuska ścieżka, KAW 1984

Moda. Historia mody XX wieku, Taschen-TMC Art, Warszawa 2012

Moda. Wielka Księga ubiorów i stylów, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2014

Możdżyńska-Nawotka M., Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2008.

Mulvey K., Kanony piękna. Zmieniający się wizerunek kobiety 1890-1990, Arkady, Warszawa 1998.

Saltari P., Magia stylu. Portrety dziesięciu kobiet, które zmieniły świat mody, Firma Księgarska Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 2011

Sieradzka A., Żony modne – historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993

Tagariello M. L., Wielcy projektanci. Osobistości świata mody, Wydawca: Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, 2014

Toussaint-Samat M., Historia stroju, WAB, Warszawa 1998

Trojanowski K., Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa, Wyd. PWN 2014

Worsley H., 100 idei, które zmieniły modę, Wydawnictwo TMC

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny (min. 60 proc. punktów) z pisemnej pracy kontrolnej (testu) na koniec semestru. Test sprawdza opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień objętych programem (K_W08, K_W11, K_W09, K_W12, K_U09, K_U13, K_K05, K_K06).

Ocena może zostać podwyższona o pół stopnia za wyjątkowo aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach świadczące o znajomości obligatoryjnej i dodatkowej literatury przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie oryginalności i wiodącej roli kulturowej Francji w ujęciu ogólnym i szczegółowym na wybranych przykładach z zakresu historii ubioru, mody i ewolucji obyczajów XVII-XX w.

Pełny opis:

1. Moda i ewolucja ubioru damskiego i męskiego we Francji XVII –XIX w.: na dworze Ludwika XIV; Maria Antonina jako propagatorka nowych mód; Rose Bertin – pierwsza projektantka mody; haute coiffure, czyli wykwintne fryzjerstwo; zmiany w ubiorze w czasie Wielkiej Rewolucji; moda patriotyczna i uregulowania prawne dotyczące ubioru; moda okresu Dyrektoriatu i Konsulatu; Incroyables i Merveilleuses – ekscentrycy przełomu XVIII i XIX w.; moda i impresjoniści – 5 modułów

2. Z historii haute couture XIX-XX w.: Charles-Frédérick Worth, Paul Poiret, Coco Chanel, Christian Dior, Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent, André Courrèges, Jean-Paul Gaultier ; ewolucja kobiecej sylwetki; moda w okupowanej Francji i jej polskie echa ; klienci i kulisy haute couture; Antoine Cierplikowski – „król fryzjerów i fryzjer królów”; komponowanie i produkcja perfum na przykładzie „Numeru 5” Chanel – 4 moduły

3. Ewolucja obyczajów: nowe zwyczaje żywieniowe, pierwsze kawiarnie, luksusowe sklepy i savoir-vivre w czasach Ludwika XIV; cmentarz Père-Lachaise: wśród nowych mód i obyczajów funeralnych; narodziny wodolecznictwa i moda na kąpiele morskie; moda plażowa; Paryż lat 20. – w rytmie jazzu; kobieta w spodniach – od prowokacji do emancypacji – 3 moduły

4. Ikony mody: Brigitte Bardot, Joséphine Baker – 2 moduły

Literatura:

PODSTAWOWA

Boucher F., Historia mody: dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Arkady, Warszawa 2004

Chaney L., Coco Chanel: życie intymne, Znak Litera Nowa, Kraków 2012

Moda. Historia mody od XVIII do XX wieku. Kolekcja Instytutu Ubioru w Kioto, Taschen 2003.

Sieradzka A., Artyści i krawcy. Moda Art Déco, WN PWN, Warszawa, 1993

Filmy dokumentalne i fabularne (w całości lub fragmentach) udostępnione przez prowadzącego zajęcia:

Maria Antonina, reż. S. Coppola, 2006

Śniadanie u Tiffany’ego, reż. B. Edwards, 1961

Historia Joséphine Baker, reż. B. Gibson, 1991

Brigitte Bardot, reż. A. Bougrain-Dubourg, 1982

Nieprzemijający styl Chanel, reż. G. Nadeau, 2001

Hubert de Givenchy – ostatni bóg elegancji, reż. E. Pellerin, 2015

Jean Paul Gaultier przy pracy, reż. L. Prigent, 2015

UZUPEŁNIAJĄCA

Clarke S., 1000 lat wkurzania Francuzów, WAB, Warszawa 2012

Dior Ch., Dior i ja. Autobiografia, Wyd. Dolnośląskie 2014

Dziekońska-Kozłowska A., Moda kobieca XX wieku, Arkady, Warszawa 1964

Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968.

Jonas S., Moda: leksykon: marki, projektanci, ubrania, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 2009

Kerlau Y., Dynastie, które stworzyły luksus, Świat Książki, Warszawa 2012.

Kinzel R., Królowie mody: historia haute couture, Metrum, Wrocław, 1995

Kowalski J., Loba A., Loba M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2005

Lewin L., Stomma L., Paryż za dwa Ludwiki. Przewodnik po Paryżu cieni i smaków, BGW, Warszawa 1995

Łysiak W., Francuska ścieżka, KAW 1984

Moda. Historia mody XX wieku, Taschen-TMC Art, Warszawa 2012

Moda. Wielka Księga ubiorów i stylów, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2014

Możdżyńska-Nawotka M., Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2008.

Mulvey K., Kanony piękna. Zmieniający się wizerunek kobiety 1890-1990, Arkady, Warszawa 1998.

Saltari P., Magia stylu. Portrety dziesięciu kobiet, które zmieniły świat mody, Firma Księgarska Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 2011

Sieradzka A., Żony modne – historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993

Tagariello M. L., Wielcy projektanci. Osobistości świata mody, Wydawca: Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, 2014

Toussaint-Samat M., Historia stroju, WAB, Warszawa 1998

Trojanowski K., Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa, Wyd. PWN 2014

Worsley H., 100 idei, które zmieniły modę, Wydawnictwo TMC

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie oryginalności i wiodącej roli kulturowej Francji w ujęciu ogólnym i szczegółowym na wybranych przykładach z zakresu historii ubioru, mody i ewolucji obyczajów XVII-XX w.

Pełny opis:

1. Moda i ewolucja ubioru damskiego i męskiego we Francji XVII –XIX w.: na dworze Ludwika XIV; Maria Antonina jako propagatorka nowych mód; Rose Bertin – pierwsza projektantka mody; haute coiffure, czyli wykwintne fryzjerstwo; zmiany w ubiorze w czasie Wielkiej Rewolucji; moda patriotyczna i uregulowania prawne dotyczące ubioru; moda okresu Dyrektoriatu i Konsulatu; Incroyables i Merveilleuses – ekscentrycy przełomu XVIII i XIX w.; moda i impresjoniści: od krynoliny do tiurniury – 5 modułów

2. Z historii haute couture XIX-XX w.: Charles-Frédérick Worth, Paul Poiret, Coco Chanel, Christian Dior, Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent, André Courrèges, Jean-Paul Gaultier; ewolucja kobiecej sylwetki; klienci i kulisy haute couture – 3 moduły

3. Z historii perfum i kosmetyków: od średniowiecza do XX wieku; legenda „Numeru 5” Chanel – 2 moduły

4. Ewolucja obyczajów: nowe zwyczaje żywieniowe, pierwsze kawiarnie, luksusowe sklepy i savoir-vivre w czasach Ludwika XIV; cmentarz Père-Lachaise: wśród nowych mód i obyczajów funeralnych; moda na kąpiele morskie, moda plażowa; Paryż lat 20. – w rytmie jazzu; kobieta w spodniach – od prowokacji do emancypacji – 3 moduły

5. Brigitte Bardot jako ikona mody i symbol rewolucji obyczajowej – 1 moduł

Literatura:

PODSTAWOWA

Boucher F., Historia mody: dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Arkady, Warszawa 2004

Chaney L., Coco Chanel: życie intymne, Znak Litera Nowa, Kraków 2012

Moda. Historia mody od XVIII do XX wieku. Kolekcja Instytutu Ubioru w Kioto, Taschen 2003.

Sieradzka A., Artyści i krawcy. Moda Art Déco, WN PWN, Warszawa, 1993

Filmy dokumentalne i fabularne (w całości lub fragmentach) udostępnione przez prowadzącego zajęcia:

Maria Antonina, reż. S. Coppola, 2006

Śniadanie u Tiffany’ego, reż. B. Edwards, 1961

Historia Joséphine Baker, reż. B. Gibson, 1991

Brigitte Bardot, reż. A. Bougrain-Dubourg, 1982

Nieprzemijający styl Chanel, reż. G. Nadeau, 2001

Hubert de Givenchy – ostatni bóg elegancji, reż. E. Pellerin, 2015

Jean Paul Gaultier przy pracy, reż. L. Prigent, 2015

UZUPEŁNIAJĄCA

Clarke S., 1000 lat wkurzania Francuzów, WAB, Warszawa 2012

Dior Ch., Dior i ja. Autobiografia, Wyd. Dolnośląskie 2014

Dziekońska-Kozłowska A., Moda kobieca XX wieku, Arkady, Warszawa 1964

Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968.

Jonas S., Moda: leksykon: marki, projektanci, ubrania, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 2009

Kerlau Y., Dynastie, które stworzyły luksus, Świat Książki, Warszawa 2012.

Kinzel R., Królowie mody: historia haute couture, Metrum, Wrocław, 1995

Kowalski J., Loba A., Loba M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2005

Lewin L., Stomma L., Paryż za dwa Ludwiki. Przewodnik po Paryżu cieni i smaków, BGW, Warszawa 1995

Łysiak W., Francuska ścieżka, KAW 1984

Moda. Historia mody XX wieku, Taschen-TMC Art, Warszawa 2012

Moda. Wielka Księga ubiorów i stylów, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2014

Możdżyńska-Nawotka M., Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2008.

Mulvey K., Kanony piękna. Zmieniający się wizerunek kobiety 1890-1990, Arkady, Warszawa 1998.

Saltari P., Magia stylu. Portrety dziesięciu kobiet, które zmieniły świat mody, Firma Księgarska Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 2011

Sieradzka A., Żony modne – historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993

Tagariello M. L., Wielcy projektanci. Osobistości świata mody, Wydawca: Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, 2014

Toussaint-Samat M., Historia stroju, WAB, Warszawa 1998

Trojanowski K., Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa, Wyd. PWN 2014

Worsley H., 100 idei, które zmieniły modę, Wydawnictwo TMC

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie oryginalności i wiodącej roli kulturowej Francji w ujęciu ogólnym i szczegółowym na wybranych przykładach z zakresu historii ubioru, mody i ewolucji obyczajów XVII-XX w.

Pełny opis:

1. Moda i ewolucja ubioru damskiego i męskiego we Francji XVII –XIX w.: na dworze Ludwika XIV; Maria Antonina jako propagatorka nowych mód; Rose Bertin – pierwsza projektantka mody; haute coiffure, czyli wykwintne fryzjerstwo; zmiany w ubiorze w czasie Wielkiej Rewolucji; moda patriotyczna i uregulowania prawne dotyczące ubioru; moda okresu Dyrektoriatu i Konsulatu; Incroyables i Merveilleuses – ekscentrycy przełomu XVIII i XIX w.; moda i impresjoniści: od krynoliny do tiurniury – 5 modułów

2. Z historii haute couture XIX-XX w.: Charles-Frédérick Worth, Paul Poiret, Coco Chanel, Christian Dior, Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent, André Courrèges, Jean-Paul Gaultier; ewolucja kobiecej sylwetki; klienci i kulisy haute couture – 3 moduły

3. Z historii perfum i kosmetyków: od średniowiecza do XX wieku; legenda „Numeru 5” Chanel – 2 moduły

4. Ewolucja obyczajów: nowe zwyczaje żywieniowe, pierwsze kawiarnie, luksusowe sklepy i savoir-vivre w czasach Ludwika XIV; cmentarz Père-Lachaise: wśród nowych mód i obyczajów funeralnych; moda na kąpiele morskie, moda plażowa; Paryż lat 20. – w rytmie jazzu; kobieta w spodniach – od prowokacji do emancypacji – 3 moduły

5. Brigitte Bardot jako ikona mody i symbol rewolucji obyczajowej – 1 moduł

Literatura:

PODSTAWOWA

Boucher F., Historia mody: dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Arkady, Warszawa 2004

Chaney L., Coco Chanel: życie intymne, Znak Litera Nowa, Kraków 2012

Moda. Historia mody od XVIII do XX wieku. Kolekcja Instytutu Ubioru w Kioto, Taschen 2003.

Sieradzka A., Artyści i krawcy. Moda Art Déco, WN PWN, Warszawa, 1993

Filmy dokumentalne i fabularne (w całości lub fragmentach) udostępnione przez prowadzącego zajęcia:

Maria Antonina, reż. S. Coppola, 2006

Śniadanie u Tiffany’ego, reż. B. Edwards, 1961

Historia Joséphine Baker, reż. B. Gibson, 1991

Brigitte Bardot, reż. A. Bougrain-Dubourg, 1982

Nieprzemijający styl Chanel, reż. G. Nadeau, 2001

Hubert de Givenchy – ostatni bóg elegancji, reż. E. Pellerin, 2015

Jean Paul Gaultier przy pracy, reż. L. Prigent, 2015

UZUPEŁNIAJĄCA

Clarke S., 1000 lat wkurzania Francuzów, WAB, Warszawa 2012

Dior Ch., Dior i ja. Autobiografia, Wyd. Dolnośląskie 2014

Dziekońska-Kozłowska A., Moda kobieca XX wieku, Arkady, Warszawa 1964

Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968.

Jonas S., Moda: leksykon: marki, projektanci, ubrania, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 2009

Kerlau Y., Dynastie, które stworzyły luksus, Świat Książki, Warszawa 2012.

Kinzel R., Królowie mody: historia haute couture, Metrum, Wrocław, 1995

Kowalski J., Loba A., Loba M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2005

Lewin L., Stomma L., Paryż za dwa Ludwiki. Przewodnik po Paryżu cieni i smaków, BGW, Warszawa 1995

Łysiak W., Francuska ścieżka, KAW 1984

Moda. Historia mody XX wieku, Taschen-TMC Art, Warszawa 2012

Moda. Wielka Księga ubiorów i stylów, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2014

Możdżyńska-Nawotka M., Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2008.

Mulvey K., Kanony piękna. Zmieniający się wizerunek kobiety 1890-1990, Arkady, Warszawa 1998.

Saltari P., Magia stylu. Portrety dziesięciu kobiet, które zmieniły świat mody, Firma Księgarska Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 2011

Sieradzka A., Żony modne – historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993

Tagariello M. L., Wielcy projektanci. Osobistości świata mody, Wydawca: Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, 2014

Toussaint-Samat M., Historia stroju, WAB, Warszawa 1998

Trojanowski K., Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa, Wyd. PWN 2014

Worsley H., 100 idei, które zmieniły modę, Wydawnictwo TMC

Uwagi:

AKTUALIZACJA MAJ 2020: Ze względu na ograniczenia związane z pandemią i zajęciami prowadzonymi w trybie niestacjonarnym, zaliczenie przedmiotu może odbyć się w formie testu elektronicznego. Dla osób, które nie będą mogły przystąpić do testu w trybie zdalnym, lub nie zdobędą wymaganej liczby punktów, przewiduje się możliwość tradycyjnego zaliczenia przedmiotu w sesji egzaminacyjnej, w uzgodnionym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie oryginalności i wiodącej roli kulturowej Francji w ujęciu ogólnym i szczegółowym na wybranych przykładach z zakresu historii ubioru, mody i ewolucji obyczajów XVII-XX w.

Pełny opis:

1. Moda i ewolucja ubioru damskiego i męskiego we Francji XVI –XIX w.: na dworze Ludwika XIV (moda na peruki i wykwintne ubiory; nowe trendy w jubilerstwie, obuwiu i wystroju wnętrz); Maria Antonina jako propagatorka nowych mód; Rose Bertin – pierwsza projektantka mody; haute coiffure, czyli wykwintne fryzjerstwo XVIII w.; zmiany w ubiorze damskim i męskim w czasie Wielkiej Rewolucji; moda patriotyczna i uregulowania prawne dotyczące ubioru; moda okresu Dyrektoriatu i Konsulatu; Incroyables i Merveilleuses – ekscentrycy przełomu XVIII i XIX w.; moda i impresjoniści: od krynoliny do tiurniury; ewolucja kobiecej sylwetki w XIX w. – 6 modułów

2. Z historii haute couture XIX-XX w.: Charles-Frédérick Worth, Paul Poiret, Coco Chanel, Christian Dior, Hubert de Givenchy (i jego muza Audrey Hepburn), Yves Saint Laurent, André Courrèges, Jean-Paul Gaultier – 2 moduły

3. Z historii perfum i kosmetyków: od średniowiecza do XX wieku; legenda „Numeru 5” Chanel – 1 moduł

4. Ewolucja obyczajów: nowe zwyczaje żywieniowe; moda na picie kawy i czekolady, pierwsze kawiarnie; luksusowe sklepy i savoir-vivre w czasach Ludwika XIV; postęp medycyny i stomatologii (cyrulicy, chirurdzy, akuszerki, wyrwizęby/dentyści); moda na kąpiele morskie, moda plażowa; Paryż lat 20. XX w. – w rytmie jazzu; kobieta w spodniach – od prowokacji do emancypacji – 4 moduły

5. Brigitte Bardot i Joséphine Baker jako ikony mody i symbole rewolucji obyczajowej – 1 moduł

Literatura:

PODSTAWOWA

Boucher F., Historia mody: dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Arkady, Warszawa 2004

Chaney L., Coco Chanel: życie intymne, Znak Litera Nowa, Kraków 2012

Moda. Historia mody od XVIII do XX wieku. Kolekcja Instytutu Ubioru w Kioto, Taschen 2003.

Sieradzka A., Artyści i krawcy. Moda Art Déco, WN PWN, Warszawa, 1993

Filmy dokumentalne i fabularne (w całości lub fragmentach) udostępnione przez prowadzącego zajęcia:

Maria Antonina, reż. S. Coppola, 2006

Śniadanie u Tiffany’ego, reż. B. Edwards, 1961

Historia Joséphine Baker, reż. B. Gibson, 1991

Brigitte Bardot, reż. A. Bougrain-Dubourg, 1982

Nieprzemijający styl Chanel, reż. G. Nadeau, 2001

Hubert de Givenchy – ostatni bóg elegancji, reż. E. Pellerin, 2015

Jean Paul Gaultier przy pracy, reż. L. Prigent, 2015

UZUPEŁNIAJĄCA

Clarke S., 1000 lat wkurzania Francuzów, WAB, Warszawa 2012

Dior Ch., Dior i ja. Autobiografia, Wyd. Dolnośląskie 2014

Dziekońska-Kozłowska A., Moda kobieca XX wieku, Arkady, Warszawa 1964

Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968.

Jonas S., Moda: leksykon: marki, projektanci, ubrania, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 2009

Kerlau Y., Dynastie, które stworzyły luksus, Świat Książki, Warszawa 2012.

Kinzel R., Królowie mody: historia haute couture, Metrum, Wrocław, 1995

Kowalski J., Loba A., Loba M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2005

Lewin L., Stomma L., Paryż za dwa Ludwiki. Przewodnik po Paryżu cieni i smaków, BGW, Warszawa 1995

Łysiak W., Francuska ścieżka, KAW 1984

Moda. Historia mody XX wieku, Taschen-TMC Art, Warszawa 2012

Moda. Wielka Księga ubiorów i stylów, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2014

Możdżyńska-Nawotka M., Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2008.

Mulvey K., Kanony piękna. Zmieniający się wizerunek kobiety 1890-1990, Arkady, Warszawa 1998.

Saltari P., Magia stylu. Portrety dziesięciu kobiet, które zmieniły świat mody, Firma Księgarska Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 2011

Sieradzka A., Żony modne – historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993

Tagariello M. L., Wielcy projektanci. Osobistości świata mody, Wydawca: Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, 2014

Toussaint-Samat M., Historia stroju, WAB, Warszawa 1998

Trojanowski K., Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa, Wyd. PWN 2014

Worsley H., 100 idei, które zmieniły modę, Wydawnictwo TMC

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym lub zdalnym na platformie Microsoft Office (Teams).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Trojanowski
Prowadzący grup: Krzysztof Trojanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie oryginalności i wiodącej roli kulturowej Francji w ujęciu ogólnym i szczegółowym na wybranych przykładach z zakresu historii ubioru, mody i ewolucji obyczajów XVII-XX w.

Pełny opis:

1. Moda i ewolucja ubioru damskiego i męskiego we Francji XVI –XIX w.: na dworze Ludwika XIV (moda na peruki i wykwintne ubiory; nowe trendy w jubilerstwie, obuwiu i wystroju wnętrz); Maria Antonina jako propagatorka nowych mód; Rose Bertin – pierwsza projektantka mody; haute coiffure, czyli wykwintne fryzjerstwo XVIII w.; zmiany w ubiorze damskim i męskim w czasie Wielkiej Rewolucji; moda patriotyczna i uregulowania prawne dotyczące ubioru; moda okresu Dyrektoriatu i Konsulatu; Incroyables i Merveilleuses – ekscentrycy przełomu XVIII i XIX w.; moda i impresjoniści: od krynoliny do tiurniury; ewolucja kobiecej sylwetki w XIX w. – 6 modułów

2. Z historii haute couture XIX-XX w.: Charles-Frédérick Worth, Paul Poiret, Coco Chanel, Christian Dior, Hubert de Givenchy (i jego muza Audrey Hepburn), Yves Saint Laurent, André Courrèges, Jean-Paul Gaultier – 2 moduły

3. Z historii perfum i kosmetyków: od średniowiecza do XX wieku; legenda „Numeru 5” Chanel – 1 moduł

4. Ewolucja obyczajów: nowe zwyczaje żywieniowe; moda na picie kawy i czekolady, pierwsze kawiarnie; luksusowe sklepy i savoir-vivre w czasach Ludwika XIV; postęp medycyny i stomatologii (cyrulicy, chirurdzy, akuszerki, wyrwizęby/dentyści); moda na kąpiele morskie, moda plażowa; Paryż lat 20. XX w. – w rytmie jazzu; kobieta w spodniach – od prowokacji do emancypacji – 4 moduły

5. Brigitte Bardot i Joséphine Baker jako ikony mody i symbole rewolucji obyczajowej – 1 moduł

Literatura:

PODSTAWOWA

Boucher F., Historia mody: dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Arkady, Warszawa 2004

Chaney L., Coco Chanel: życie intymne, Znak Litera Nowa, Kraków 2012

Moda. Historia mody od XVIII do XX wieku. Kolekcja Instytutu Ubioru w Kioto, Taschen 2003.

Sieradzka A., Artyści i krawcy. Moda Art Déco, WN PWN, Warszawa, 1993

Filmy dokumentalne i fabularne (w całości lub fragmentach) udostępnione przez prowadzącego zajęcia:

Maria Antonina, reż. S. Coppola, 2006

Śniadanie u Tiffany’ego, reż. B. Edwards, 1961

Historia Joséphine Baker, reż. B. Gibson, 1991

Brigitte Bardot, reż. A. Bougrain-Dubourg, 1982

Nieprzemijający styl Chanel, reż. G. Nadeau, 2001

Hubert de Givenchy – ostatni bóg elegancji, reż. E. Pellerin, 2015

Jean Paul Gaultier przy pracy, reż. L. Prigent, 2015

UZUPEŁNIAJĄCA

Clarke S., 1000 lat wkurzania Francuzów, WAB, Warszawa 2012

Dior Ch., Dior i ja. Autobiografia, Wyd. Dolnośląskie 2014

Dziekońska-Kozłowska A., Moda kobieca XX wieku, Arkady, Warszawa 1964

Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968.

Jonas S., Moda: leksykon: marki, projektanci, ubrania, Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 2009

Kerlau Y., Dynastie, które stworzyły luksus, Świat Książki, Warszawa 2012.

Kinzel R., Królowie mody: historia haute couture, Metrum, Wrocław, 1995

Kowalski J., Loba A., Loba M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, Warszawa 2005

Lewin L., Stomma L., Paryż za dwa Ludwiki. Przewodnik po Paryżu cieni i smaków, BGW, Warszawa 1995

Łysiak W., Francuska ścieżka, KAW 1984

Moda. Historia mody XX wieku, Taschen-TMC Art, Warszawa 2012

Moda. Wielka Księga ubiorów i stylów, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2014

Możdżyńska-Nawotka M., Od zmierzchu do świtu. Historia mody balowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2008.

Mulvey K., Kanony piękna. Zmieniający się wizerunek kobiety 1890-1990, Arkady, Warszawa 1998.

Saltari P., Magia stylu. Portrety dziesięciu kobiet, które zmieniły świat mody, Firma Księgarska Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki, 2011

Sieradzka A., Żony modne – historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993

Tagariello M. L., Wielcy projektanci. Osobistości świata mody, Wydawca: Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, 2014

Toussaint-Samat M., Historia stroju, WAB, Warszawa 1998

Trojanowski K., Moda w okupowanej Francji i jej polskie echa, Wyd. PWN 2014

Worsley H., 100 idei, które zmieniły modę, Wydawnictwo TMC

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym lub zdalnym na platformie Microsoft Office (Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.