Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozpowszechnianie wyników badań językoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SDJ-RWBJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Rozpowszechnianie wyników badań językoznawczych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe

- zajęcia w formie tradycyjnej lub telekonferencji poprzez MS Teams - 10h

Godziny pracy samodzielnej:

- przygotowanie zadań domowych - 10h

- przygotowanie projektu - 10h

Łacznie:

30h (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

– ma wiedzę na temat różnorodności (rangi, zasięgu i profilu) czasopism językoznawczych reprezentujących różne subdyscypliny językoznawstwa ogólnego i lingwistyk szczegółowych (E_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

– jest gotów do uczestniczenia w życiu środowiska naukowego poprzez oryginalne autorskie publikacje i czynny udział w konferencjach, w tym o zasięgu międzynarodowym (E_U03, E_U04, E_K03)

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny,

giedła pomysłów, projekt,

metody online oparte na współpracy oraz wymiany i dyskusji


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z szerokim spektrum stosowanych w najnowszej praktyce akademickiej metod i form uposzechniania i popularyzacji wyników badań naukowych. Zajęcia pozwolą studentom zdobyć umiejętności związane obecnością w międzynarodowym obiegu nauki, w szczególności orientację w różnorodności czasopism językoznawczych oraz skuteczne prezentowanie wyników badań środowisku naukowemu poprzez oryginalne autorskie publikacje i czynny udział w konferencjach.

Pełny opis:

Program:

1. Podstawowe pojęcia (ang. communication - dissemination - outreach - exploitation - impact - visibility), cele i zasady upowszechniania nauki

2. Przygotowywanie prezentacji akademickich oraz plakatów

3. Zasoby internetowe związane z działalnością naukową

- społecznościowe (Facebook, Twitter, ResearchGate)

- zasoby bibliometryczne i pozostałe (Google Scholar, Orcid, Scopus, WoS)

- repozytoria publikacji

- bazy i repozytoria danych językoznawczych i interdyscyplinarnych

4. Czasopisma i ich ewaluacja

- SciMago, WoS: współczynniki CINC, AI, IF; CS, SJR, SNIP

- lista czasopism punktowanych MNiSW

5. Interfejsy zarządzania edycją

- interfejs Frontiers (profil Loop, interfejs autora, recenzenta)

- interfejs redaktora (np. Editorial Manager)

- formularze recenzji

Literatura:

Wybór materiałów dostępnych elektronicznie, w szczególności ze strony European IP Helpdesk oraz zasobów wydawców akademickich.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną.

Oceniany będzie kompleksowy projekt złożony z:

- opublikowania treści w formie elektronicznej (stworzenie profili i dodanie treści m.in. w Research Gate, repozytorium RUMaK, itd.)

- odszukanie treści (zidentyfikowanie relewantnych czasopism, dotarcie do relewantnych artykułów)

- sporządzenie prezentacji (w formie slajdów lub plakatu)

- przedstawienie prezentacji

KRYTERIA OCENY

niedostateczny – 0-59%

dostateczny – 60-69 %

dostateczny plus – 70-75 %

dobry – 76-85 %

dobry plus – 86-90%

bardzo dobry – 91-100%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wacewicz
Prowadzący grup: Sławomir Wacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wacewicz
Prowadzący grup: Sławomir Wacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.