Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SDL-SEM-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktorskie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przygotowany dla potrzeb rekrutacji na studia doktoranckie projekt tematu rozprawy doktorskiej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 5 punktów ECTS rocznie, co odpowiada nakładowi ok. 125 godzin pracy, z tego:


2,5 pkt ECTS za udział w zajęciach (60 godzin pracy);

0,75 pkt ECTS za indywidualne konsultacje z osobą prowadzącą (20 godzin pracy);

1,75 pkt ECTS za pracę własną: prowadzenia badań, gromadzenie materiałów, zapoznawania się z literaturą przedmiotu oraz przygotowanie referatów i prezentacji (45 godzin pracy).
Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka ma:

- zaawansowaną, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia nauk humanistycznych, prowadzącą do specjalizacji, wiedzę szczegółową w wybranych obszarach studiowanej dyscypliny (W2).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka posiada:

- zaawansowane umiejętności badawcze pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów naukowych oraz wniesienie oryginalnego wkładu w rozwój literaturoznawstwa poprzez zaplanowanie i przeprowadzenie badań, opracowanie i interpretację oraz publikację ich wyników, również w językach obcych (U1, U2).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności, poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój reprezentowanej dyscypliny (K1, K2).

Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna. Metoda wykładu problemowego. Pokaz. Pogadanka. Przygotowanie i prezentacja referatu na seminarium. Metoda okrągłego stołu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- okrągłego stołu
- panelowa
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

W ramach tego przedmiotu wspomaga się główny cel studiów doktoranckich, jakim jest przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest wszechstronna opieka nad procesem powstawania pracy doktorskiej z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie nauk o literaturze oraz przygotowanie studenta/ki do obrony dysertacji. Zakres tematów ustala osoba prowadząca.

Zajęcia umożliwiają uczestnikom referowanie wyników swojej pracy na forum grupy i prowadzenie dyskusji na jej temat zarówno z opiekunem naukowym, jak i pozostałymi doktorantami.

Literatura:

Wskazana przez osobę prowadzącą w zależności od przyjętego tematu dysertacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie stopnia zaawansowania w przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz prezentacji wyników badań i dyskusji podczas seminarium.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz, Anna Branach-Kallas, Cezary Bronowski, Dariusz Brzostek, Mirosława Buchholtz, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Danuta Kowalewska, Edyta Lorek-Jezińska, Przemysław Nehring, Marek Podlasiak, Iwona Rzepnikowska, Piotr Sadkowski, Radosław Sioma, Anna Skubaczewska-Pniewska, Jerzy Smulski, Mirosław Strzyżewski, Paweł Tański, Violetta Wróblewska, Maciej Wróblewski, Sławomir Wyszomirski, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz, Anna Branach-Kallas, Dariusz Brzostek, Mirosława Buchholtz, Marzenna Cyzman, Grażyna Halkiewicz-Sojak, Danuta Kowalewska, Edyta Lorek-Jezińska, Marek Podlasiak, Piotr Sadkowski, Radosław Sioma, Mirosław Strzyżewski, Paweł Tański, Maciej Wróblewski, Sławomir Wyszomirski, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Kowalewska
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz, Anna Branach-Kallas, Dariusz Brzostek, Mirosława Buchholtz, Danuta Kowalewska, Edyta Lorek-Jezińska, Marek Podlasiak, Mirosław Strzyżewski, Paweł Tański, Sławomir Wyszomirski, Leszek Żyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.