Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot kierunkowy: psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SKJPO-KD0-PSYCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot kierunkowy: psychologia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończenie szkoły średniej, znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład - 30 godz

Przygotowanie do wykładów- 30 godz.

Praca w grupach - 10 godz.

Przygotowanie projektu - 10 godz.

Razem 80 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student wie czym zajmuje się psychologia i jej podstawowe działy (psychologia ogólna, psychologia rozwoju, edukacji, kliniczna, pracy, biznesu, marketingu etc). Student zna podstawowe paradygmaty i ich twórców oraz ich wpływ na rozwój psychologii (Zygmunt Freud,Carl Rogers, Aaaron Beck, Edward Thorndike, B. Skinner,Watson, Martin Seligman, a. Maslow, N. Chomsky, J. Piaget) i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu behawioryzmu, psychologii poznawczej i psychoanalizy

Student rozumie podstawowe pojęcia psychologii, takie jak psychika, ego, świadomość, nieświadomość, nawyk, potrzeba,emocje, uczucia, mechanizmy obronne, stres, zaburzenie i choroba psychiczna.

Student zapoznał się z podstawami wybranych teorii psychologicznych (Analizy transakcyjnej E. Bearn'a i Porozumienia bez przemocy M. Rosenberga

Student wie czym różni się psychologia od psychoterapii i z na podstawowe jej nurty

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi posługiwać komunikatem Ja, odróżnia fakty, uczucia i wrażenia (myśli osądy); potrafi nazwać i scharakteryzować stany Ja, umie rozpoznać i opisać podstawowe emocje

Student umie minimum trzy podstawowe techniki radzenia sobie ze stresem

Student potrafi wymienić i i scharakteryzować procesy poznawcze, emocjonalne i motywacyjno-dążenioweEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi wysłuchać drugą osobę bez oceniania.

Student potrafi zachować postawę Ja Ok i inni OK

Student nie ma uprzedzeń wobec osób z zaburzeniami, jest tolerancyjny i potrafi wskazać, kiedy potrzebna jest pomoc psychologiczna i gdzie ją uzyskać. z szacunkiem odnosi się do innych osób

Metody dydaktyczne:

Wykład

Praca w grupach

Przygotowanie projektu

Dyskusja


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- giełda pomysłów
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najistotniejszymi zagadnieniami, pojęciami i paradygmatami psychologii w odróżnieniu od dziedzin pokrewnych, a także w obrębie samej psychologii. Chodzi też o to, by student otrzymał podstawową wiedzę na temat poznawczego i emocjonalnego funkcjonowania człowieka w warunkach normalnych i w stresie, znał praktyczne zastosowania psychologii w procesach uczenia się i zapamiętywania, rozumienia siebie i drugiego człowieka, komunikowania się i podstaw asertywności.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najistotniejszymi zagadnieniami, pojęciami i paradygmatami psychologii w odróżnieniu od dziedzin pokrewnych, a także w obrębie samej psychologii. Chodzi też o to, by student otrzymał podstawową wiedzę na temat poznawczego i emocjonalnego funkcjonowania człowieka w warunkach normalnych i w stresie, znał praktyczne zastosowania psychologii w procesach uczenia się i zapamiętywania, rozumienia siebie i drugiego człowieka, komunikowania się i podstaw asertywności.

Literatura:

Psychologia. Podręcznik akademicki Jan Strelau red. naukowy, t.2, s.23-493, 603-721, GWP, Gdańsk, 2002

Psychologia wspólczesna, a. Rathaus, GWP, 2004

Ph. Zimbardo, R. Gerrig Psychologia i życie, Wyd. Naukowe PWN, 2017

Wróblewski J., Psychologia w zawodach wymagających kontaktów z ludźmi, Wyd. WSP, Warszawa 1997

E. Berne, Dzień dobry i co dalej?"

M. Rosenberg Porozumienie bez przemocy , wyd. Czarna owca, 2012

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie projektu/prezentacji na wybrany temat

Egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte:

100-85%poprawnych odpowiedzi- bdb

84-75%poprawnych odpowiedzi-db plus

74-65%poprawnych odpowiedzi -db

64-55%poprawnych odpowiedzi-dst plus

54-51%poprawnych odpowiedzi - dst

50 i mniej % poprawnych odpowiedzi - ndst

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Lidia Chylewska-Barakat
Prowadzący grup: Lidia Chylewska-Barakat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Berend, Lidia Chylewska-Barakat
Prowadzący grup: Lidia Chylewska-Barakat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.