Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SKJPO-KD0L-HIKP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura Polski
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

4 ECTS = ok. 90 godz.

1. godziny realizowane z udziałem nauczycieli – 60 godzin

2. czas poświęcony na pracę indywidualną uczestnika – 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

EK_W01.1: zna podstawowe daty z historii Polski

EK_W01.2: zna najważniejsze postacie z historii Polski

EK_W01.3: zna fakty, procesy społeczne

Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U01.1: umie zinterpretować najważniejsze zjawiska historii i kultury Polski

EK_U01.2: potrafi selekcjonować i oceniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K01.1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, doskonalenia umiejętności, poszerzania wiedzy

EK_K01.2: ma świadomość swojej wiedzy z zakresu historii i kultury, zabiega o jej poszerzenie

Metody dydaktyczne:

metody podające:

- elementy wykładu,

- pogadanka,

- wyjaśnienie,

- prezentacja,

metody poszukujące:

- dyskusja dydaktyczna,

- metoda problemowa,

- praca ze źródłami tradycyjnymi i elektronicznymi,

metody praktyczne:

- projekty, wycieczki, lekcje muzealne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą dotyczącą zagadnień gospodarczych, społecznych, ustrojowych i kulturowych Polski, zajęcia będą realizowane również podczas wycieczek tematycznych.

Pełny opis:

1. Polska w kręgu kultury łacińskiej - od chrztu Polski po chrystianizację Litwy.

2. Kultura polska w złotym wieku (XVI w.). Potęga Polski w okresie Jagiellonów. Wkład polskich humanistów w rozwój europejskiego renesansu.

3. Polska przedmurzem chrześcijańskiej Europy. Okres chwały oręża polskiego w XVII wieku aż po finis Poloniae w XVIII wieku.

4. Polacy w walce o ziemię, kulturę i język w XIX wieku. Odzyskanie niepodległości 1918.

5. Osiągnięcia Polaków w gospodarce, kulturze i nauce w okresie II RP. Wkład polskich sił zbrojnych w pokonanie III Rzeszy.

6. Polacy w walce ze zniewoleniem komunistycznym. Kulturalne i naukowe dziedzictwo Polaków w XX i XXI wieku.

Literatura:

A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, Warszawa 1957

M. Bogucka, Kultura - naród - trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989, Warszawa 2008

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Wrocław 1991

Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, A. Chwalba (red.), Warszawa 2004

N. Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, Kraków 1999

H. Samsonowicz, Polska na przestrzeni wieków, Warszawa 2007

B. Suchodolski, Dzieje kultury polskiej, wyd. II rozszerzone, Warszawa 1986.

J. Tazbir, Szlaki kultury polskiej, Warszawa 1986

J. Topolski, Historia Polski, Poznań 2015

A. Zamojski, Własną drogą. Osobliwe dzieje Polaków i ich kultury, Warszawa 2002

Metody i kryteria oceniania:

- obecność, dopuszczalne 3 nieobecności w semestrze,

- aktywność podczas zajęć

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kubicka
Prowadzący grup: Małgorzata Berend, Marzenna Cyzman, Emilia Kubicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.