Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS1Z-GOJL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 75 godzin pracy, z tego:

1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;

1,5 pkt ECTS za pracę własną: wykonanie prac domowych (także referatów, prezentacji), przygotowanie się do zajęć, przygotowanie się do pisemnego zaliczenia materiału.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu zaawansowanym

K_W02 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 potrafi czytać i tłumaczyć teksty łacińskie i/lub greckie

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia te mają pomóc studentom w poznaniu nomenklatury gramatycznej i systemu języka łacińskiego, ale także w budowie mentalnej reprezentacji języka przez aktywizowanie umiejętności praktycznego użycia poznanych zasad.

Pełny opis:

Cel zajęć:

- utrwalanie i uzupełnianie wiadomości na temat łacińskiej fleksji i składni;

- doskonalenie umiejętności pisania i mówienia w języku łacińskim oraz tłumaczenia w obie strony;

Treści:

tudenci poznają łacińską fleksję i składnię przypadków, oraz zasady

budowy zdań złożonych.

Literatura:

- J. Wikarjak, T. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego

- Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska

- K. Kumaniecki, Słownik łacińsko - polski

- R.K. Zawadzki, Praktyczna składnia łacińska

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła - (20 punktów do zdobycia), ocena z zaliczenia na koniec semestru - (30 punktów). Progi punktowe:

Na ocenę dostateczną - 50 % punktów.

Na ocenę dostateczną z plusem - 60 %

Na ocenę dobrą - 70 %

Na ocenę dobrą z plusem - 80 %

Na ocenę bardzo dobrą - 90 %.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Toczko
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.