Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język starogrecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2L-JSG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język starogrecki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 9.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

semestr zimowy:

- godziny kontaktowe: wynikające z planu studiów: 90 h (3 ECTS), konsultacje: 15 h (0,5 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć i kolokwiów) 75 h (2,5 ECTS)


semestr letni:

- godziny kontaktowe: wynikające z planu studiów: 90 h (3 ECTS), konsultacje: 30 h (1 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć, kolokwiów oraz do egzaminu) 150 h (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

student zna gramatykę i leksykę języka starogreckiego (W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

student potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty z języka starogreckiego (U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu (K01)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu poznanie gramatyki i leksyki w stopniu umożliwiającym tłumaczenie prostych tekstów z języka starogreckiego.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (W02, U04, K01); jeśli student opuści jakieś zajęcia, ma obowiązek uzupełnić wprowadzony na nich nowy materiał, aby móc swobodnie uczestniczyć w kolejnych zajęciach; pomoc w uzupełnieniu materiału może uzyskać na dyżurze prowadzącego zajęcia; 50% i więcej nieobecności w semestrze skutkuje niezaliczeniem przedmiotu;

- bieżące przygotowanie do zajęć (W02, U04, K01);

- pozytywne zaliczenie kolokwiów sprawdzających znajomość gramatyki oraz rozumienie tekstu (W02, U04).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w semestrze letnim jest uzyskanie zaliczenia semestru 1 i semestru 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Włodzimierz Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie przez studentów ich znajomości języka starogreckiego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student uzupełnia swą wiedzę w zakresie gramatyki języka starogreckiego, pogłębia umiejętność tłumaczenia tekstów preparowanych oraz przystępuje do lektury oryginalnych tekstów prozaicznych i poetyckich (epigramy).

Literatura:

Wybrane greckie teksty prozatorskie (Lukian) i poetyckie (epigramy z Antologii Palatyńskiej). Także proste zapisy inskrypcyjne.

M. Golias, Wstępna nauka języka greckiego - wydanie dowolne

M. Golias, M. Auerbach, Gramatyka grecka – wydanie dowolne

Słownik grecko – polski pod red. Z. Abramowiczówny i inne słowniki

Uwagi:

Możliwe jest alternatywne prowadzenie zajęć on line na platformie Microsoft Teams w sytuacji wprowadzenia obostrzeń związanych z rozwojem pandemii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.