Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2L-P Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

4 ects - godziny kontaktowe, wynikające z planu studiów oraz kosultacji - 100 godzin

4 ects - praca własna studenta - 100 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o literaturze starożytnej,

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę o recepcji kultury i literatury klasycznej w epokach późniejszych,


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów,

K_U03 potrafi czytać i tłumaczyć teksty łacińskie i/lub greckie,

K_U05 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności profesjonalne,

K_U09 potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii,

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu

Metody dydaktyczne:

seminaryjna

okrągłego stołu

Metody dydaktyczne poszukujące:

- okrągłego stołu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem seminarium jest pogłębienie znajomości języka greckiego oraz zapoznanie się z elementami metryki greckiej. Uczestnictwo w seminarium umożliwia studentowi pogłębienie umiejętności interpretacji teksu oraz wzbogacenie jego umiejętności warsztatowych.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje m. in.

- zagadnienia metryczne - heksametr;

- zagadnienia metryczne - dystych elegijny;

- zagadnienia metryczne - jamb i trochej;

- zagadnienia metryczne - wybrane metra liryczne;

- lekturę z wykorzystaniem aparatu krytycznego;

- lekturę jednego z dialogów Lukiana

- lekturę wybranych epigramów

- sztukę przekładu poezji i prozy greckiej

Literatura:

Literatura przedmiotu podawana jest podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach.

Zaliczenie pracy seminaryjnej (interpretacja i przekład wybranego epigramu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Włodzimierz Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Możliwe jest alternatywna forma prowadzenia zajęć on line na platformie Microsoft Teams w sytuacji wprowadzenia obostrzeń sanitarnych związanych z rozwojem pandemii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.