Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki starożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2Z-HSS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki starożytnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku - filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie s1
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe wynikające z programu studiów: 30 h (1 ECTS)

konsultacje: 15 h (0,5 ECTS)

praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zapoznanie się z literaturą, przygotowanie się do referatu/prezentacji i zaliczenia) 30 h (1,5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - student ma zaawansowaną wiedzę o wybranych aspektach i wytworach kultury starożytnej (W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod(U08)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku (K03)

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny; pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z dziełami artystycznymi starożytnej Grecji i Rzymu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z periodyzacją kultury materialnej starożytnej Grecji i Rzymu i podanie charakterystyki stylowej poszczególnych okresów; zaprezentowanie wybranych dzieł, charakterystycznych dla danego okresu, o dużej wartości artystycznej i istotnym znaczeniu kulturowym. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z dziedziny architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze na podstawie aktywności na zajęciach (K_W12, K_U02, K_U09, K_K04, K_K05) i ustnego kolokwium (po każdych 15 h zajęć) składającego się z dwóch pytań i dwóch reprodukcji słynnych dzieł antycznych, które należy omówić (K_W12, K_U09, K_K04, K_K05).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Brusewicz
Prowadzący grup: Alicja Brusewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Włodzimierz Appel, Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest przedstawieniu podstawowych zagadnień związanych ze sztuką egejską, mykeńską i grecką epoki archaicznej. Omówione zostaną wybrane przykłady zabytków reprezentatywnych dla tych kultur z dziedziny architektury, rzeźby, malarstwa i ceramiki.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje m. in.następujące zagadnienia:

- Architekturę minojską na Krecie i Santorini

- Malarstwo minojskie na Krecie i Santorini

- Rzeźbę na Krecie i Cykladach

- Ceramikę kreteńską i cykladzką

- Architekturę epoki mykeńskiej

- Mykeńskie malarstwo ścienne i ceramiczne

- Wieki ciemne – okres geometryczny

- Okres orientalizujący w ceramice

- Architekturę archaiczną – porządek dorycki i joński

- Rzeźbę archaiczną

- Ceramikę koryncką

- Ceramikę czarnofigurową

- Ceramikę czerwonofigurową

Sztuka grecka epoki klasycznej (B. Bibik)

- architektura (jej kanony, funkcja i symbolika)

- rzeźba (techniki, warsztaty i najwybitniejsi przedstawiciele)

- malarstwo, ewolucja malarstwa ceramicznego

Konwersatorium realizowane będzie w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams (B. Bibik)

Literatura:

Zofa Abramowiczówna, O sztuce starożytnej, Toruń 2002

Maria Ludwika Bernhard, Sztuka grecka, Warszawa 1982

Maria Ludwika Bernhard, Sztuka grecka archaiczna, Warszawa 1989

John Boardman, Sztuka grecka, Wydawnictwo Via 1999

Elżbieta Makowiecka, Sztuka grecka, Warszawa 2006

Ludwika Press, Kultura wysp cykladzkich w epoce brązu, Warszawa 1986

Bogdan Rutkowski, Sztuka egejska, Warszawa 1987

Ewdoksia Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa-Kraków 2001

Encyklopedia sztuki starożytnej, wstęp K. Michałowski, wydanie dowolne

Uwagi:

Planowane są zajęcia hybrydowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Appel, Barbara Bibik
Prowadzący grup: Włodzimierz Appel, Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest przedstawieniu podstawowych zagadnień związanych ze sztuką egejską, mykeńską i grecką epoki archaicznej i klasycznej. Omówione zostaną wybrane przykłady zabytków reprezentatywnych dla tych kultur z dziedziny architektury, rzeźby, malarstwa i ceramiki.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje

sztuka grecka epoki archaicznej (W. Appel / forma zdalna)

- Architekturę minojską na Krecie i Santorini

- Malarstwo minojskie na Krecie i Santorini

- Rzeźbę na Krecie i Cykladach

- Ceramikę kreteńską i cykladzką

- Architekturę epoki mykeńskiej

- Mykeńskie malarstwo ścienne i ceramiczne

- Wieki ciemne – okres geometryczny

- Okres orientalizujący w ceramice

- Architekturę archaiczną – porządek dorycki i joński

- Rzeźbę archaiczną

- Ceramikę koryncką

- Ceramikę czarnofigurową

- Ceramikę czerwonofigurową

Sztuka grecka epoki klasycznej (B. Bibik / stacjonarna; natomiast w sytuacji rozwoju pandemii ćwiczenia realizowane będą w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams)

- architektura (jej kanony, funkcja i symbolika)

- rzeźba (techniki, warsztaty i najwybitniejsi przedstawiciele)

- malarstwo, ewolucja malarstwa ceramicznego

Literatura:

Zofa Abramowiczówna, O sztuce starożytnej, Toruń 2002

Maria Ludwika Bernhard, Sztuka grecka, Warszawa 1982

Maria Ludwika Bernhard, Sztuka grecka archaiczna, Warszawa 1989

John Boardman, Sztuka grecka, Wydawnictwo Via 1999

Elżbieta Makowiecka, Sztuka grecka, Warszawa 2006

Ludwika Press, Kultura wysp cykladzkich w epoce brązu, Warszawa 1986

Bogdan Rutkowski, Sztuka egejska, Warszawa 1987

Ewdoksia Papuci-Władyka, Sztuka starożytnej Grecji, Warszawa-Kraków 2001

Encyklopedia sztuki starożytnej, wstęp K. Michałowski, wydanie dowolne

Elżbieta Makowiecka, Sztuka rzymska, Warszawa 2010

Anna Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu, Warszawa 1975

Anna Sadurska, W cieniu Panteonu, Warszawa 1965

Uwagi:

Pierwsze 15 godzin zajęć - synchroniczne zajęcia zdalne z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams (prof. Włodzimierz Appel)

Jeśli zajdzie konieczność prowadzenia zajęć zdalnych, konwersatorium realizowane będzie w czasie rzeczywistym w formie cotygodniowych spotkań online na platformie Microsoft Teams (B. Bibik)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.