Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język, literatura i kultura romańska (j. hiszpański / j.włoski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2501-s1KLS2Z-JLKR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0239) Languages, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Język, literatura i kultura romańska (j. hiszpański / j.włoski)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka hiszpańskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia (efekt kierunkowy K_W02)

W2: ma podstawową wiedzę z zakresu języków specjalistycznych (efekt kierunkowy K_W11)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim (efekt kierunkowy K_U02)

U2: umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod (efekt kierunkowy K_U11)

U3: potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod (efekt kierunkowy K_U12)

U4: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku hiszpańskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (efekt kierunkowy K_U15)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do sprawnego poruszania się w hiszpańskojęzycznym obszarze kulturowym (efekt kierunkowy K_K08)

Metody dydaktyczne:

metoda programowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Marta Ściesińska
Prowadzący grup: Marta Ściesińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

Nieto-Kuczyńska D., Nieto-Rasiński D., Arcoiris 1, Wrocław: Przystanek Edu

Castro F., Uso elemental de gramatica, Madrid: Edelsa

Gonzales Hermoso A., Romero Duenas C. 2008. Competencia gramatical en uso A1 i A2, Madrid: Edelsa.

Enciar, A. 1993. Palabras, palabras. Madrid: Edelsa.

María de los Ángeles Palomino, Gramática en diálogo A1-A2, 2007, ELE en Clave.

María de los Ángeles Palomino, Dual pretextos para hablar, Madrid 1998, EDELSA.

Castro Viudez F. 2007. Aprende gramatica y vocabulario1. Madrid: SGEL.

M. Filak "Hiszpański w tłumaczeniach, gramatyka 1", Kraków 2014, Preston Publishing.

Viva el vocabulario, 2009, Nowela.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.