Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Językowa kreacja osoby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC3L-KP-JKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Językowa kreacja osoby
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 32 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu etyki i estetyki wypowiedzi, gramatyki funkcjonalnej, kultury wypowiedzi oraz stylistyki praktycznej.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego: 15 godzin;

2) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego w ramach indywidualnych konsultacji: 5 godzin;

3) Indywidualna praca uczestnika zajęć: bieżące przygotowanie do zajęć, lektura literatury przedmiotu oraz przygotowanie końcowego projektu: 30 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student wie, jakie czynniki decydują o tym, że sposób użycia języka może być elementem kształtowania wizerunku danej osoby;

W2: student zna zasady tworzenia przekonujących wystąpień publicznych (z wykorzystaniem odpowiedniej argumentacji), wymienia językowe, głosowe i pozagłosowe środki wyrazu - K_W08.Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student umie kształtować swoje wypowiedzi w taki sposób, by mogły być one skutecznym elementem kształtowania wizerunku - K_U06;

U2: student dostrzega i formułuje problemy związane z oceną etyczną kształtowania wizerunku za pomocą języka - K_U10.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student umie skutecznie przekonywać odbiorcę, zachowując zasady etyki wypowiedzi - K_K04;

K2: student umie krytycznie oceniać zabiegi językowe stosowane przez innych uczestników aktu komunikacji bądź osoby publiczne i bronić się przed manipulacją językową.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- SWOT
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na to, że sposób użycia języka przez daną osobę wpływa na sposób postrzegania jej przez otoczenie. Studenci zyskają wiedzę i umiejętności pomocne w takim kształtowaniu swoich wypowiedzi (zarówno spontanicznych, jak i przygotowywanych wcześniej, zaplanowanych), by mogły być one skutecznym elementem kształtowania wizerunku.

Pełny opis:

1. Komunikacja niewerbalna: znaczenie mowy ciała w kształtowaniu wizerunku i jej związek z kreowaniem się za pomocą języka.

2. Kreacja poprzez język w życiu codziennym. Komunikacja bez przemocy (NVC = Non Violent Communication) - koncepcja Marshalla Rosenberga... czyli jak być „żyrafą”, a nie „szakalem”.

3. Kreacja językowa a wyrażanie treści wprost i nie wprost. Czy zawsze „kawa na ławę” to dobra strategia?

4. Kreacja językowa w polityce: indywidualizm i oryginalność a uwarunkowania społeczno-polityczne.

5. Techniki erystyczne i ich udział w językowej kreacji osób publicznych.

6. Jak mówić, żeby nas słuchano? – strategie stosowane, by być mówcą interesującym i skutecznym. Ćwiczenia w przemawianiu spontanicznym (improwizowanym).

7. Kreowanie się za pomocą języka w Internecie.

8. Wykorzystanie programowania neurolingwistycznego (NLP) w kreacji za pomocą języka.

9. Wykorzystanie tzw. storytellingu w wystąpieniach publicznych.

10. Przydatność umiejętności językowej kreacji w różnych dziedzinach życia.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Bralczyk Jerzy, O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007.

Detz Joan, Sztuka przemawiania. Nie co mówić, ale jak mówić, Gdańsk 2007.

Kochan Marek, Pojedynek na słowa: techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005 (wyd. 2. 2012).

James Tad, Shepard David, Magia wystąpień publicznych. Techniki, narzędzia i sztuczki NLP, przekł. B. Solecki, Gliwice 2010.

Kleiman Jessica, Cooper Meryl Weinsaft, Autopromocja: pokaż, na co cię stać - szefowi, podwładnym i klientom, przekł. M. Czub, Gliwice 2012.

Komunikacja i perswazja, czyli jak skutecznie porozumiewać się z innymi, dokument elektroniczny (płyta CD), Smart Education, Warszawa 2012.

Lustberg Arch, Jak się sprzedać. Skuteczne techniki prezentacji, przekonywania i przekazu swoich idei, przekł. Tomasz Golenia, Warszawa 2012.

Madejski Radosław (red.), Wystąpienia publiczne: zostań mistrzem retoryki, przekł. Rafał Schmidtke, Warszawa 2006.

Orłoś Maciej, Jak występować i zabłysnąć, Warszawa 2015.

Öttl Christine, Härter Gitte, Autopromocja, czyli Jak wykorzystać swoje atuty, przekł. U. Szymanderska, Warszawa 2009.

Rosenberg Marshall B., Porozumienie bez przemocy: o języku życia, przekł. Marta Markocka-Pepol, Michał Kłobukowski, wyd. 3 rozszerzone, Warszawa 2018.

Rusinek Michał, Załazińska Aneta, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018.

Rzędowska Agata, Rzędowski Jerzy, Mówca doskonały: wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice 2009.

Weissman Jerry, Skuteczny prezenter: poznaj style, techniki i strategie prezentacji stosowane przez najlepszego nauczyciela amerykańskich mówców, przekł. Katarzyna Sobiepanek-Szczęsna, Warszawa 2011.

Wierzbicka-Piotrowska Elżbieta, ABC dobrego mówcy, [w:] Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2007, s. 159-229 LUB [w:] E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008, s. 104-173.

LITERATURA DODATKOWA:

Apps Judy, Nieśmiałość nie popłaca. 25 niezawodnych metod na pozbycie się tremy podczas wystąpień publicznych, przekł. Barbara Grabska-Siwek, Warszawa 2015.

Barnes Kim B., Wywieranie wpływu: praktyczny przewodnik, przekł. Łukasz Tuszyński, Gdańsk 2011.

Cialdini Robert B., Wywieranie wpływu na ludzi, przekł. Bogdan Wojciszke, nowe poszerz. wyd. 6 w jęz. pol., Gdańsk 2009 (lub wyd. późniejsze).

Głowiński Michał, Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Kraków 2009.

Joule Robert-Vincent, Beauvois Jean Leon, Gra w manipulacje: wywieranie wpływu na innych, Gdańsk 2010.

McKay Matthew, Davis Martha, Fanning Patrick, Sztuka skutecznego porozumiewania się , przekł. Agata Błaż, Gdańsk 2004.

Pease Alan, Pease Barbara, Mowa ciała, tłum. J. Grabiak, wyd. 1 poszerz., Poznań 2007.

Reiman Tonya, Potęga perswazyjnej komunikacji. Jak wpływać na ludzi, aby zawsze słyszeć „TAK”!, tłum. A. Kucharczyk-Barycza, Gliwice 2011.

Taylor Eldon, Programowanie umysłu. Od manipulacji i prania mózgu poprzez rozwój osobisty po metafizykę dnia powszedniego, tłum. D. Gasper, Warszawa 2010.

Vaknin Shlomo, Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego, tłum. Katarzyna Rojek, Gliwice 2011.

Wystąpienia publiczne. Multimedialne szkolenie na płycie CD, wyd. Synergia.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawy zaliczenia:

- Uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność);

- Aktywność i wykonywanie ćwiczeń indywidualnych oraz zespołowych: W1, W2, U1, U2, K1, K2;

- Przygotowanie prezentacji dotyczącej językowej kreacji osoby znanej z życia publicznego W1, W2, U1, U2, K1, K2;

- Wygłoszenie mowy przygotowanej wcześniej (5 minut) lub improwizowanej (90 sekund) W1, W2, U1, U2, K1, K2.

UWAGA!

W roku akademickim 2019/2020 kryteria oceniania zostały dostosowane do zdalnej formy prowadzenia zajęć. Stosowne informacje znajdują się w części dotyczącej cyklu 2019/20L.

W wypadku zdalnej formy kształcenia kryteria oceniania zostaną zmienione także w roku akademickim 2020/2021, zob. informacje poświęcone cyklowi 2020/2021L.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1191
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=1191
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1191
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W związku z prowadzeniem zajęć w formie zdalnej podstawą zaliczenia przedmiotu są w roku akademickim 2019/2020 następujące elementy:

1) Zapoznanie się z obligatoryjnymi materiałami oraz wykonanie zadań potwierdzających ten fakt (np. wypowiedzenie się na forum lub w tekście indywidualnym) na platformie Moodle (W1, W2, U1, U2, K1, K2);

2) Przygotowanie prezentacji dotyczącej językowej kreacji osoby znanej z życia publicznego i udostępnienie jej do wglądu na platformie Moodle (W1, W2, U1, U2, K1, K2).

Kryteria oceny:

- na ocenę dostateczną: wykonanie 80% zadań obowiązkowych w kursie na platformie Moodle;

- na ocenę dobrą: wykonanie 100% zadań obowiązkowych w kursie na platformie Moodle;

- na ocenę bardzo dobrą: wykonanie 100% zadań obowiązkowych w kursie na platformie Moodle oraz przygotowanie prezentacji na temat językowej kreacji wybranej osoby z życia publicznego i umieszczenie jej na platformie Moodle w terminie do 31 maja 2020 roku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Bojałkowska
Prowadzący grup: Krystyna Bojałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W związku z prowadzeniem zajęć w formie zdalnej podstawą zaliczenia przedmiotu są w roku akademickim 2020/2021 następujące elementy:

1) Aktywny udział w zajęciach prowadzonych w formie wideokonferencji (dopuszczalna 1 nieobecność);

2) Zapoznanie się z obligatoryjnymi materiałami oraz wykonanie w wymaganym terminie zadań potwierdzających ten fakt (np. wypowiedzenie się na forum lub w tekście indywidualnym) na platformie Moodle (W1, W2, U1, U2, K1, K2);

3) Przygotowanie prezentacji dotyczącej językowej kreacji osoby znanej z życia publicznego, przedstawienie jej na zajęciach prowadzonych w formie wideokonferencji oraz udostępnienie jej w kursie na platformie Moodle (W1, W2, U1, U2, K1, K2).

Kryteria oceny:

- na ocenę dostateczną: udział w zajęciach zdalnych synchronicznych oraz wykonanie 80% zadań obowiązkowych w kursie na platformie Moodle;

- na ocenę dobrą: udział w zajęciach zdalnych synchronicznych oraz wykonanie 100% zadań obowiązkowych w kursie na platformie Moodle;

- na ocenę bardzo dobrą: udział w zajęciach zdalnych synchronicznych, wykonanie 100% zadań obowiązkowych w kursie na platformie Moodle oraz przygotowanie prezentacji na temat językowej kreacji wybranej osoby z życia publicznego, przedstawienie jej w trakcie zajęć prowadzonych w trybie wideokonferencji i umieszczenie jej na platformie Moodle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.