Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomiczne podstawy działalności gospodarczej i kulturalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC3Z-EPDGK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomiczne podstawy działalności gospodarczej i kulturalnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 31 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w konwersatorium - 30


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do zajęć (nauka własna) - 25

- przygotowanie prezentacji: 25


Łącznie 80 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (K_W11)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi analizować podstawowe zjawiska gospodarcze i wyciągać z nich wnioski (K_U01, K_U06)


U2: Potrafi opracować biznes plan przedsiębiorstwa (K_U01)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K09)


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna eksponująca:

- pokaz (prezentacje multimedialne).


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny),

- wykład konwersatoryjny

- pogadanka.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- metoda ćwiczeniowa,

- metoda projektu,

- studium przypadku.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami opisującymi zjawiska ekonomiczne, relacje między tymi zjawiskami, podmioty uczestniczące w procesach gospodarczych oraz efekty ich działalności. Prezentowane treści obejmują zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz tworzeniem i wykorzystaniem biznes planu.

Pełny opis:

Na zajęciach wyjaśniane są podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i zarządzania, których znajomość jest niezbędna przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz tworzeniu dokumentów planistycznych początkującego przedsiębiorcy. Omawiane są kolejne etapy tworzenia biznesplanu, poruszane są różne zagadnienia pokrewne z tym związane. Następnie ćwiczone jest przygotowanie poszczególnych elementów biznesplanu, począwszy od przedstawienia podstawowych informacji o przedsiębiorstwie/przedsięwzięciu, poprzez wybór formy organizacyjno-prawnej, wykonanie analizy rynku, opracowanie planu marketingowego, przeprowadzenie analizy strategicznej, aż do opracowania planu działalności operacyjnej i planu finansowego przedsięwzięcia.

Literatura:

PODSTAWOWA:

1. Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018 (lub wydania wcześniejsze).

2. Kirk R., Prowadzenie małej firmy w XXI wieku. Poradnik dla przedsiębiorców. Jak założyć firmę i skutecznie ją rozwijać, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2010.

3. Szczypa P., Indywidualna działalność gospodarcza, CeDeWu, Warszawa 2017.

4. Hermaniuk T., Biznesplan: pytania i odpowiedzi, Difin, Warszawa 2014.

5. Opolski K., Biznes plan : jak go budować i analizować, CeDeWu.pl, Warszawa 2017.

6. Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWu, Warszawa 2016.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Reszka G., Biznesplan w zarysie: poradnik dla osób planujących założenie działalności gospodarczej, Wojewódzki Urząd Pracy. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Warszawa 2018.

2. Bogaczyk I., Krupski B., Lubińska H., Własna firma. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,Wydawnictwo Forum, Warszawa 2010.

3. Sojak S., Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty prawne, Difin, Warszawa 2009r.

4. Sojak S., Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty zarządcze, Difin, Warszawa 2009r.

5. Sojak S., Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- projekty (W1, U1, U2, K1).

Kryteria oceniania:

ndst: [0%-50%] możliwej do uzyskania liczby pkt.

dst: (50%- 60%] możliwej do uzyskania liczby pkt.

dst plus: (60%-70%] możliwej do uzyskania liczby pkt.

db: (70%-80%] możliwej do uzyskania liczby pkt.

db plus: (80%-90%] możliwej do uzyskania liczby pkt.

bdb: (90%-100%] możliwej do uzyskania liczby pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kola-Bezka, Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Maria Kola-Bezka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami opisującymi zjawiska ekonomiczne, relacje między tymi zjawiskami, podmioty uczestniczące w procesach gospodarczych oraz efekty ich działalności. Prezentowane treści obejmują zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz tworzeniem i wykorzystaniem biznes planu.

Pełny opis:

Na zajęciach wyjaśniane są podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i zarządzania, których znajomość jest niezbędna przy rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz tworzeniu dokumentów planistycznych początkującego przedsiębiorcy. Omawiane są kolejne etapy tworzenia biznesplanu, poruszane są różne zagadnienia pokrewne z tym związane. Następnie ćwiczone jest przygotowanie poszczególnych elementów biznesplanu, począwszy od przedstawienia podstawowych informacji o przedsiębiorstwie/przedsięwzięciu, poprzez wybór formy organizacyjno-prawnej, wykonanie analizy rynku, opracowanie planu marketingowego, przeprowadzenie analizy strategicznej, aż do opracowania planu działalności operacyjnej i planu finansowego przedsięwzięcia.

Literatura:

PODSTAWOWA:

1. Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018 (lub wydania wcześniejsze).

2. Kirk R., Prowadzenie małej firmy w XXI wieku. Poradnik dla przedsiębiorców. Jak założyć firmę i skutecznie ją rozwijać, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2010.

3. Szczypa P., Indywidualna działalność gospodarcza, CeDeWu, Warszawa 2017.

4. Hermaniuk T., Biznesplan: pytania i odpowiedzi, Difin, Warszawa 2014.

5. Opolski K., Biznes plan : jak go budować i analizować, CeDeWu.pl, Warszawa 2017.

6. Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWu, Warszawa 2016.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Reszka G., Biznesplan w zarysie: poradnik dla osób planujących założenie działalności gospodarczej, Wojewódzki Urząd Pracy. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Warszawa 2018.

2. Bogaczyk I., Krupski B., Lubińska H., Własna firma. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,Wydawnictwo Forum, Warszawa 2010.

3. Sojak S., Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty prawne, Difin, Warszawa 2009r.

4. Sojak S., Założyć firmę i nie zbankrutować - aspekty zarządcze, Difin, Warszawa 2009r.

5. Sojak S., Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difin, Warszawa 2010r.

Uwagi:

Jeżeli zaistnieje konieczność przejścia na tryb nauki zdalnej, zajęcia będą odbywały się na platformie MS Teams (kod zespołu zostanie przesłany e-mailem).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.