Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2502-s1LPC3Z-SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 31 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zależne od profilu seminarium

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 4 punktów ECTS w następującym układzie:


1) Godziny realizowane przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego (w związku z ograniczeniami w roku akademickim 2020/2021 kontakt za pośrednictwem systemów do pracy zdalnej) - 30 godzin, za które student uzyskuje 2 punkty ECTS;


2) Godziny realizowane bez udziału nauczyciela akademickiego w trakcie wykonywania projektu - 10 godzin (1 ECTS);


3) Godziny konieczne do przygotowania projektu - 20 godzin (1 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna podstawową terminologie z zakresu wybranego obszaru badań;

W2: student zna metody wykorzystywane w badaniach wybranego obszaru.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi z stopniu zaawansowanym analizować wybrane problemy studiowanego kierunku;

U2: student trafnie argumentuje formułowane sądy analityczne;

U3 wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do przekonywania interlokutorów do swoich poglądów; czyni to w sposób profesjonalny z wykorzystaniem specjalistycznego języka.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student ma świadomość konieczności nieustannego kształcenia;

K2: student potrafi kierować zespołem projektowym oraz czynnie uczestniczy w jego pracach.

Metody dydaktyczne:

Praca oparta na realizacji projektu i jego formalnej dokumentacji.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zakres problemowy zależy od tematyki wybranego seminarium dyplomowego.

Pełny opis:

Zakres problemowy zależy od tematyki wybranego seminarium dyplomowego.

Literatura:

Literatura zależna od tematyki wybranego seminarium dyplomowego.

Metody i kryteria oceniania:

Określony przez prowadzącego seminarium.

Praktyki zawodowe:

Praktyki realizowane niezależnie od seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Adam Bednarek, Marzenna Cyzman, Małgorzata Gębka-Wolak, Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz, Maciej Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz, Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz, Mirosława Radowska-Lisak, Paweł Tański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Moroz
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz, Małgorzata Gębka-Wolak, Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz, Paulina Rosalska, Radosław Sioma, Maciej Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz, Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz, Dariusz Brzostek, Marzenna Cyzman, Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kulwicka-Kamińska, Rafał Moczkodan, Andrzej Moroz, Radosław Sioma, Maciej Wróblewski, Sebastian Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Żurowski
Prowadzący grup: Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska, Dariusz Pniewski, Paulina Rosalska, Sebastian Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.