Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Twórcze pisanie dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2506-s1POL3L-TP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Twórcze pisanie dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty specjalności ogólnej - 32 - filologia polska s1
Zajęcia z modułów I i II do wyboru - III rok filologii polskiej s1 - wymagania etapowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy studenta to 3 pkt. ECTS, z czego:

- 1 pkt. - zajęcia w kontakcie z prowadzącym,

- 2 pkt. - przygotowanie do zajęć, wykonywanie ćwiczeń praktycznych, pisanie tekstów.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_W01: Zna i rozumie podstawowe zasady pisania różnych tekstów.

K_W02: Zna zasady oceny tekstów z punktu widzenia czytelnika.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_U01: Umie zaplanować i napisać tekst, o różnym charakterze i przeznaczeniu.

K_U02: Umie wykorzystać narzędzia i źródła pomocne podczas pisania tekstów.

Metody dydaktyczne:

Po ukończeniu przedmiotu student:

K_K01: Rozumie i docenia rolę samokształceniu w doskonaleniu umiejętności pozyskanych w czasie zajęć.

K_K02: Docenia wagę i znaczenie etycznych zachowań zawodowych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku filologia polska, specjalność ogólna. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami związanymi z budową tekstu, jego zawartością i formą pisania pobudzającą zainteresowanie czytelnika (m.in. dynamizowanie tekstu, długość fraz).

Pełny opis:

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku filologia polska, specjalność ogólna. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami związanymi z budową tekstu, jego zawartością i formą pisania pobudzającą zainteresowanie czytelnika.

W czasie zajęć zostaną poruszone takie problemy jak:

1. język i style,

2. nasycenie treściowe tekstu,

3. kryterium zwięzłości tekstu,

4. czytelność i przejrzystość tekstu,

5. precyzja i konkret w tekście,

6. dynamizowanie tekstu.

Literatura:

1. Katarzyna Bonda, Maszyna do pisania. Kurs kreatywnego pisania, Warszawa: Muza, 2015.

2. Jacek Dąbała, Tajemnica i suspens. Wokół głównych problemów Creative writing, Lublin 2004.

3. Sztuka pisania. Tajemnice warsztatu odsłaniają E. Hemingway, J. Steibeck, K. Vonnegut i inni, Łódź 1996.

4. H. Sieja-Skrzypulec, Twórcze pisanie na gruncie polskim. Tradycje normatywne a wyzwania współczesności, Toruń 2018.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ćwiczeń wykonywanych na zajęciach. - K_W01, K_W02, K_U01, K_K01.

2. Ocena ćwiczeń wykonywanych w domu. - K_W01, K_U01, K_U02, K_K02.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Tański
Prowadzący grup: Paweł Tański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Tański
Prowadzący grup: Paweł Tański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wacław Lewandowski
Prowadzący grup: Wacław Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)