Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

British literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG1S-BL-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: British literature
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 1 roku S1 na kierunku filologia angielska
Przedmioty z angielskim językiem wykładowym
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4819
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 15 hrs.

- consultations - 5 hrs.Self-study hours:

- preparation for lectures - 5 hrs.

- preparation for assignments - 25 hrs.


Altogether: 50 hrs. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student

W1: has advanced knowledge of British literature and of such aspects as periodisation, genres and forms, and works by selected authors (18th -19th century) (K_W04)

W2: has advanced knowledge of literary studies (K_W05).

W3: has advanced knowledge of selected historical social, religious, philosophical and political issues determining the development of British culture (18th-19th century) (K_W08).Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student

U1: is able to place the studied works in a general historical and cultural context of the development of British literature (K_U11).

U2: is able to recognise literary genres and conventions of the studied works (K_U12).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

:

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Demonstration teaching methods: Power Point Presentation

Expository teaching methods: informative lecture, participatory lecture


Moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4819


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature from the 18th to the 19th century.

Content distribution (summer semester):

1. The Rise of the Novel

2. Romantic Poetry

3. The Gothic Novel

4. The Victorian Novel

5. Victorian Poetry

Literatura: (tylko po angielsku)

Optional:

Stanisław Helsztyński (ed.)”Specimens of English Poetry and Prose”

John Hollander and Frank Kermode (ed.) “The Oxford Anthology of English Literature”

David McDowall “An Illustrated History of Britain”.

Paul Poplawski et al. “English Literature in Context”.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment of knowledge, skills and social competences:

- test after each semester (W1, W2, W3, U1, U2, K1) - 80% of the final grade

- participation in the lecture - 20% of the grade

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory - (60-72%)

satisfactory plus - (73-77%)

good - (78-87%)

good plus - (88-90%)

very good- (91-100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature.

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3294

If the pandemic situation forces us to move online, the class will be conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, through Moodle and Microsoft Teams.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature from the 18th to the 19th century.

Content distribution (summer semester):

1. The Rise of the Novel

2. Romantic Poetry

3. The Gothic Novel

4. The Victorian Novel

5. Victorian Poetry

Literatura: (tylko po angielsku)

Optional:

Stanisław Helsztyński (red.)”Specimens of English Poetry and Prose”

John Hollander and Frank Kermode (red.) “The Oxford Anthology of English Literature”

David McDowall. “An Illustrated History of Britain”.

Paul Poplawski et al. “English Literature in Context”.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Lecture" for additional information about the 2021/2022 cycle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature.

If the pandemic situation forces us to move online, the class will be conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, through Moodle and Microsoft Teams.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature from the 18th to the 19th century.

Content distribution (summer semester):

1. The Rise of the Novel

2. Romantic Poetry

3. The Gothic Novel

4. The Victorian Novel

5. Victorian Poetry

Literatura: (tylko po angielsku)

Optional:

Stanisław Helsztyński (red.)”Specimens of English Poetry and Prose”

John Hollander and Frank Kermode (red.) “The Oxford Anthology of English Literature”

David McDowall. “An Illustrated History of Britain”.

Paul Poplawski et al. “English Literature in Context”.

Uwagi: (tylko po angielsku)

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4819

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature from the 18th to the 19th century.

Content distribution (summer semester):

1. The Rise of the Novel

2. Romantic Poetry

3. The Gothic Novel

4. The Victorian Novel

5. Victorian Poetry

Literatura: (tylko po angielsku)

Optional:

Stanisław Helsztyński (red.)”Specimens of English Poetry and Prose”

John Hollander and Frank Kermode (red.) “The Oxford Anthology of English Literature”

David McDowall. “An Illustrated History of Britain”.

Paul Poplawski et al. “English Literature in Context”.

Uwagi: (tylko po angielsku)

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4819

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)