Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

British literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG1S-BL-T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: British literature
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 1 roku S1 na kierunku filologia angielska
Przedmioty z angielskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Spring semester:

Contact hours: 50

- participation in tutorials - 30 hours

- individual feedback - 20 hours

Self-study hours: 50 hours

- preparation for class discussion - 10 hours

- reading literary texts - 25 hours

- preparation for the test- 10 hours

- preparing a presentation - 5 hours

Total: 100 hours (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student

W1: has advanced knowledge of British literature from the early novel of the 18th century to the 1860s and of such aspects as periodisation, genres and forms, and works by selected authors (K_W04)

W2: has advanced knowledge of Anglophone literary studies (K_W05)

W3: has advanced knowledge of selected historical, social, religious, philosophical and political issues determining the development of British literature since the 18th century until the end of the 19th century (K_W07).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student

U1: is able to read and comprehend literary texts in English (K_U02)

U2: is able to place the studied works in a general historical and cultural context (from early novels to the 1890s) (K_U11)

U3: is able to recognise literary genres and conventions of British works of the beginnings of the novel, Gothic, Romantic, early Victorian and middle Victorian literature (K_U12)

U4: is able to analyse and interpret British literary texts with the use of basic terminology and appropriate methods (K_U13).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student

K1: appreciates the British tradition and cultural heritage and is aware of their responsibility for preserving them - K_K03.

K2 - participates in activities for promoting British tradition and cultural heritage (K_K04).


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Seminar discussion

Presentation

Demonstration

Biography

Graded discussion

Tasks on the Moodle.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course examines the history of British literature from early Romanticism to late Victorianism.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course examines the history of British literature from the 18th to mid-19th century, including the beginnings of the novel, the Gothic novel, Romantic poetry and fiction, the early and mid-Victorian fiction and poetry. The course focuses on the literary texts forming the canon of British literature, placing them in their historical and theoretical contexts. The students will examine selected works of poetry and fiction, using basic literary concepts and referring to biographical and historical sources.

1. Introduction

2. Daniel Defoe, Robinson Crusoe (fragments), Jonathan Swift, Gulliver’s Travels (fragments)

3. Henry Fielding, Tom Jones (fragments), Laurence Sterne, Tristram Shandy (fragments)

4. Ann Radcliffe, The Mysteries of Udolpho (fragments)

5. Jane Austen, Pride and Prejudice

6. William Wordsworth, “Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey,” “Daffodils,” Samuel Taylor Coleridge, “The Rime of the Ancient Mariner,” “Kubla Khan”

7. Mary Shelley, Frankenstein or the Modern Prometheus (fragments)

8. Percy Bysshe Shelley, “Ode to the West Wind;” John Keats, “Ode On a Grecian Urn”, George Gordon Byron “ Darkness”

9. Charles Dickens, Oliver Twist

10. Charlotte Brontë, Jane Eyre

11. Emily Brontë, Wuthering Heights

12. Alfred Tennyson, In Memoriam (54), “Crossing the Bar,” “The Lady of Shalott”, “Ulysses”, “The Charge of the Light Brigade”

13. Robert Browning, “My Last Duchess,” Dante Gabriel Rossetti, “The Blessed Damozel”, Christina Rossetti, “When I am Dead, My Dearest”, “Eve”

14. George Eliot, The Mill on the Floss (fragments)

15. Final test

Literatura: (tylko po angielsku)

Daniel Defoe, Robinson Crusoe (fragments), Jonathan Swift, Gulliver’s Travels (fragments)

Henry Fielding, Tom Jones (fragments), Laurence Sterne, Tristram Shandy (fragments)

Ann Radcliffe, The Mysteries of Udolpho (fragments)

Jane Austen, Pride and Prejudice

William Wordsworth, “Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey,” “Daffodils,” Samuel Taylor Coleridge, “The Rime of the Ancient Mariner,” “Kubla Khan”

Mary Shelley, Frankenstein or the Modern Prometheus (fragments)

Percy Bysshe Shelley, “Ode to the West Wind;” John Keats, “Ode On a Grecian Urn”, George Gordon Byron “ Darkness”

Charles Dickens, Oliver Twist

Charlotte Brontë, Jane Eyre

Emily Brontë, Wuthering Heights

Alfred Tennyson, In Memoriam (54), “Crossing the Bar,” “The Lady of Shalott”, “Ulysses”, “The Charge of the Light Brigade”

Robert Browning, “My Last Duchess,” Dante Gabriel Rossetti, “The Blessed Damozel”, Christina Rossetti, “When I am Dead, My Dearest”, “Eve”

George Eliot, The Mill on the Floss (fragments)

Further reading:

Kermode, Frank, Hollander, John (eds.) 1973. The Oxford Anthology of English Literature: The Middle Ages through the Eighteenth Century. NY: Oxford University Press.

Bloom, Harold, Lionel Trilling (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Romantic Poetry and Prose. NY: Oxford University Press.

Bloom, Harold, Lionel Trilling (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Victorian Prose and Poetry. NY: Oxford University Press.

Cuddon, J.A. 1998. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Theory. London: Penguin.

Kermode, Frank, John Hollander (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Modern British Literature. NY: Oxford University Press.

Saunders, Andrew. 2004. The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford University Press.

Wolfreys, Julian and Ruth Robins. 2006. Key Concepts in Literary Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press (electronic).

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Final test– W1, W2, U4,

Presentation – W1, U1, U2, K1

Participation in discussion; assignment – W1, U1, U3, U4, K1.

Assessment criteria:

The final mark consists of:

Final test – 60% of the final grade

Presentation – 20% of the final grade

Participation in discussion, Moodle assignments - 20% of the final grade

below 60%= fail

60%-69% = 3.

70%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Antoniak, Edyta Lorek-Jezińska
Prowadzący grup: Joanna Antoniak, Edyta Lorek-Jezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course examines the history of British literature from Romanticism to the Victorian period.

In case of distance learning:

The teaching methods include both asynchronous and synchronous online activities:

MS Teams (weekly tutorials)

the Moodle platform (resources: texts, presentations, guidelines, assignments)

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course examines the history of British literature from Romanticism to the Victorian period. The course focuses on the literary texts forming the canon of British literature, placing them in their historical and theoretical contexts. The students will examine selected works of poetry and fiction, using basic literary concepts and referring to biographical and historical sources.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Ann Radcliffe, The Mysteries of Udolpho (fragments)

2. Jane Austen, Pride and Prejudice (Northanger Abbey – fragments – presentation)

3-4. William Wordsworth, “Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey,” “Daffodils;” Samuel Taylor Coleridge, “The Rime of the Ancient Mariner,” “Kubla Khan”

5. Percy Bysshe Shelley, “Ode to the West Wind;” John Keats, “Ode On a Grecian Urn”, George Gordon Byron “ Darkness”

6. Mary Shelley, Frankenstein or the Modern Prometheus (fragments)

7. Charles Dickens, Oliver Twist (Great Expectations – presentation)

8. Charlotte Brontë, Jane Eyre

9. Emily Brontë, Wuthering Heights

10. Alfred Tennyson, In Memoriam (54), “Crossing the Bar,” “The Lady of Shalott”, “Ulysses”, “The Charge of the Light Brigade”

11. Robert Browning, “My Last Duchess,” Dante Gabriel Rossetti, “The Blessed Damozel”, “Spheral Change”, Christina Rossetti, “When I am Dead, My Dearest”, “Eve”

12. George Eliot, The Mill on the Floss (fragments)

13. Arthur Conan Doyle, A Study in Scarlet

14. H.G. Wells, The Time Machine

Further reading:

Kermode, Frank, Hollander, John (eds.) 1973. The Oxford Anthology of English Literature: The Middle Ages through the Eighteenth Century. NY: Oxford University Press.

Bloom, Harold, Lionel Trilling (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Romantic Poetry and Prose. NY: Oxford University Press.

Bloom, Harold, Lionel Trilling (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Victorian Prose and Poetry. NY: Oxford University Press.

Cuddon, J.A. 1998. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Theory. London: Penguin.

Kermode, Frank, John Hollander (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Modern British Literature. NY: Oxford University Press.

Saunders, Andrew. 2004. The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford University Press.

Wolfreys, Julian and Ruth Robins. 2006. Key Concepts in Literary Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press (electronic).

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Tutorial, 30 hours → more information"/ "Ćwiczenia, 30 godzin → więcej informacji" for additional details about the 2020/2021 cycle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Lorek-Jezińska
Prowadzący grup: Edyta Lorek-Jezińska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4866
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course examines the history of British literature from 18th century novel to the Victorian period.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course examines the history of British literature from the 18th to mid-19th century, including the beginnings of the novel, the Gothic novel, Romantic poetry and fiction, the early and mid-Victorian fiction and poetry. The course focuses on the literary texts forming the canon of British literature, placing them in their historical and theoretical contexts. The students will examine selected works of poetry and fiction, using basic literary concepts and referring to biographical and historical sources.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Introduction

2. Daniel Defoe, Robinson Crusoe (fragments), Jonathan Swift, Gulliver’s Travels (fragments)

3. Henry Fielding, Tom Jones (fragments), Laurence Sterne, Tristram Shandy (fragments)

4. Ann Radcliffe, The Mysteries of Udolpho (fragments)

5. Jane Austen, Pride and Prejudice

6. William Wordsworth, “Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey,” “Daffodils,” Samuel Taylor Coleridge, “The Rime of the Ancient Mariner,” “Kubla Khan”

7. Mary Shelley, Frankenstein or the Modern Prometheus (fragments)

8. Percy Bysshe Shelley, “Ode to the West Wind;” John Keats, “Ode On a Grecian Urn”, George Gordon Byron “ Darkness”

9. Charles Dickens, Oliver Twist

10. Charlotte Brontë, Jane Eyre

11. Emily Brontë, Wuthering Heights

12. Alfred Tennyson, In Memoriam (54), “Crossing the Bar,” “The Lady of Shalott”, “Ulysses”, “The Charge of the Light Brigade”

13. Robert Browning, “My Last Duchess,” Dante Gabriel Rossetti, “The Blessed Damozel”, Christina Rossetti, “When I am Dead, My Dearest”, “Eve”

14. George Eliot, The Mill on the Floss (fragments)

Further reading:

Kermode, Frank, Hollander, John (eds.) 1973. The Oxford Anthology of English Literature: The Middle Ages through the Eighteenth Century. NY: Oxford University Press.

Bloom, Harold, Lionel Trilling (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Romantic Poetry and Prose. NY: Oxford University Press.

Bloom, Harold, Lionel Trilling (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Victorian Prose and Poetry. NY: Oxford University Press.

Cuddon, J.A. 1998. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Theory. London: Penguin.

Kermode, Frank, John Hollander (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Modern British Literature. NY: Oxford University Press.

Saunders, Andrew. 2004. The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford University Press.

Wolfreys, Julian and Ruth Robins. 2006. Key Concepts in Literary Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press (electronic).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Lorek-Jezińska
Prowadzący grup: Edyta Lorek-Jezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course examines the history of British literature from 18th century novel to the Victorian period.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course examines the history of British literature from the 18th to mid-19th century, including the beginnings of the novel, the Gothic novel, Romantic poetry and fiction, the early and mid-Victorian fiction and poetry. The course focuses on the literary texts forming the canon of British literature, placing them in their historical and theoretical contexts. The students will examine selected works of poetry and fiction, using basic literary concepts and referring to biographical and historical sources.

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Introduction

2. Daniel Defoe, Robinson Crusoe (fragments), Jonathan Swift, Gulliver’s Travels (fragments)

3. Henry Fielding, Tom Jones (fragments), Laurence Sterne, Tristram Shandy (fragments)

4. Ann Radcliffe, The Mysteries of Udolpho (fragments)

5. Jane Austen, Pride and Prejudice

6. William Wordsworth, “Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey,” “Daffodils,” Samuel Taylor Coleridge, “The Rime of the Ancient Mariner,” “Kubla Khan”

7. Mary Shelley, Frankenstein or the Modern Prometheus (fragments)

8. Percy Bysshe Shelley, “Ode to the West Wind;” John Keats, “Ode On a Grecian Urn”, George Gordon Byron “ Darkness”

9. Charles Dickens, Oliver Twist

10. Charlotte Brontë, Jane Eyre

11. Emily Brontë, Wuthering Heights

12. Alfred Tennyson, In Memoriam (54), “Crossing the Bar,” “The Lady of Shalott”, “Ulysses”, “The Charge of the Light Brigade”

13. Robert Browning, “My Last Duchess,” Dante Gabriel Rossetti, “The Blessed Damozel”, Christina Rossetti, “When I am Dead, My Dearest”, “Eve”

14. George Eliot, The Mill on the Floss (fragments)

Further reading:

Kermode, Frank, Hollander, John (eds.) 1973. The Oxford Anthology of English Literature: The Middle Ages through the Eighteenth Century. NY: Oxford University Press.

Bloom, Harold, Lionel Trilling (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Romantic Poetry and Prose. NY: Oxford University Press.

Bloom, Harold, Lionel Trilling (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Victorian Prose and Poetry. NY: Oxford University Press.

Cuddon, J.A. 1998. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Theory. London: Penguin.

Kermode, Frank, John Hollander (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Modern British Literature. NY: Oxford University Press.

Saunders, Andrew. 2004. The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford University Press.

Wolfreys, Julian and Ruth Robins. 2006. Key Concepts in Literary Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press (electronic).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)