Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Latin for students of English

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG1S-LAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Latin for students of English
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 1 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours:

- classes via Miscrosoft Teams– 30 h


Others:

- homeworks and preparation for tests and translations – 25 h

- consultations – 5


Total: 60 h (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) K1: student has the basic knowledge about Latin (K_W01)

K2: student knows the basic Latin grammar, syntax and lexis (K_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) K1: student knows how to search, analyze, assess and select the information needed during the course (K_U01)

K2: student can translate basic Latin texts into English and Polish (K_U02)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: student is aware of his or her skills and understands the need of lifelong learning (K_K01)

K2: student appreciates the heritage of Greek and Roman antiquity (K_K05)

K3: student feels responsible to retain this heritage (K_K05)


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Teaching methods:

- exercises

- translation

- informative lecture

- problem-centered lecture

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the Latin course is to make students acquainted with the basic Latin grammar, syntax and lexis in order to translate basic Latin text into Polish and make them appreciate the influence of Latin language and culture on the English language and culture.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the Latin course is:

- to learn basic Latin grammar, syntax and lexis;

- to learn how to identify and differentiate various Latin forms;

- to translate basic Latin texts into Polish;

- to learn basic information about the Latin language and culture;

- to discern how the Latin language and culture influenced British language and culture.

Topics of the course include:

- grammar:

1. Nouns and cases in singular and plural - 1st and 2nd declinations

2. Adjectives: 1st and 2nd declinations

3. Verbs: sum, esse and four conjugations; personal pronouns

4. Nouns and adjectives: 3rd, 4th and 5th declination

5. Verbs: active and passive; past participles

6. Pronouns: ille, hic, is and qui; verbs: the subjunctive; possum and volo

7. Coparison, imperatives

8. Participles, gerundives and gerunds

9. Deponent verbs

10. Infinitives, indirect speech, pronouns: se and ipse

- culture:

1. A short history of Rome and Latin language

2. Roman names, numerals, dates and days

3. Roman Britain

4. Latin for doctors and lawyers

5. Church Latin

6. Latin mottoes and inscriptions.

Literatura: (tylko po angielsku)

Obligatory:

manual: G. D. A. Sharpley, "Essential Latin. The Language and Life of Ancient Rome", London 2000 or later edition,

Latin-English or Latin-Polish dictionary: e.g. C. T. Lewis, C. Short, "A Latin Dictionary" (various paper and electronic editions); J. Korpanty, "Słownik łacińsko-polski", Warszawa 2001 (or later eidtion).

Additional:

M. Walker, "Annus horribilis. Latin for Everyday Life", Stroud 2007 or later edition;

Latin-English or Latin-Polish grammars

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Student to be admitted to the final test is obliged to:

- be present and active during the classes on-line (student is allowed to miss classes once; being absent for 50% of all the classes means that student does not get the grade and is not allowed to participate in the final test) (K_W01, K_K05);

- be prepared for the classes (being unprepared for each two classes counts as one absence) (K_K01, K_U01);

- pass two individual translations during the term on-line (with questions from Latin lexis; student has three possibilities to pass the translation) (K_W02, K_U02).

Abovementioned conditions are obligatory to be admitted to the final test.

The final test consists of a translation from Latin into Polish (or English) and questions from Latin grammar and Latin lexis, as well as useful Latin abbreviations.

Tthe final test will be graded as follows:

under 60% - failed

60% - passed

80% - good

90% - very good

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Awianowicz
Prowadzący grup: Bartosz Awianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)