Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

British culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG1W-BC-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: British culture
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 1 roku S1 na kierunku filologia angielska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=333
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) N/A

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures - 15 hrs.

- consultations - 5 hrs.

- teacher-assisted online activities - 5 hrs.


Self-study hours:

- preparation for lectures - 10 hrs.

- preparation for assignments - 15 hrs.


Altogether: 50 hrs. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student

W1: has basic knowledge of selected historical, social, religious, philosophical and political issues determining the development of Great Britain (K_W08)

W2: knows the widely understood culture of Great Britain (K_W08)

W3: is familiar with selected historical, social, religious, philosophical and political issues in the intercultural context (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student

U1: understands different views on social life that are manifested by people from various backgrounds and cultures ( K_U03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student

K1: appreciates the tradition and cultural heritage of Great Britain and participates in activities preserving and promoting them (K_K03, K_K04)
Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - discussion

- participatory lecture

- problem-based lecture

- Moodle


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the lecture is to familiarize students with the basic events and historical processes that have shaped the contemporary British social structure and political system.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture offers an overview of British history from the Middle Ages to the present, and focuses on key historical events and processes that have determined the present political and social system in Britain. The issues discussed during the lecture include the historical beginnings of Britain, the development of British political system, major internal and external conflicts, and a number of social and political problems in modern Britain.

Content distribution:

- foundations of the political system and the structure of government;

- key pre-19th-century conflicts and cultural changes;

- the British Empire and its legacy;

- Victorian England;

- the Two World Wars;

- post-war Britain;

- Britain at the beginning of the 21st century.

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected reading from:

Bronstein, Jamie L. and Andrew T. Harris. 2012. Empire, State and Society: Britain since 1830. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Cannon, John, ed. 1997. The Oxford Companion to British History. Oxford University Press.

History of Britain and Ireland. New York: Dorling Kindersley, 2011.

Oakland, John. 2001. Contemporary Britain: A Survey with Texts. London: Routledge.

Thackeray, Frank W. and John E. Findling (eds.). 2004. Events That Changed Great Britain, from 1066 to 1714. Westport, CT: Greenwood Press.

Ward, Paul. 2004. Britishness since 1870. London: Routledge.

A selection of texts published on Moodle.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

-Assessment methods:

- written examination - W1, W2, W3

- activity – W1, U1, U2, K1

Assessment criteria:

Assessment criteria:

- written examination (80%)

- participation in discussions during the lecture and on Moodle (20%)

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- the beginnings of Great Britain

- internal conflicts: England, Wales, Scotland, and Ireland

- the rise and fall of the British Empire

- 19th century Britain: social and political issues

- 20th century political history and social conflicts

- multiculturalism

- Great Britain at the beginning of the 21st century

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- the beginnings of Great Britain

- internal conflicts: England, Wales, Scotland, and Ireland

- the rise and fall of the British Empire

- 19th century Britain: social and political issues

- 20th century political history and social conflicts

- multiculturalism

- Great Britain at the beginning of the 21st century

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=333
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- the beginnings of Great Britain

- internal conflicts: England, Wales, Scotland, and Ireland

- the rise and fall of the British Empire

- 19th century Britain: social and political issues

- 20th century political history and social conflicts

- multiculturalism

- Great Britain at the beginning of the 21st century

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WF/course/view.php?id=333
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In 2020/2021, the lecture will be conducted online via Moodle and Microsoft Teams. Presentations and discussions will take place via Microsoft Teams and the final test will take place in Coll. Humanisticum (unless agreed otherwise with the students).

Link to Moodle

Link to Microsoft Teams

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- the beginnings of Great Britain

- internal conflicts: England, Wales, Scotland, and Ireland

- the rise and fall of the British Empire

- 19th century Britain: social and political issues

- 20th century political history and social conflicts

- multiculturalism

- Great Britain at the beginning of the 21st century

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Lecture, 15 hours → more information"/ "Wykład, 15 godzin → więcej informacji" for additional details about the 2020/2021 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.