Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

British literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG1W-BL-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: British literature
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 1 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None.

Całkowity nakład pracy studenta:


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student:


W1: has advanced knowledge of British literature and of such aspects as periodisation, genres and forms, and works by selected authors (5th-18th century) (K_W04)

W2: has advanced knowledge of literary studies (K_W06).

W3: has advanced knowledge of selected historical social, religious, philosophical and political issues determining the development of British culture (5th-18th century) (K_W08).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student:


U1: is able to place the studied works in a general historical and cultural context of the development of British literature (K_U11).

U2: is able to recognise literary genres and conventions of the studied works (K_U12).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student:


K1: appreciates British tradition and cultural heritage in the context of development of European literature and is aware of their responsibility for preserving them (K_K03).

K2: participates in activities for promoting British tradition and cultural heritage (K_K04).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Demonstration teaching methods: Power Point Presentation with recorded lecture.

Expository teaching methods: informative lecture


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature from Old English literature to the 18th century.

Content distribution (winter semester):

1. Old English Literature

2. Middle English Literature

3. Historical Background of the Renaissance

4. Elizabethan Sonneteers

5. Elizabethan Drama

6. Renaissance Prose and Philosophy

7. From the Renaissance to the Augustan Age

8. Modernity

Literatura: (tylko po angielsku)

Optional:

Stanisław Helsztyński (ed.)”Specimens of English Poetry and Prose”

John Hollander and Frank Kermode (ed.) “The Oxford Anthology of English Literature”

David McDowall “An Illustrated History of Britain”.

Paul Poplawski et al “English Literature in Context”.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment criteria:

fail- (60%)

satisfactory- (61-72%)

satisfactory plus- (73-77%)

good - (78-87%)

good plus- (88-90%)

very good- (91-100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature from Old English literature to the 21st century.

Content distribution (winter semester):

1. Old English Literature

2. Middle English Literature

3. Historical Background of the Renaissance

4. Elizabethan Sonneteers

5. Elizabethan Drama

6. Renaissance Prose and Philosophy

7. From the Renaissance to the Augustan Age

8. Modernity

Content distribution (summer semester):

1. The Rise of the Novel

2. Romantic Poetry

3. Victorian Novel

4. Victorian Poetry

5. Great War Poetry and Fiction

6. Modernist Fiction and Poetry

7. Trends in Contemporary British Fiction

Literatura: (tylko po angielsku)

Optional:

Stanisław Helsztyński (red.)”Specimens of English Poetry and Prose”

John Hollander and Frank Kermode (red.) “The Oxford Anthology of English Literature”

David McDowall. “An Illustrated History of Britain”.

Paul Poplawski et al. “English Literature in Context”.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature from Old English literature to the 21st century.

Content distribution (winter semester):

1. Old English Literature

2. Middle English Literature

3. Historical Background of the Renaissance

4. Elizabethan Sonneteers

5. Elizabethan Drama

6. Renaissance Prose and Philosophy

7. From the Renaissance to the Augustan Age

8. Modernity

Content distribution (summer semester):

1. The Rise of the Novel

2. Romantic Poetry

3. Victorian Novel

4. Victorian Poetry

5. Great War Poetry and Fiction

6. Modernist Fiction and Poetry

7. Trends in Contemporary British Fiction

Literatura: (tylko po angielsku)

Optional:

Stanisław Helsztyński (ed.)”Specimens of English Poetry and Prose”

John Hollander and Frank Kermode (ed.) “The Oxford Anthology of English Literature”

David McDowall. “An Illustrated History of Britain”.

Paul Poplawski et al. “English Literature in Context”.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature.

The course is conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Microsoft Teams and Moodle platforms.

Moodle: 2020/2021 British Literature winter (ABK)

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1588

Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8a28c1586ed14118a94a05de0ff50a68%40thread.tacv2/conversations?groupId=b5c2cd6c-af91-4cb8-bec8-40ecd636d071&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature from Old English literature to the 18th century.

Content distribution (winter semester):

1. Old English Literature

2. Middle English Literature

3. Historical Background of the Renaissance

4. Elizabethan Sonneteers

5. Elizabethan Drama

6. Renaissance Prose and Philosophy

7. From the Renaissance to the Augustan Age

8. Modernity

Literatura: (tylko po angielsku)

Optional:

Stanisław Helsztyński (ed.)”Specimens of English Poetry and Prose”

John Hollander and Frank Kermode (ed.) “The Oxford Anthology of English Literature”

David McDowall. “An Illustrated History of Britain”.

Paul Poplawski et al. “English Literature in Context”.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Lecture" for additional information about the 2020/2021 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.