Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

British literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG1W-BL-T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: British literature
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 1 roku S1 na kierunku filologia angielska
Przedmioty z angielskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 3 ECTS points = 75 hours

Contact hours:

- participation in tutorials - 30 hours


Individual work: 45 hours

- reading texts - 20 hours

- completing assignments - 10 hours

- test preparation - 15 hours


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The student has advanced knowledge of British literature and of such aspects as periodisation, genres and forms, and works by selected authors - K_W04,

W2: The student has advanced knowledge of literary studies - K_W05.

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The student is able to read and comprehend texts in English - K_U02


U2: The student is able to place the studied works in a general historical and cultural context - K_U11,


U3: The student is able to recognize literary genres and conventions of British works of literature - K_U12,


U4: The student is able to analyze and interpret British literary texts with the use of basic terminology and appropriate methods - K_U13.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The undergraduate appreciates the British tradition and cultural heritage and is aware of their responsibility for preserving them - K_K03.Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Seminar discussion

OnlinePresentations

Demonstration

Biography

Graded discussion (Moodle forums)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to familiarize the students with British literature from the Middle Ages to early Enlightenment.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Winter semester

The aim of the course is to familiarize the students with British literature from the Middle Ages to early Enlightenment.

In the course of classes students learn how to analyze and interpret British literary texts with the use of basic theoretical concepts. Students will get to know the historical background of major British works of literature and the biographical information about their authors.

The following works will be discussed in class:

1. Beowulf

2. The Wanderer, The Seafarer

3. The Dream of the Rood

4. Sir Gawain and the Green Knight

5. Geoffrey Chaucer Canterbury Tales: “The General Prologue,” “The Miller’s Tale”; Everyman

6. Edmund Spenser Amoretti (sonnets 1, 15, 54, 64); William Shakespeare Sonnets (12, 18, 130, 138, 144)

7, 8. William Shakespeare Macbeth, Hamlet, The Tempest

9.Metaphysical poetry: John Donne “The Flea;” George Herbert “The Collar;” Andrew Marvell “To His Coy Mistress”

10.John Milton Paradise Lost (Book I and II); Alexander Pope An Essay on Criticism

Literatura: (tylko po angielsku)

Winter semester:

1. Beowulf

2. The Wanderer, The Seafarer

3. The Dream of the Rood

4. Sir Gawain and the Green Knight

5. Geoffrey Chaucer Canterbury Tales: “The General Prologue,” “The Miller’s Tale”; Everyman (2h)

6. Edmund Spenser Amoretti (sonnets 1, 15, 54, 64); William Shakespeare Sonnets (12, 18, 130, 138, 144)

7, 8. William Shakespeare Macbeth, Hamlet, The Tempest

9.Metaphysical poetry: John Donne “The Flea;” George Herbert “The Collar;” Andrew Marvell “To His Coy Mistress”

10.John Milton Paradise Lost (Book I and II); Alexander Pope An Essay on Criticism

Further reading:

Kermode, Frank, Hollander, John (eds.) 1973. The Oxford Anthology of English Literature: The Middle Ages through the Eighteenth Century. NY: Oxford University Press.

Bloom, Harold, Lionel Trilling (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Romantic Poetry and Prose. NY: Oxford University Press.

Bloom, Harold, Lionel Trilling (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Victorian Prose and Poetry. NY: Oxford University Press.

Cuddon, J.A. 1998. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Theory. London: Penguin.

Kermode, Frank, John Hollander (eds.). 1973. The Oxford Anthology of English Literature: Modern British Literature. NY: Oxford University Press.

Saunders, Andrew. 2004. The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford University Press.

Wolfreys, Julian and Ruth Robins. 2006. Key Concepts in Literary Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press (electronic).

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Winter semester:

- Active participation in classes (Moodle forums) W1, U1, U3, U4, K1.

- Graded tasks W1, U1, U2, K1

- Final Test W1, W2, U4

The following grading criteria will be applied to the above:

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In 2021/2022 the class is scheduled as face-to-face. In case of regulations necessitating changes, appropriate amendments will be noted in the syllabus.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In 2022/2023 the class is scheduled as face-to-face. In case of regulations necessitating changes, appropriate amendments will be noted in the syllabus.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In 2022/2023 the class is scheduled as face-to-face. In case of regulations necessitating changes, appropriate amendments will be noted in the syllabus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)