Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Descriptive grammar of English

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG1W-DGE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Descriptive grammar of English
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 1 roku S1 na kierunku filologia angielska
Przedmioty z angielskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

None

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in classes - 30 hrs

Self-study hours:

- preparation for classes – 10 hrs

- preparation for continuous assessment tasks and tests - 10 hrs

Altogether: 50 hrs (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązują następujące efekty uczenia się:

The student

W1: describes in detail speech organs and their functions, classifies and characterises English speech sounds, describes in detail connected speech phenomena. (K_W01, K_W03)

W2: defines thoroughly the relevant selected theoretical concepts in the area of phonetics and phonology and provides pertinent examples. (K_W03)

W3: knows in detail the types of transcription and phonetic symbols pertaining to English. (K_W03)

W4: knows in detail the main differences between selected varieties of English. (K_W09)

W5: knows in detail the differences and similarities between the sound systems of English and Polish. (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązują następujące efekty uczenia się:

The student

U1: can discuss main introductory topics and explain basic notions in the area of phonetics and phonology, based on the material covered during the course. (K_U02, K_U05)

U2: can analyse the phonemes of English into their phonological properties, such as positions of articulators; can use computer software for basic speech processing. (K_U06)

U3: can accurately transcribe English words and sentences with the IPA notation. (K_U06)

U4: can recognise the main differences between selected varieties of English. (K_U04)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązują następujące efekty uczenia się:

K1: is aware of the level of their knowledge and skills pertaining to descriptive grammar of English and understands the need for constant learning and development, which finds confirmation in the results of successive continuous evaluation tasks. (K_K01)

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- description

Exploratory methods:

- practical, seminar, project


Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

In the winter semester, students learn about selected language phenomena in the area of English phonetics and phonology. In the summer semester, they will also learn about selected varieties of English, basic notions in morphology and word formation processes.

Pełny opis:

In the winter semester, students learn about selected language phenomena from the area of English phonetics and phonology. In the summer semester, students will be provided with definitions of some basic concepts in prosody, morphology and types of word formation processes. The course makes it possible to achieve learning outcomes assumed for the subject.

Content distribution (Winter semester):

− Introduction (presentation of learning outcomes, content of the course, evaluation methods and criteria, code of conduct)

− Basic concepts in phonetics and phonology; speech organs; articulation, basic notions in speech perception

− Introduction to the phonetic alphabet and phonetic transcription

− Phonological system of English

− Selected phonological rules

− Theoretical basis of the division into weak and strong forms and function words

− Evaluation of the level of achievement of learning outcomes (written test)

− Feedback on the results of the written test and the overall result of continuous evaluation

Content distribution (Summer semester):

− Introduction (learning outcomes, course contents, methods and evaluation criteria, diagnosis)

− Basic notions in phonetics and phonology, phonetic alphabet - revision and practice

− Theoretical aspects of processes of connected speech

− Theoretical aspects of rhythm and intonation

− Areas of difficulties in English pronunciation for Polish learners of English (theoretical aspects)

− Theoretical aspects of selected varieties of English

− Introduction to morphology; processes of word-formation in English

Literatura:

[Winter + summer term]

Required reading

Celik, M. (2001). Teaching English intonation to EFL/ESL students. The Internet TESL Journal, 7(12), 261-281.

Ladefoged, P. and K. Johnson. 2011. A Course in Phonetics (with CD-ROM). Cengage Learning.

Pinker, S. 1994. The language Instinct. New York: Harper. [chapter 6]

Roach, P. 2010. English Phonetics and Phonology. Fourth Edition. Klett Ernst.

Spiewak, Grzegorz and Lucyna Golebiowska. "Polish Speakers." Learner English: A Teacher's Guide to Interference and Other Problems. Eds. Swan, Michael and Bernard Smith. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 162-178.

Wells, J. C. 1990. Longman Pronunciation Dictionary. Longman. [pronunciation notes]

Yule, G. 2008. The Study of Language. Cambridge: CUP (chapters 4 and 5).

ONLINE resources, e.g. Sounds familiar, BBC Voices, Speech accent archive, IPA Trainer.

Additional reading:

Lecumberri, M. L. G. and Maidment J. A. 2000. English Transcription Course. London: Arnold.

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2005. English Vocabulary in Use: Advanced. Cambridge: CUP. (chapter Word formation)

Roach, P. 2002. A little encyclopaedia of phonetics." University of Reading.

Sobkowiak, W. 1996. English Phonetics for Poles. Poznań: Bene Nati.

Szpyra-Kozłowska, J. and W. Sobkowiak. 2005. Workbook in English Phonetics. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

Winter semester

In the winter semester, the course ends with a graded credit, composed of the following components A and B:

A. Continuous evaluation: Teacher’s observation (40% of the final grade) based on:

- answering teacher’s questions testing the students’ skills and knowledge of the issues in phonetics and phonology described in the content of the course.

- one short written test checking the students’ skills and knowledge of the issues in phonetics and phonology described in the content of the course.

(W1, W2, W3, W5, U1, U3, K1)

B. Final end-of-term evaluation: test containing open and closed questions, testing the students’ skills and knowledge of the issues in phonetics and phonology described in the content of the course (60% of the final grade) (W1, W2, W3, U1, U2, U3)

The final grade for the winter semester is the sum (A+B) of the results of the continuous evaluation and the end-of-term evaluation.

Summer semester:

The final grade for the summer semester will be based on the following:

A. Continuous evaluation (40% of the final grade):

- Teacher’s observation based on answering teacher’s questions testing the students’ skills and knowledge of the issues described by the syllabus.

- A group project on selected varieties of English, presented as an online write-up and/or in-class multimedia presentation.

(W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, K1)

B. Final test (60% of the final grade): test containing open and closed questions, testing the students’ skills and knowledge of the issues in phonetics, phonology, morphology and word formation processes described by the syllabus (W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3)

Assessment criteria:

fail – 0-59%

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90%

very good – 91-100

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sowińska
Prowadzący grup: Agnieszka Sowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

In the winter semester, students learn about selected language phenomena from the area of English phonetics and phonology. In the summer semester, they will also learn about selected varieties of English, basic notions in morphology and word formation processes.

In the case of lockdown, the class will be conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle platform and MS Teams. Remote learning can be synchronous (live in the time limits of the scheduled time on MS Teams) or asynchronous (based on provided instructions and materials on Moodle).

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Uwagi:

In the winter semester 2021/2022 classes will take place in Collegium Humanisticum.

In the case of lockdown, students must have active UMK mail accounts and Internet connectivity. Having e-mail accounts, they should request a separate Teams account for on-line meetings. Class materials will be displayed on class Moodle (Descriptive Grammar 2021/22):

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1248odle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sowińska
Prowadzący grup: Agnieszka Sowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

In the winter semester, students learn about selected language phenomena from the area of English phonetics and phonology. In the summer semester, they will also learn about selected varieties of English, basic notions in morphology and word formation processes.

In the case of lockdown, the class will be conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle platform and MS Teams. Remote learning can be synchronous (live in the time limits of the scheduled time on MS Teams) or asynchronous (based on provided instructions and materials on Moodle).

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Uwagi:

In the winter semester 2021/2022 classes will take place in Collegium Humanisticum.

In the case of lockdown, students must have active UMK mail accounts and Internet connectivity. Having e-mail accounts, they should request a separate Teams account for on-line meetings. Class materials will be displayed on class Moodle (Descriptive Grammar 2021/22):

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1248odle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sowińska
Prowadzący grup: Agnieszka Sowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

In the winter semester, students learn about selected language phenomena from the area of English phonetics and phonology. In the summer semester, they will also learn about selected varieties of English, basic notions in morphology and word formation processes.

In the case of lockdown, the class will be conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle platform and MS Teams. Remote learning can be synchronous (live in the time limits of the scheduled time on MS Teams) or asynchronous (based on provided instructions and materials on Moodle).

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Uwagi:

In the winter semester 2021/2022 classes will take place in Collegium Humanisticum.

In the case of lockdown, students must have active UMK mail accounts and Internet connectivity. Having e-mail accounts, they should request a separate Teams account for on-line meetings. Class materials will be displayed on class Moodle (Descriptive Grammar 2021/22):

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1248odle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)