Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Contrastive grammar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG2S-CG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Contrastive grammar
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 2 roku S1 na kierunku filologia angielska
Przedmioty z angielskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in classes - 30 hrs

Self-study hours:

- preparation for classes - 20 hrs

- reading literature - 15 hrs

- preparation for examination- 10 hrs

(Altogether 75 hrs, 3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

The student

W1: defines linguistic similarities and differences between English and Polish (K_W01)

W2: describes elements of English and Polish at the level of morphological and syntactic analysis (K_W03)

W3: understands morphological and syntactic contrasts between English and Polish (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: is able to integrate contrastive analysis with other types of linguistic analysis (K_U01)

U2: is able to use the tools of contrastive grammar to analyse English and Polish texts and is capable of determining interlingual and intralingual influences (K_U06)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

The goal of the course is to present the fundamental morphological and syntactic contrasts between the grammatical systems of Polish and English languages and to discuss typology of languages.

Pełny opis:

The problems include contrasts in derivational and inflectional morphology, clause structure and its syntactic and semantic implications. Contrasts are related to their potential inter and/or intralingual sources. The significance of contrasts for applied purposes is widely discussed.

1. Introduction to contrastive studies

2. The origin of Indo-European languages

3. Basic types of contrast

4. Word formation and the lexicon in contrast

5. Phonological typology and contrast

6. Lexical typology and contrast

7. Grammatical typology and contrast

8. Sources of contrast

9. Presentations

Together: 30 contact hours

Literatura:

SUGGESTED READING

E, Willim, E. Mańczak-Wohlfeld, A contrastive approach to problems with English, Kraków 1997.

M. Swan, D. Baker, Grammar scan: diagnostic tests for practical English usage, Oxford 2008.

Krzeszowski, Tomasz. 2013. Time Works Wonders. A Selected Papers in Contrastive and Cognitive Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Fisiak, Jacek, Maria Lipińska-Grzegorek and Tomasz Zabrocki. 1978. An introductory Polish-English contrastive grammar. Warszawa: PWN.

Willim, Ewa and Elżbieta Mańczak-Wohlfeld. 1997. A contrastive approach to problems with English. Kraków: PWN.

Hock, Hans and Brian Joseph. 2009. Language History, Language Change, and Language Relationship. An Introduction to Historical and Comparative Linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter.

Moravcsik, Edith. 2013. Introducing Language Typology. Cambridge: Cambridge University Press.

Optional texts

Crystal, David. 1995. The Cambridge Encyclopedia of the English language. Cambridge: Cambridge University Press.

Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta. 1996. Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Metody i kryteria oceniania:

The final grade is based on:

• A group presentation on contrastive analyses done outside the classroom (30% of the overall grade),

(W3, U1)

• In-class activity (10% of the overall grade),

(U1)

• Final exam (60% of the overall grade) designed to check:

i. students' knowledge of the course material,

ii. students' ability to use contrastive grammar terminology.

(W1, W2, W3, U2)

fail - below 60 %

satisfactory - 60-69 %

satisfactory plus - 70-74 %

good – 75-84 %

good plus - 85-89 %

very good - 90 and above %

Each failure to participate in classes or to do the assigned tasks has to be excused within the first week after the lesson missed. The final grade percentage will be reduced by 10 % for every unexcused absence from classes or assignment that a student has failed to complete (homework or asynchronous learning).

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Placiński
Prowadzący grup: Marek Placiński
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1833
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

As in part A.

Pełny opis:

As in part A.

Literatura:

As in part A.

Uwagi:

Ms Teams link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3amnppy4CStXY-oScoJJmbdwygFKsycHNtnlO0TwPtmek1%40thread.tacv2/General?groupId=7ef7f1cd-3b82-4f6e-a81b-c5a15edd6768&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Placiński
Prowadzący grup: Marek Placiński
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1833
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

As in part A.

Pełny opis:

As in part A.

Literatura:

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Boruta-Żywiczyńska
Prowadzący grup: Monika Boruta-Żywiczyńska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1833
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

As in part A.

Pełny opis:

As in part A.

Literatura:

As in part A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)