Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Contrastive grammar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG2S-CG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Contrastive grammar
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 2 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in classes - 30 hrs

Self-study hours:

- preparation for classes - 20 hrs

- reading literature - 15 hrs

- preparation for examination- 10 hrs

(Altogether 75 hrs, 3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

The student

W1: defines linguistic similarities and differences between English and Polish (K_W01)

W2: describes elements of English and Polish at the level of morphological and syntactic analysis (K_W03)

W3: understands morphological and syntactic contrasts between English and Polish (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: is able to integrate contrastive analysis with other types of linguistic analysis (K_U01)

U2: is able to use the tools of contrastive grammar to analyse English and Polish texts and is capable of determining interlingual and intralingual influences (K_U06)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

The goal of the course is to present the fundamental morphological and syntactic contrasts between the grammatical systems of Polish and English languages.

Pełny opis:

The problems include contrasts in derivational and inflectional morphology, clause structure and its syntactic and semantic implications. Contrasts are related to their potential inter and/or intralingual sources. The significance of contrasts for applied purposes is widely discussed.

1. Introduction to contrastive studies and diagnostic tasks

2. The origin of Indo-European languages

3. Basic types of contrast

4. Word formation and the lexicon in contrast

5. Lexical contrast

6. Grammatical contrast

7. Sources of contrast

8. Presentations

Together: 30 contact hours

Literatura:

SUGGESTED READING

E, Willim, E. Mańczak-Wohlfeld, A contrastive approach to problems with English, Kraków 1997.

M. Swan, D. Baker, Grammar scan: diagnostic tests for practical English usage, Oxford 2008.

Krzeszowski, Tomasz. 2013. Time Works Wonders. A Selected Papers in Contrastive and Cognitive Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Fisiak, Jacek, Maria Lipińska-Grzegorek and Tomasz Zabrocki. 1978. An introductory Polish-English contrastive grammar. Warszawa: PWN.

Willim, Ewa and Elżbieta Mańczak-Wohlfeld. 1997. A contrastive approach to problems with English. Kraków: PWN.

Optional texts

Crystal, David. 1995. The Cambridge Encyclopedia of the English language. Cambridge: Cambridge University Press.

Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta. 1996. Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Metody i kryteria oceniania:

GRADED CREDIT:

• Presentation of analyses done outside the classroom (40% of the overall grade),

(W3, U1)

• Closed, written test 60% of the overall grade) designed to check:

i. students' knowledge of the course material,

ii. students' ability to use contrastive grammar terminology.

(W1, W2, W3, U2)

fail - below 60 %

satisfactory - 60-69 %

satisfactory plus - 70-74 %

good – 75-84 %

good plus - 85-89 %

very good - 90 and above %

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Agnieszka Ignaczewska, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Strugielska
Prowadzący grup: Ariadna Strugielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Placiński, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Marek Placiński
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1833
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

All classes will be conducted with the use of Ms Teams.

Ms Teams code:

w0o1qer

Pełny opis:

As in part A.

Literatura:

As in part A.

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.