Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

American literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG2W-AL-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: American literature
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 3 ECTS points = 75 hours of work

Contact hours:

30h - participation in lecturesSelf-study hours:

15 h - writing the mid-term essay

20h - writing the final essay

10 h - preparing assignments

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The graduate has advanced knowledge of American literature, its distinctive periods, genres and forms, and works by selected authors (K_W04),

W2: The graduate has advanced knowledge of American literary studies (K_W05).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate is able to find, analyze and interpret works of American literature according to a selected methodology using advanced techniques of communication (K_U01),

U2: The graduate is able to undertake analyses of American literary texts with view of the theoretical perspectives presented by the lecturer (K_U08),

U3: The graduate is able to critically analyze and interpret selected works of American literature with the use of a specified terminology in a justified methodological context (K_U13).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The graduate is critically aware of their knowledge and the sources of selected texts of American literature (K_K01).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - informative (conventional) lecture

- participatory lecture

- problem-based lecture

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- panelowa

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture is intended to provide students with an overview of the American literary tradition between the 17th and the 20th centuries. The graduates will learn of the particular periods in American literature and of their characteristic features, which will be illustrated with examples from the most prominent authors of the time.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture is intended to provide students with an overview of the American literary tradition between the 17th and the 20th centuries. The graduates will learn of the particular periods in American literature and of their characteristic features, which will be illustrated with examples from the most prominent authors of the time.

The classes will cover:

- early colonial literature and Puritanism (17th Century)

- literature of the Age of Reason (18th Century)

- American Romanticism (19th Century)

- Realist and Naturalist works (late 19th and early 20th Centuries)

- Modernist and Postmodernist literature (mid- to late-20th Century)

Literatura: (tylko po angielsku)

Required readings:

Baym, Nina, ed. 2006. The Norton Anthology of American Literature. Sixth Edition. New York: W.W. Norton and Company.

Ruland, Richard, Malcolm Bradbury. 1992. From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature. New York: Penguin Books.

Optional readings:

Cuddon, J.A. 1998. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Theory. London: Penguin.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Active participation in lectures (graded) - 20% of the final grade

U1, K1

Mid-term essay - 30% of the final grade

W1, W2, U1,

Final essay - 50% of the final grade

W1, W2, U2, U3

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5.

In each of the criteria, the correct and precise use of the English language will be taken into consideration (up to 20% of the grade for the given component).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In 2021/2022 the class is scheduled as face-to-face. In case of regulations necessitating changes, appropriate amendments will be noted in the syllabus.

Uwagi: (tylko po angielsku)

For more information, please click the link above.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In 2022/2023 the class is scheduled as face-to-face. In case of regulations necessitating changes, appropriate amendments will be noted in the syllabus.

Uwagi: (tylko po angielsku)

For more information, please click the link above.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In 2022/2023 the class is scheduled as face-to-face. In case of regulations necessitating changes, appropriate amendments will be noted in the syllabus.

Uwagi: (tylko po angielsku)

For more information, please click the link above.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)