Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG2W-AL-T Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: American literature
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours (30h):

30 hours - participation in the tutorial


Graduate's individual work (70 h)

10 hours - completing assignments

30 hours - reading

10 hours - writing midterm essay

20 hours - writing final essay


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The graduate has advanced knowledge of American literature and of such aspects as periodization, genres and forms, and works by selected authors (K_W04).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate is able to read and comprehend selected seminal works of American literature (K_U02)

U2: The graduate is able to analyze and interpret the studied works with the use of advanced terminology and appropriated methods (K_U11)

U3: The graduate is able to recognize, critically analyze and interpret various texts with the use of appropriate methods (K_U12)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The graduate appreciates the tradition and cultural heritage of the United States of America and is aware of their responsibility for preserving them (K_K03)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- description (Moodle tutorials)

- discussion (Moodle forums, Teams meetings)

Exploratory teaching methods:

- biographical

- practical

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- panelowa
- stolików eksperckich

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course presents an overview of American literature depicting the most significant periods, figures, and currents from the 17th to the early 20th century.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course presents an overview of American literature depicting the most significant periods, figures, and currents. The classes help graduates understand the particularity of American literature amongst other national literary traditions, place the significant works of American authors is a larger historical and cultural context. The students will read and discuss the works of:

William Bradford

Anne Bradstreet

Benjamin Franklin

Phillis Wheatley

J. Hector St. John de Crèvecoeur

Washington Irving

James Fenimore Cooper

Ralph Waldo Emerson

Henry David Thoreau

Nathaniel Hawthorne

Herman Melville

Edgar Allan Poe

Walt Whitman

Emily Dickinson

Stephen Crane

Mark Twain

Henry James

Kate Chopin

Charlotte Perkins Gilman

The time scope of the classes covers the span between the 17th and the early 20th century.

Literatura: (tylko po angielsku)

Required readings:

Baym, N. (ed.) 2006. The Norton Anthology of American Literature. Sixth Edition. New York: W.W. Norton and Company.

Optional readings:

Bradbury, M., Ruland, R. 1991. From Puritanism to Postmodernism. New York: Penguin Books.

High, P.B. 1986. An Outline of American Literature. Harlow: Person Education Limited.

Salska, A. (ed.) 2003. Historia Literatury Amerykańskiej. Tom 1 i 2. Kraków: Universitas.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Active participation in classes (graded) - 20% of the final grade

(W1, K1)

Midterm essay - 30% of the final grade

(W1,U2, U3)

Final essay - 50% of the final grade

(W1,U2, U3)

In each of the criteria, the correct and precise use of the English language will be taken into consideration (up to 20% of the grade for the given component).

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman, Emilia Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Sibierska
Prowadzący grup: Marta Sibierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Sibierska
Prowadzący grup: Marta Sibierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In 2020/2021, the course will be conducted and assessed online via

Moodle.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

In 2020/21 the classes will be held and assessed online according to the below criteria:

Active participation in classes on Moodle (graded) - 20% of the final grade

(W1, K1)

Midterm essay submitted on Moodle - 30% of the final grade

(W1,U2, U3)

Final essay submitted on Moodle - 50% of the final grade

(W1,U2, U3)

In each of the criteria, the correct and precise use of the English language will be taken into consideration (up to 20% of the grade for the given component).

Uwagi: (tylko po angielsku)

For more information, please click the link above.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.