Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

British literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG2W-BL-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: British literature
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher online:

- participation in lectures- 15 hrs.

- consultations - 5 hrs.Self-study hours:

- preparation for lectures - 10 hrs.

- preparation for assignments - 70 hrs.


Altogether: 100 hrs. (4 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student:


W1: has advanced knowledge of British literature and of such aspects as periodisation, genres and forms, and works by selected authors (18th-21st century) (K_W04)

W2: has advanced knowledge of literary studies (K_W06).

W3: has advanced knowledge of selected historical social, religious, philosophical and political issues determining the development of British culture (18th-21st century) (K_W08).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student:


U1: is able to place the studied works in a general historical and cultural context of the development of British literature (K_U11).

U2: is able to recognise literary genres and conventions of the studied works (K_U12).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student:


K1: appreciates British tradition and cultural heritage in the context of development of European literature and is aware of their responsibility for preserving them (K_K03).

K2: participates in activities for promoting British tradition and cultural heritage (K_K04).


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Demonstration teaching methods: Power Point Presentation

Expository teaching methods: informative lecture, participatory lectureMetody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature from the 16th to the 21st century.

Content distribution (winter semester):

1. The Late Victorians

2. Modernism - principles and practitoners

Literatura: (tylko po angielsku)

Optional:

Stanisław Helsztyński (ed.)”Specimens of English Poetry and Prose”

John Hollander and Frank Kermode (ed.) “The Oxford Anthology of English Literature”

David McDowall “An Illustrated History of Britain”.

Paul Poplawski et al “English Literature in Context”.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment of knowledge, skills and social competences:

- test after each semester (W1, W2, W3, U1, U2, K1) - 80% of the final grade

- participation in the lecture - 20% of the grade

Assessment criteria (test):

fail- (60%)

satisfactory- (61-72%)

satisfactory plus- (73-77%)

good - (78-87%)

good plus- (88-90%)

very good- (91-100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature.

Moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=954

If the pandemic situation forces us to move online, the class will be conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, through Moodle and Microsoft Teams.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature from the 18th to the 21st century.

Content distribution (winter semester):

1. Non-realistic alternatives in British literature

2. Modernism - principles and practiioners

Literatura: (tylko po angielsku)

Optional:

Stanisław Helsztyński (ed.)”Specimens of English Poetry and Prose”

John Hollander and Frank Kermode (ed.) “The Oxford Anthology of English Literature”

David McDowall “An Illustrated History of Britain”.

Paul Poplawski et al “English Literature in Context”.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on Lecure for the 2021/2022 teaching cycle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature.

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3916

If the pandemic situation forces us to move online, the class will be conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, through Moodle and Microsoft Teams.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature from the 18th to the 21st century.

Content distribution (winter semester):

1. Late Victorians

2. Modernism - principles and practiioners

Literatura: (tylko po angielsku)

Optional:

Stanisław Helsztyński (ed.)”Specimens of English Poetry and Prose”

John Hollander and Frank Kermode (ed.) “The Oxford Anthology of English Literature”

David McDowall “An Illustrated History of Britain”.

Paul Poplawski et al “English Literature in Context”.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature.

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5567

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to discuss the most important works in the history of English literature from the 18th to the 21st century.

Content distribution (winter semester):

1. Late Victorians

2. Modernism - principles and practiioners

Literatura: (tylko po angielsku)

Optional:

Stanisław Helsztyński (ed.)”Specimens of English Poetry and Prose”

John Hollander and Frank Kermode (ed.) “The Oxford Anthology of English Literature”

David McDowall “An Illustrated History of Britain”.

Paul Poplawski et al “English Literature in Context”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)