Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Academic writing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3S-AW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Academic writing
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 3 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

- participation in classes (30 hours)

- revision, preparation for tests, completing homework and classroom assignments (30 hours)


Altogether: 60 hours (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

The student:


W1: knows the principles of summarising, paraphrasing and quoting extensive fragments and creating lists of references according to the guidelines of the stylesheet for the BA at C1 level (K_W02)

Efekty uczenia się - umiejętności:

The student


U1: is able to search for, select and analyse information at C1 level coming from various sources and document their use according to the KFA guidelines for creating a BA text (K_U01, K_U08, K_U14)


U2: can create lists of references and footnotes with due care as to the copyright and ethical use of sources and can create adequately structured and formatted formal long academic texts at C1 level based on sources, following the departmental BA stylesheet guidelines and the teacher’s suggestions (K_U17)


U3: is able to present a critical analysis and interpretation of various texts in the form of a long written work at C1 level, with the use of selected theoretical approaches and scientific sources (K_U12, K_U14)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student


K1: is aware of the level of their knowledge and skills in English grammar and lexis and understands the need for continuous practice (K_K01)


K2: is capable of identifying and solving problems connected with working with long texts based on sources written in English at C1 level (K_K06)

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods: description, discussion


Exploratory teaching methods: practical, brainstorming

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów

Skrócony opis:

The course develops students’ academic writing skills on C1 level and focuses on the skills required to write a BA thesis.

Pełny opis:

The course develops students’ academic writing skills on C1 level and focuses on the skills required to write a BA thesis. Throughout the summer semester, paraphrasing, summarising, citing, and referencing will be practised in longer texts, with particular attention paid to the ability to work with academic sources and to document their use in accordance with the Department of English stylesheet.

Students will learn how to evaluate and revise their own work and that of their peers (peer-assessment and self-assessment) to improve language accuracy with regard to advanced grammar, lexis and academic register; they will work on texts individually and in groups to improve their clarity and coherence.

Content distribution:

- argumentation in longer academic texts (logic of the argument and coherence of the text)

- vocabulary and language structures used in academic texts (collocations, hedging, avoiding linguistic vagueness),

- use of punctuation,

- revision and correction of BA excerpts (self-correction and peer-correction),

- editing the BA thesis (Department of English BA stylesheet),

- appropriate use of sources in longer texts.

Literatura:

Required reading (selected chapters):

Bailey, S. 2006. Academic Writing: A Handbook for International Students. London and New York: Routledge.

Dellar, H., Walkley, A. 2012. Outcomes. Advanced. Andover: Cengage Learning.

Macpherson, Robin. 1996. English for Writers and Translators. Warszawa.

BA stylesheet (available at the website of the Department of English).

Selection of texts and materials developed by the teachers, made available on the Moodle platform.

Metody i kryteria oceniania:

Observation of participation documented in an activity log (K1, K2, U3)

Mid-semester and final writing assignment (W1, U1, U2, U3)

Academic Writing course grades will be given in reference to the following criteria:

fail – 0 – 59%

satisfatory - 60 – 69%

satisfactory plus - 70 – 75%

good - 76 – 85%

good plus - 86 – 90%

very good - 91 – 100%

Instructors are authorized to refuse credit when the student’s absenteeism rate is around 50%.

Timely completion of assigned tasks is obligatory. In the case of assignments submitted after the deadline or re-submitted, the grade is lowered.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Placiński
Prowadzący grup: Monika Boruta-Żywiczyńska, Marek Placiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Uwagi:

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Boruta-Żywiczyńska
Prowadzący grup: Monika Boruta-Żywiczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Uwagi:

As in part A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)