Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literature and culture today: Anglophone speculative fiction

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3S-LCT-ASF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literature and culture today: Anglophone speculative fiction
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in class - 30 hrs

- consultations – 15 hrs


Self-study hours:

- preparaticon for class - 50 hrs

- preparation of project - 30 hrs


Altogether: 125 hrs

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The student has the basic knowledge of the terminology and methods of literary studies related to the examined themes in the analysed texts as well as the related historical, social and religious context of those themes (K_W07, K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The student is able to search for, analyse, evaluate, select, and apply information concerning the discussed topics using various sources and apply those skills to both analysed texts and primary sources (K_U08, K_U16)

U2: The student is able to conduct competent research for the purpose of selecting and documenting appropriate sources necessary for completing a relevant assignment. (K_U17)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The graduate is able to examine and explain the significance of the elements of the cultural heritage of the discussed cultural areas. (K_K06)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- oxfordzka
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminar is to familiarize the students with selected texts of Anglophone speculative fiction through close reading, in order to discuss and analyse them.

The analysis of the elements of the fantastic and the supernatural, as well as both probable and improbable scenarios, will focus on their functions and their place in their cultural contexts.

The students will be graded according to their participation in class and preparing a creative writing project. The course is supplemented by a Moodle course.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar will focus on the role of fantastic and supernatural elements of Anglophone cultures and the way they function in speculative fiction. The discussion will concern the symbolism and significance of phenomena and entities referred to as “weird,” “strange” and “supernatural” in the discussed texts. Through analyses of the aforementioned aspects the course will extend and deepen their understanding of the Western cultural frame. The thematic blocks of the course include:

→humanity and its future

→human heritage

→human desires

→human anxieties

Literatura: (tylko po angielsku)

Bould, Mark, Andrew M. Butler, Adam Roberts, and Sherryl Vint. 2009. The Routledge Companion to Science Fiction. New York: Routledge

James, Edward and Farah Mendlesohn. 2012. The Cambridge Companion To Fantasy Literature. Cambridge: Cambridge University Press

Joshi, S.T. 2007. Icons of horror and the supernatural: an encyclopedia of our worst nightmares. Westport, Conn: Greenwood Press

Oziewicz, Marek. "Speculative fiction." In: Oxford Research Encyclopedia of Literature. 2017.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Continuous evaluation of participation in class (W1, U1, K1).

Graded project (W1, U1, U2).

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-67%)

satisfactory plus- (68-75%)

good - (76-84%)

good plus- (85-90%)

very good- (91-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3895
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)