Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literature and culture today: Utopias and dystopias in literature and culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3S-LCT-UAD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literature and culture today: Utopias and dystopias in literature and culture
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Zajęcia kierunkowe filologiczne - do wyboru - dla 2 semestru 3 roku filologii angielskiej s1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Interest in cultural and literary studies

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in classes - 30 hrs

- consultations and feedback - 10 hrs


Self-study hours:

- preparation for classes - 15 hrs

- reading literature - 25 hrs

- preparation for the final presentation - 20 hrs

- preparation for the final project (essay or creative writing)– 25 hrsAltogether: 125 hrs (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The graduate has basic knowledge of research-related terminology and methodology applied in cultural and literary studies (K_W07).

W2: The graduate has basic knowledge of selected historical, social, religious, philosophical and political issues in the intercultural context (K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate is able to gain and deepen their knowledge and develop their research skills on their own (K_U08)

U2: The graduate displays argumentation skills and is able to refer to scholars’ opinions as well as to draw conclusions (K_U16)

U3: The graduate is able to conduct a preliminary search of library holdings, use databases and the Internet, prepare a list of references, add notes with due care as to the copyright, format documents using a word processor and make a presentation (K_U17)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The graduate participates in activities for promoting the cultural heritage of a given cultural area (K_K06).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- discussion

- participatory lecture

Exploratory teaching methods:

- brainstorming

- classic problem-solving

Online teaching methods:

- content-presentation-oriented methods

- exchange and discussion methods

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- panelowa
- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is a critical overview of Anglophone literary and film utopias, dystopias, and postapocalyptic narratives.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course examines selected literary and film utopias and dystopias, starting from Thomas More’s Utopia and ending with contemporary postapocalyptic tales. The texts are situated in their socio-historical context to discuss the social and ideological problems reflected in the narratives, especially the relations between humans, technology and nature.

Literatura: (tylko po angielsku)

A selection of texts published on Moodle, including excerpts from:

Neil Badmington, “Posthumanism” (2011)

M. Keith Booker, The Dystopian Impulse in Modern Literature: Fiction as Social Criticism (1994)

James Berger, After the End: Representations of Post-Apocalypse (1999)

Chris Ferns, Narrating Utopia: Ideology, Gender, Form in Utopian Literature, 1999

Alcena Madeline Davis Rogan, “Utopian Studies” (2009)

Patrick M. O'Neil (ed.). Great World Writers: Twentieth Century (2004)

Jyotsna Sreenivasan, Utopias in American History (2008)

Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale (1985)

Anthony Burgess, A Clockwork Orange (1962)

Suzanne Collins, The Hunger Games (2008)

Aldous Huxley, Brave New World (1932)

Lois Lowry, The Giver (1993)

Thomas More, Utopia (1516)

Charlotte Perkins Gilman, Herland (1915)

James Tiptree Jr./Alice Bradley Sheldon, “The girl who was plugged in” (1973)

H. G. Wells, The Time Machine (1895)

Jeanette Winterson, The Stone Gods (2005)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

A graded credit based on:

- in-class activity and comments on Moodle – W1, W2, U2

- final project (multimedia presentation) – U1, U3, K1

- final project (essay / creative writing) - W1, W2, U1, U2, U3

Assessment criteria:

- active course participation: preparation and participation in class discussions and comments on Moodle (35% of the final grade)

- final project: presentation (25%)

- final project: essay OR creative writing (40% of the final grade)

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course examines selected literary and film utopias and dystopias, starting from Thomas More’s Utopia and ending with contemporary postapocalyptic tales. The texts are situated in their socio-historical context to discuss the social and ideological problems reflected in the narratives, especially the relations between humans, technology and nature.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)