Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Language and linguistics today: Experimental methods in linguistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3S-LLT-EML
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Language and linguistics today: Experimental methods in linguistics
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Zajęcia kierunkowe filologiczne - do wyboru - dla 2 semestru 3 roku filologii angielskiej s1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku)

Contact hours with teacher:

- participation in classes – 30 hrs


Self-study hours:

- preparation of group project – 45 hrs

- preparation for classes (reading, at-home assingments) – 50 hrs

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku)

W1. The student has advanced knowledge of specialist variants of English language, specifically academic discourse. (K_W10)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku)

U1. The student is able to search, analyse, assess, select, and use information needed for research with the use of accurate and diverse sources. (K_U01)

U2. The student is able to read and understand texts in English language. (K_U02)

U3. The student is able to use selected theoretical approaches and paradigms suitable for philology. (K_U06)

U4. The student is able to work in accordance with the objectives and instructions of the research project supervisor. (K_U07)

U5. The student is able to work in a team, assuming different roles. (K_U08)

U6. The student is able to accurately identify the priorities that lead to realisation of tasks specified by themselves or by others. (K_U09)

U7. The student is able to acquire knowledge on their own and to develop their research skills. (K_U10)

U8. The student is able to prepare speeches and to provide arguments and formulate conclusions in English language. (K_U15)

U9. The student is able to conduct a preliminary search of library holdings, use databases and the Internet, prepare a list of references, add notes with due care as to the copyright, format documents using a word processor and make a presentation. (K_U16)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku)

K1. The student has the awareness of the level of their knowledge and skills; they understand the need for continuous self-study and self-development. (K_K01)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku)

Expository teaching methods:

- description, discussion


Exploratory teaching methods:

- practical, project, seminar

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course offers an overview of experimental methods in linguistics. It will focus on selected tools and procedures for data collection in experiments, with the focus on behavioural experiments and semiotic games. It will introduce the students to selected equipment (e.g., eye tracking, motion capture) and selected software (e.g., experiment builders) used for experimental research in linguistics. After the course, the students will be able to critically evaluate experimental research in linguistics and to carry out their own experimental research project.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course offers an overview of experimental methods in linguistics. It will focus on selected tools and procedures for data collection in experiments, with the focus on behavioural experiments and semiotic games. It will introduce the students to selected equipment (e.g., eye tracking, motion capture) and selected software (e.g., experiment builders) used for experimental research in linguistics. After the course, the students will be able to critically evaluate experimental research in linguistics and to carry out their own experimental research project.

Content distribution:

- Introduction: course aims and content, learning outcomes, assessment criteria, code of conduct;

- Historical and philosophical perspectives on the use of experimental methods in linguistics;

- Experimental design: basic concepts, types of variables, experimental paradigms, behavioural experiments, semiotic games;

- Tools for data collection: introduction to selected equipment and software, eye tracking, motion capture, video analysis;

- Tools for data processing and analysis: introduction to selected data processing procedures and software, types of data, data coding, statistical analysis;

- Practical and ethical issues in experimental research: measurement reliability, replicability, participants recruitment, regulations, rules of ethical research;

- Guided independent project: a mini-study designed and conducted by the students, presented in the form of a conference poster.

Literatura: (tylko po angielsku)

All the obligatory readings will be made available on the course page on the Moodle platform. The students are encouraged to familiarise themselves in particular with:

Coolican, H. (2014). Research Methods and Statistics in Psychology. 6th Edition. Psychology Press.

Galantucci, B., Garrod, S. (2011). Experimental Semiotics: A Review. Front. Hum. Neurosci. 5, 11. https://doi.org/10.3389/fnhum.2011.00011.

Gries, S. T. (2021). Statistics for Linguistics with R: A Practical Introduction. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. [selected fragments]

Duchowski, A. T. (2017). Eye Tracking Methodology. Theory and Practice. 3rd Edition. Springer. [selected fragments]

Kepser, S., Reis, M. (2005). Linguistic evidence: Empirical, theoretical, and computational perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter. [selected fragments]

Levshina, N. (2015). How to do Linguistics with R: Data exploration and statistical analysis. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins. [selected fragments]

Nölle, J., Galantucci, B. (2022). Experimental Semiotics. In: A. M. García, Ibáñez, A. (Eds.) The Routledge Handbook of Semiosis and the Brain. New York: Routledge.

Winter, B. (2020). Statistics for Linguists: An Introduction Using R. New York–London: Routledge. [selected fragments]

Zufferey, S., Gygax, P. (2023). The Routledge Handbook of Experimental Linguistics. London: Routledge. [selected fragments]

Manuals: Gazepoint Analysis User Manual, EyeLink 1000 User Manual, Rokoko Guide

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Graded group independent projects, presented in the conference poster format (U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, W1, K1): 60%

Graded test (U2, U3, K1) : 20%

Graded in-class activity (U2, U3, K1): 20%

Scores:

fail: 0–59%

satisfactory: 60–69%

satisfactory plus: 70–75%

good: 76–85%

good plus: 86–90%

very good: 91–100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Sibierska
Prowadzący grup: Marta Sibierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)