Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specialisation seminar: Discourse analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3S-SS-DA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Discourse analysis
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Seminaria przedmiotowe - wybieralne - dla 2 semestru 3 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with a teacher: 25

- participation in the tutorial - 10 hrs

- individual feedback - 15 hrs


Self-study hours: 75

- preparation for seminar discussion - 50 hours

- preparing a presentation - 25


Altogether: 100 hrs (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku)


1. The graduate has advanced knowledge about methods of (critical) discourse analysis and linguistic strategies used to analyze texts. K_ W03; K_W01

2. The graduate knows in detail theoretical and methodological assumptions of various approaches in discourse analysis. K_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku)

U1: The graduate is able to read and comprehend advanced linguistic texts in the field of (critical) discourse analysis (K_U02).

U2: The graduate is able to critically analyse and interpret various texts applying linguistic strategies, use specialist terminology and justify the selected methodology in the field of discourse analysis (K_U10).

U3: The graduate displays advanced argumentation skills, is able to draw conclusions and prepare synthetic summaries based on the scholars' opinions and the analysis of texts (K_U13).

U5: The graduate is able to recognise and analyse critically various genres of texts, such as television programmes or newspaper articles (K_U20).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: The graduate is able to work and assume various roles in a team during seminar discussion and presentations. (K_K02).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

In 2020/2021, the class is conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle platform and MS Teams, following the university authorities decisions.

The aim of the specialisation seminar in linguistics is to introduce students to selected approaches in (critical) discourse analysis and to equip them with appropriate methodological tools for the analysis of various texts.

Pełny opis:

Introduction(learning outcomes, course contents, methods and evaluation criteria, code of conduct) (2h)

Key terminology and concepts in (critical) discourse analysis (4h)

Main approaches to the analysis of discourse in critical discourse studies (6h)

How to prepare a project? How to prepare a presentation? How to deliver a paper? (2h)

Students’ presentations: case studies + follow-up discussion (12h)

Individual feedback (4h)

Literatura:

References:

Duszak, Anna and Norman Fairclough (eds.) 2008. Krytyczna analiza dyskursu: Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Universitas.

Fairclough, Norman. 1989. Language and Power. London: Longman.

Fowler, Roger. 1991. Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London and New York: Routledge.

Hodge, Robert and Gunther Kress. [1979] 1993. Language as Ideology. Second Edition. London: Routledge and Kegan Paul.

Renkema, Jan. 2004. Introduction to Discourse Studies. Amsterdam: John Benjamins.

Van Dijk, Teun A. 2008. Discourse and Power. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wodak, Ruth and Michael Meyer (eds.) 2009. Methods of Critical Discourse Analysis. Second edition. London: Sage Publications.

Internet sources:

Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines (CADAAD). www.cadaad.net

Discourse in Society - Website of Teun A. van Dijk. www.discourses.org

Journal of Critical Discourse Studies: https://www.tandfonline.com/toc/rcds20/current

Metody i kryteria oceniania:

Assessment of classroom of Moodle assignments and classroom activity during MS Teams videoconferences.

Assessment methods:

Presentation - W1, U-6, K1

Active participation in discussion - W1, U1, U2, U3, U5, K1

Assessment criteria:

The final mark consists of the assessment of:

the presentation (70% of the final grade)

participation in discussion and classroom activities (30% of the final grade

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sowińska
Prowadzący grup: Agnieszka Sowińska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=470
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

See above

Pełny opis:

See above

Literatura:

See above

Uwagi:

Moodle platform: search for "CDS": https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=470

MsTeams: "Specialisation seminar: Discourse Analysis (AS)": https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa72303a7eab34571adb7a65d3fecd866%40thread.tacv2/General?groupId=16b2b884-03af-4412-8472-c442eb5ae257&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.