Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Academic writing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3W-AW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Academic writing
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 3 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

- participation in classes (30 hours)

- revision, preparation for tests, completing homework and classroom assignments (30 hours)


Altogether: 60 hours (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

The student:


[W1] knows the principles of summarising, paraphrasing and quoting short passages of text, as well as citations according to the guidelines of the stylesheet for the BA at C1 level (K_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

The student:

[U1] uses other researchers’ ideas and critical texts to support his or her thesis (K_U16)

[U2] can create items of references and citations with due care as to the copyright and ethical use of sources and can create adequately structured and formatted formal short academic texts at C1 level based on sources, following the departmental BA stylesheet guidelines and the teacher’s suggestions (K_U17)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

The student:

[K1] is aware of the level of their knowledge and language skills and understands the need for continuous practice (K_K01)

[K2] is capable of identifying and solving problems connected with working with short texts based on sources written in English at C1 level (K_K06)
Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods: description, discussion


Exploratory teaching methods: practical, brainstorming
Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów

Skrócony opis:

The course develops students’ academic writing skills on C1 level and focuses on the skills required to write a BA thesis.

Pełny opis:

The course develops students’ academic writing skills on C1 level and focuses on the skills required to write a BA thesis. Throughout the semester, paraphrasing, summarising, citing, and referencing will be practised in shorter texts, with particular attention paid to the ability to work with academic sources and to document their use in accordance with the Department of English stylesheet.

Content distribution:

- principles of ethical use of sources and issues related to citing sources, and creating lists of references,

- paraphrasing,

- summarising,

- integrating quotations with the text,

- introduction to the Department of English BA stylesheet and the structure of the BA thesis,

- introduction to argumentation in academic texts (cohesion and coherence – in short texts)

- formal register

Literatura:

Required reading (selected chapters):

Bailey, S. 2006. Academic Writing: A Handbook for International Students. London and New York: Routledge.

Dellar, H., Walkley, A. 2012. Outcomes. Advanced. Andover: Cengage Learning.

Macpherson, Robin. 1996. English for Writers and Translators. Warszawa.

BA stylesheet (available at the website of the Department of English).

Selection of texts and materials developed by the teachers, made available on the Moodle platform.

Metody i kryteria oceniania:

Written assignments created in class and as homework. (U1, U2)

Observation of participation documented in an activity log (K1, K2)

Mid-semester tests and end-of-semester writing test (W1, U1, U2)

Assessment criteria:

Academic Writing course grades will be given in reference to the following criteria:

fail – 0 – 59%

satisfatory - 60 – 69%

satisfactory plus - 70 – 75%

good - 76 – 85%

good plus - 86 – 90%

very good - 91 – 100%

Instructors are authorized to refuse credit when the student’s absenteeism rate is around 50%.

Timely completion of assigned tasks is obligatory. In the case of assignments submitted after the deadline or re-submitted, the grade is lowered.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Placiński
Prowadzący grup: Joanna Antoniak, Marek Placiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Uwagi:

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Boruta-Żywiczyńska, Marek Placiński
Prowadzący grup: Monika Boruta-Żywiczyńska, Marek Placiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A

Pełny opis:

As in part A

Literatura:

As in part A

Uwagi:

As in part A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)