Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Literature and culture today: Anglophone Speculative Fiction

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3W-LCT-ASF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literature and culture today: Anglophone Speculative Fiction
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in class - 30 hrs

- consultations – 15 hrs


Self-study hours:

- preparation for class - 50 hrs

- preparation of project - 30 hrs


Altogether: 125 hrs

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- oxfordzka

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course aims at broadening the students knowledge and comprehension of the nature of horror fiction texts. The discussion will revolve around the characteristic features of horror texts, as well as the function and role of horror fiction in society. The expectations and the reception of classic tropes and themes by the readers will also be analysed.

The students will be graded according to their participation in class and realisation of assigned tasks and a final project. The course is supplemented by a Moodle course.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course aims at broadening the students knowledge and comprehension of the nature of horror fiction texts. The discussion will revolve around the characteristic features of horror texts, as well as the function and role of horror fiction in society. The expectations and the reception of classic tropes and themes by the readers will also be analysed. The thematic blocks of the course include:

→ghost narratives

→the living dead narratives

→vampire narratives

→werewolf narratives

→cosmic horror narratives

→narratives of the bizarre

Literatura: (tylko po angielsku)

Caroll, Noel. 1990. The Philosophy of Horror, Or Paradoxes of the Heart. Routledge.

Cowan, Douglas E. 2008. Sacred terror: Religion and horror on the silver screen. Baylor University Press

Gelder, Ken. 2000. The Horror Reader. New York: Routledge

Grixti, Joseph. 1989. Terrors of Uncertainty: The Cultural Context of Horror Fiction. Routledge.

Marak, Katarzyna. 2015. Japanese and American Horror: A Comparative Study of Film, Fiction, Graphic Novels and Video Games. McFarland

Poole, Scott. 2011. Monsters in America. Baylor University Press

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Continuous evaluation of participation in class

Graded project

Assessment criteria:

fail- (59%)

satisfactory- (60-67%)

satisfactory plus- (68-75%)

good - (76-84%)

good plus- (85-90%)

very good- (91-100%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course aims at broadening the students knowledge and comprehension of the nature of horror fiction texts. The discussion will revolve around the characteristic features of horror texts, as well as the function and role of horror fiction in society. The expectations and the reception of classic tropes and themes by the readers will also be analysed.

The students will be graded according to their participation in class and realisation of assigned tasks and a final project. The course is supplemented by a Moodle course (which in case of e-learning will become the primary way of conducting classes: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1973)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)