Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Language and linguistics today: Translation of advertising and promotional texts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3W-LLT-TAP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Language and linguistics today: Translation of advertising and promotional texts
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Zajęcia kierunkowe filologiczne - do wyboru - dla 1 semestru 3 roku filologii angielskiej s1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:


- participation in the seminar - 30 hrs


- individual contact with the teacher (Moodle, e-mail, office hours) - 10 hrs


Self-study hours:


- preparation for the presentation - 20 hrs


- preparation for classes and homework - 65 hrs


Altogether: 125 hrs (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The student knows approaches to translation of advertising materials, and selected translation strategies and related concepts. (K_W10)

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student


U1: is able to use selected translation tools to analyse the ST and find translation equivalents (K_U01)U2: is capable of providing alternative Polish equivalents for English ST items typical of a given medium and text-type (for selected areas) (K_U19)U3: is capable of providing alternative English equivalents for Polish ST items typical of a given medium and text-type (for selected areas) (K_U19)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student


K1: is aware of the level of their knowledge and skills, understands the need for constant learning and is able to work and assume various roles in a team. (K_K01)K2: is aware of the advantages and disadvantages of common translation strategies, and of the role of cultural adaptation on the reception of translated material (K_K05)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - problem solving


- round tables


- SWOT


- projects

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu
- seminaryjna
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Seminar in Translation Studies, covering the introduction and key issues and challenges in translation of promotional and advertising materials, major approaches to translation of such texts and various strategies applied by translators in practice.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course concerns translation of advertisements and related promotional materials. The topics will include the differences in Polish and English cultural and linguistic conventions, the profile of the target audience as well as a historical outline of Polish advertising discourse. Theoretical considerations will be accompanied by practical attempts to analyze and translate authentic texts.

Literatura: (tylko po angielsku)

Required reading

Chłopicki, Władysław i Jerzy Świątek. 2000. Angielski w polskiej reklamie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Torresi, Ira. 2010. Translating promotional and advertising texts. Manchester: St. Jerome.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

GRADED CREDIT:

The value of the semester grade will be built on:

- graded team presentation (translation of selected promotional materials and evaluation of an existing translation ) (70%)

- written and oral assignments, including in-class activity (30%)

fail- below 60 %

satisfactory- 60-69 %

satisfactory plus- 70-74 %

good – 75-84 %

good plus- 85-89 %

very good- 90 and above %

2 unexcused absences per semester

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Linke-Ratuszny
Prowadzący grup: Monika Linke-Ratuszny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)