Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specialisation seminar: Popular culture and literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG3W-SS-PCL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specialisation seminar: Popular culture and literature
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1662
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with a teacher: 40

- participation in classes - 30 hrs

- individual feedback - 10 hrs


Self-study hours: 35

- preparation for classes - 20 hrs

- researching and writing the assignment 10 hrs

- presentation - 5 hrs


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student

W1: has the basic knowledge of the terminology and methods of cultural studies (K_W07)

W2: has the basic knowledge of selected historical, social and political contexts of Anglophone cultures in the intercultural perspective (K_W12).


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student

U1: is able to gain and deepen their knowledge and develop their research skills in the field of cultural studies (K_U08).

U2: displays argumentation skills and is able to refer to scholars’ opinions as well as to draw conclusions in the field of cultural studies (K_U16).

U3: is able to conduct a preliminary search of library holdings, use databases and the Internet, prepare a list of references, add notes with due care as to the copyright, format documents using a word processor and make a presentation in the field of cultural studies (K_U17).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student

K1: participates in activities promoting the heritage of Anglophone cultures (K_K06).


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) presentation,

project,

seminar discussion,

case study


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar explores selected tendencies in the Anglophone cultures (particularly in popular culture), introducing the concepts and theories employed in this field of study.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar examines the methods of studying culture and the selected aspects of popular culture in Anglophone countries. The students learn how to analyse cultural artefacts, read the critical texts on Anglophone cultures and apply acquired skills and knowledge in practice. The seminar covers the following aspects and phenomena: popular fiction, visual culture, popular music, subculture and counterculture as well as fan fiction.

1. Introduction (syllabus, learning outcomes, requirements).

2. Popular culture – theoretical contexts.

3. Popular fiction (x2)

4. Advertising, visual culture (x2)

5. Popular music (x2).

6. Music video (x2).

7. Subculture (x2).

8. Fandom and fan fiction (x2).

9. Written assignment feedback.

Literatura: (tylko po angielsku)

Barker, Martin, Anne Beezer. 1992. Reading into Cultural Studies. London: Routledge.

Easthope, Antony, Kate McGowan (eds). 1994. A Critical and Cultural Theory Reader. Buckingham: Open University Press.

Con Davis, Robert and Ronald Schleifer, eds. 1998. Contemporary Literary Criticism: Literary and Cultural Studies. New York: Longman.

Fiske, John. 1992. Understanding Popular Culture. London: Routledge.

Fiske, John. 1995. Reading the Popular. London: Routledge.

Fiske, John and John Hartley. 1994. Reading Television. London: Routledge.

Gray, Ann and Jim McGuigan (eds.) 1993. Studying Culture: An Introductory Reader. London: Edward Arnold.

Hebdige, Dick. 1995. Subculture: The Meaning of Style. London: Routledge.

Hebdige, Dick. 1994. Hiding in the Light: On Images and Things. London: Routledge.

Hellekson, Karen, Kristina Busse. 2014. The Fan Fiction Studies Reader. Iowa City: University of Iowa Press. (electronic)

Lodge, David, ed. 1988. Modern Criticism and Theory: A Reader. London: Longman.

Rivkin, Julie, Michael Ryan (eds.). 1999. Literary Theory: An Anthology. Malden: Blackwell.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Presentation W1, W2, U1, U2, U3, K1

Written assignment (popular culture analysis) W1, W2, U1, U3

Active participation in discussion W1, W2, U1, K1

Assessment criteria:

The final mark consists of the assessment of:

presentation (40% of the final mark)

written assignment (40% of the final mark)

participation (20% of the final mark)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Lorek-Jezińska
Prowadzący grup: Edyta Lorek-Jezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Lorek-Jezińska
Prowadzący grup: Edyta Lorek-Jezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar examines the methods of studying culture and the selected aspects of popular culture in Anglophone countries. The students learn how to analyse cultural artefacts, read the critical texts on Anglophone cultures and apply acquired skills and knowledge in practice. The seminar covers the following aspects and phenomena: popular fiction, visual culture, popular music, subculture and counterculture as well as fan fiction.

Literatura: (tylko po angielsku)

Barker, Martin, Anne Beezer. 1992. Reading into Cultural Studies. London: Routledge.

Easthope, Antony, Kate McGowan (eds). 1994. A Critical and Cultural Theory Reader. Buckingham: Open University Press.

Con Davis, Robert and Ronald Schleifer, eds. 1998. Contemporary Literary Criticism: Literary and Cultural Studies. New York: Longman.

Fiske, John. 1992. Understanding Popular Culture. London: Routledge.

Fiske, John. 1995. Reading the Popular. London: Routledge.

Fiske, John and John Hartley. 1994. Reading Television. London: Routledge.

Gray, Ann and Jim McGuigan (eds.) 1993. Studying Culture: An Introductory Reader. London: Edward Arnold.

Hebdige, Dick. 1995. Subculture: The Meaning of Style. London: Routledge.

Hebdige, Dick. 1994. Hiding in the Light: On Images and Things. London: Routledge.

Hellekson, Karen, Kristina Busse. 2014. The Fan Fiction Studies Reader. Iowa City: University of Iowa Press. (electronic)

Lodge, David, ed. 1988. Modern Criticism and Theory: A Reader. London: Longman.

Rivkin, Julie, Michael Ryan (eds.). 1999. Literary Theory: An Anthology. Malden: Blackwell.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Lorek-Jezińska
Prowadzący grup: Edyta Lorek-Jezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar examines the methods of studying culture and the selected aspects of popular culture in Anglophone countries. The students learn how to analyse cultural artefacts, read the critical texts on Anglophone cultures and apply acquired skills and knowledge in practice. The seminar covers the following aspects and phenomena: popular fiction, visual culture, popular music, subculture and counterculture as well as fan fiction.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Lorek-Jezińska
Prowadzący grup: Edyta Lorek-Jezińska
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1662
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar explores selected tendencies in the Anglophone cultures (particularly in popular culture), introducing the concepts and theories employed in this field of study.

The course will be taught via online methods and is accompanied by a Moodle course available here: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1662. The Microsoft Teams group details will be sent to participants by e-mail and made available on the Moodle.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar examines the methods of studying culture and the selected aspects of popular culture in Anglophone countries. The students learn how to analyse cultural artefacts, read the critical texts on Anglophone cultures and apply acquired skills and knowledge in practice. The seminar covers the following aspects and phenomena: popular fiction, visual culture, popular music, subculture and counterculture as well as fan fiction.

The seminar will be taught via online methods and is accompanied by a Moodle course in which students will find the excerpts from the theoretical texts for reading, examples, as well as discussion questions (to be used when preparing for the synchronous online meetings - theory meetings). Every second week during the practical classes - students' presentations will be posted on the Moodle accompanied by assignments and shared documents.

1. Introduction (syllabus, learning outcomes, requirements). (S)

2. Popular culture – theoretical contexts (A - shared document)

3. Popular fiction theory (S)

4. Popular fiction presentations/comments (A - presentations + feedback)

5. Advertising, visual culture theory (S)

6. Image presentations (A)

7. Popular music - theory (S).

8. Popular music presentations/comments (A)

9. Music video theory (S)

10 Music video presentations/comments (A)

11. Subculture - theory (S).

12. Subculture - presentations/comments (A)

13. Fandom and fan fiction - theory (S).

14. Fan fiction analysis/comments (A)

15. Written assignment feedback. (S + A) (Moodle assignment, written feedback and discussion if necessary)

S - online synchronous (Teams - discussion)

A - online asynchronous (Moodle - presentaions + assignments)

Assessment methods:

Presentation (Moodle) W1, W2, U1, U2, U3, K1

Written assignment (popular culture analysis) (Moodle assignments) W1, W2, U1, U3

Active participation in discussion (synchronous participation in theoretical classes and Moodle assignments) W1, W2, U1, K1

Assessment criteria:

The final mark consists of the assessment of:

presentation (40% of the final mark)

written assignment (40% of the final mark)

participation (20% of the final mark)

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Tutorial, 30 hours → more information"/ "Ćwiczenia, 30 godzin → więcej informacji" for additional details about the 2020/2021 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)