Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MA seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1S-MA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: MA seminar
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Research interests in cultural and literary studies


____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

Research interests in translation studies. Previous experience in translation studies and English/Polish, Polish/English translation recommended.


MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

Research interest in stylistic analysis and linguistic creativity

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Altogether: 250 hours (10 ECTS)


MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK) (2021/2022)


Contact hours: 125

- participation in tutorials - 30 hours

- individual feedback – 70 hours

- teacher-assisted writing – 25 hours


Self-study hours: 125 hours

- research - 50 hours

- writing the chapters of MA theses - 75 hours


___________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman ) (2021/2022)


Contact hours: 100hours

- participation in tutorials - 30 hours

- individual consultation – 40 hours

- teacher-assisted writing – 30 hours


Self-study hours: 150 hours

- preparation for classes and completing assignments - 50 hours

- research - 50 hours

- writing parts of the MA thesis – 50 hours


____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)


Contact hours: 100 hours

- participation in tutorials – 30 hours

- individual consultation – 40 hours

- individual feedback on draft versions of MA parts – 30 hours


Self-study hours: 150 hours

- required reading (assigned individually) - 50 hours

- research - 50 hours

- writing parts of the MA thesis – 50 hours

-----------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

Contact hours: 100 hours

- participation in tutorials – 30 hours

- individual consultation – 40 hours

- individual feedback on draft versions of MA parts – 30 hours


Self-study hours: 150 hours

- required reading (assigned individually) - 50 hours

- research - 50 hours

- writing parts of the MA thesis – 50 hours

____________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

Contact hrs.

- Participation in the seminar = 1,2 ECTS

- Teacher-assisted work on the project = 3 ECTS

- Individual consultation = 0,8 ECTS


Self-study hrs.

- Individual preparation = 3 ECTS

- Reading literature for individual project = 2 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK) (2021/2022)


The student

W1: has in-depth and systematized knowledge of literary and cultural studies (K_W06).

W2: has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in cultural and literary studies (K_W07).

W3: has in-depth, systematized specific knowledge on selected aspects of literary and cultural studies (K_W08, 09).

W4: has in-depth knowledge of academic discourse in English (K_W11).


____________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman ) (2021/2022)


W1 The student: has in-depth knowledge of literary studies (K_W06, K_W08).


W2: has in-depth knowledge of research-related terminology and methodology applied in literary studies (K_W11).


____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)


W1 The student: has in-depth knowledge of translation studies (K_W06, K_W08).


W2: has in-depth knowledge of research-related terminology and methodology applied in translation studies (K_W11).

------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN LINGUISTICS ( dr hab.Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

W1 The student: has in-depth knowledge of text and cognitive linguistics (K_W06, K_W08).


W2: has in-depth knowledge of research-related terminology and methodology pertaining to stylistic analysis of texts (K_W11).

___________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

W1: The student has in-depth knowledge of terminology used in editing studies in connection to language studies (K_W04, K_W08).

Assessment method: Submission of an MA thesis section (graded by the teacher) and in-class assignment

W2: The student has in-depth knowledge of methods required in editing research, especially in connection to language studies (K_W09).

Assessment method: Submission of an MA thesis section (graded by the teacher) and in-class assignment


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK) (2021/2022)


The student

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of literary and cultural studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).

U2: is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems and react to unpredictable circumstances (K_U02, K_U03).

U3: is able to apply advanced theoretical perspectives and paradigms pertaining to literary and cultural studies and use their knowledge to formulate and test hypotheses concerning uncomplicated research problems (K_U07).

U4: is able to undertake autonomous tasks in the field of cultural and literary studies, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U08).

U5: is able to gain and deepen their knowledge in the field of cultural and literary studies and develop their research skills on their own (K_U11).

U6: is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the use of selected methodology in the field of cultural studies (K_U13).

U7: is able to formulate critical opinions about cultural artefacts on the basis of academic knowledge and experience, and to present their critical opinions in various forms and media (K_U15).

__________________________________________________________


MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman ) (2021/2022)U1: The student is able to search for, analyze, select, interpret and use information from various reliable sources, using advanced technologies in their research (K_U01).


U2: The student is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems (K_U02).


U3: The student is able to undertake autonomous tasks, following the instructions of the supervisor (K_U08).


U4: The student is able to gain knowledge in the field of Literary Studies and develop their research skills on their own (K_U11).


U4: The student is able to critically analyze academic papers related to Literary Studies and justify the selected methodology (K_U13)


__________________________________________________


MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)


U1: The student is able to search for, analyze, select, interpret and use information from various reliable sources, using advanced technologies in their research (K_U01).


U2: The student is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems (K_U02).


U3: The student is able to undertake autonomous tasks, following the instructions of the supervisor (K_U08).


U4: The student is able to gain knowledge in the field of translation studies and develop their research skills on their own (K_U11).


U4: The student is able to critically analyze academic papers related to translation studies and justify the selected methodology (K_U13)

_______________________________________________________


MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

U1: The student is able to search for, analyze, select, interpret and use information from various reliable sources, using advanced technologies in their research (K_U01).


U2: The student is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems (K_U02).


U3: The student is able to undertake autonomous tasks, following the instructions of the supervisor (K_U08).


U4: The student is able to gain knowledge in the field of stylistic analysis and develop their research skills on their own (K_U11).


U4: The student is able to critically analyze academic papers related to stylistic analysis and justify the selected methodology (K_U13)

______________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

U1: The student can include the MA supervisor’s comments concerning the individual research outline; present his or her own alterations and do further research into the specific parts of the subject (K_U07, K_U08)

Assessment method: submission of an MA thesis section (25 percent of the whole) project

U2: The student can develop his or her individual research project into a section of 25 percent of the whole thesis, with a proper argumentative structure, style sheet and copyright rules; the submission should be written in correct academic English (K_U11, K_U14).


Assessment method: submission of an MA thesis section (25 percent of the whole project).


U3: The student can integrate his or her academic knowledge gained during other courses and use it in his or her individual research problems (K_U06)

Assessment method: submission of an MA thesis section (25 percent of the whole project)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK) (2021/2022)


K1: The student is able to critically assess their knowledge and other sources of information used in their MA research (K_K01).


____________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman ) (2021/2022)


K1: The student is able to critically assess their knowledge and other sources of information used in their MA research (K_K01).


____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)


K1: The student is able to critically assess their knowledge and other sources of information used in their MA research (K_K01).

____________________________________________________


MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

K1: The student is able to critically assess their knowledge and other sources of information used in their MA research (K_K01).


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK) (2021/2022)

- seminar discussion

- individual tutorials

- presentations

- projects


____________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman ) (2021/2022)

- seminar discussion

- presentation

- individual tutorials

- short lectures


-----------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

- seminar discussion

- presentation

- individual tutorials

- short lectures

- project

________________________________________________________


MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

- seminar discussion

- presentation

- individual tutorials

- short lectures

- project

_____________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

-) Seminar

-) Project

-) Case study

-) Laboratory


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the MA seminar is to guide the students through the process of writing and editing individual MA projects as well as developing their research interests and skills in such fields as literature, culture, linguistics, translation studies, or editing studies. Each student can select one MA seminar group notwithstanding the major MA programme, which means that, for example, the MA seminar in literature and culture can be taken by a student who pursues the Translation Studies programme.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK) (2021/2022)

In the first year of the seminar students are introduced to selected concepts and theories employed in MA research and in the process of writing MA dissertations in the field of cultural and literary studies; the first semester of the seminar is devoted to the discussion of recent trends in the field of cultural and literary studies connected to the students' MA projects: the seminar might focus on such topics as intertextuality and adaptation, trauma, post-apocalypse, ecocriticism, transmedia and participatory culture, fan fiction, myth and fairy tale, madness and melancholia. In the second semester students will be expected to formulate their research problem within the field of literature or culture (or their practical applications), choose the method and theory, create a preliminary bibliography and begin writing their first chapter.

___________________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman ) (2021/2022)

This seminar aims to present students with the main currents in the contemporary anglophone novel. The students will read and analyze a selection of novels, each from a different cultural milieu, different in terms of themes and popular methodological approaches. This will help students determine their field of interest and help to write a master's thesis.

______________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

The course will prepare students for choosing a research topic and a theoretical framework for the analysis of a selected translation, with a focus on quantitative methods of building corpora, preparing texts for digital processing and analysing them with the use of software tools. Theoretical readings will be supplemented with exercises in translation analysis.

Suggested course arrangement:

1) Course requirements, assessment procedures, ideas for individual or joint research projects

2) Individual meetings 1: theoretical readings assigned, projects outlined

3) Individual meetings 2: theoretical readings assigned, projects outlined

4) Individual meetings 3: theoretical readings assigned, projects discussed

5) Individual meetings 4: theoretical readings assigned, projects discussed

6) Research project presentation 1

7) Research project presentation 2

8) Research project presentation 3

9) Research project presentation 4

10) Presentation QA and feedback

11) Individual meetings 1: MA projects outlined

12) Individual meetings 2: MA projects outlined

13) Individual meetings 3: MA projects outlined

14) Individual meetings 4: MA projects outlined

15) Submitting outlines and reference sections, summer break assignments

---------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

The students will elaborate their analyses of selected texts and provide results in the form of mini-essays and presentations. They will be guided towards a better analytical awareness of the processes underlying textual dimensions and their cognitive aspects in particular.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

The seminar, in the second semester, is divided into class and individual meetings.

During class meetings, the students will have the possibility to present their research ideas and projects. During individual meetings, the students will be asked to discuss their ideas concerning MA subjects, bibliography, and content.

Suggested course arrangement:

• Course requirements and assessment procedures

• Individual meetings 1

• Individual meetings 2

• Individual meetings 3

• Presentation and text analysis 1

• Presentation and text analysis 2

• Presentation and text analysis 3

• Individual consultations

• Presentation and text analysis 4

• Presentation and text analysis 5

• Presentation and text analysis 6

• Individual consultations / feedback

• Individual consultations / feedback

• Individual consultations / feedback

Literatura: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK) (2021/2022)

Selected bibliography, subject to change, depending on the students' choices of research areas:

Eder, Jens. 2015."Transmediality and the politics of adaptation" The Politics of Adaptation: Media Convergence and Ideology. Ed. Dan Hassler-Forest, Pascal Nicklas. London: Palgrave Macmillan.

McArthur, J.A. "Digital Subculture: A Geek Meaning of Style". Journal of Communication Inquiry, Volume 33 Number 1, January 2009. 58-70.

Heffernan,Teresa. 2008. "Introduction: Post-Apocalyptic Culture", Post- Apocalyptic Culture, University of Toronto.

Hellekson, Karen, Kristina Busse. 2014. The Fan Fiction Studies Reader. Iowa City: University of Iowa Press.

Howarth, William. 1995. "Some Principles of Ecocriticism". The Ecocriticism Reader. Ed. Cheryl Glotfelty, Harold Fromm. University of Georgia Press.

Jenkins, Henry: "Scribbling in the margins: Fan readers/fan writers", Textual Poachers, 1992 (fragments)

Jenkins, Henry: "Transmedia story telling" http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html

Peterson, Kaara. 1998. Framing Ophelia: Representation and the pictorial tradition. Mosaic : a Journal for the Interdisciplinary Study of Literature. Winnipeg: Sep 1998.Vol. 31, Iss. 3.

Plett, Heinrech, F. 1991. “Intertextualities”. Intertextuality. Ed. H.F. Plett. Berlin, NY: Walter de Gruyter, 3-8, 17-27.

Sanders, Julie. 2006. Adaptation and Appropriation. London: Routledge.

Sellers, Susan. 2001. "Theories of Myth" in Myth and Fairy Tale in Contemporary Women's Fiction. London: Palgrave.

Wald, Christina. 2007. Hysteria, Trauma and Melancholia: Performative Maladies in Contemporary Anglophone Drama. Basinstoke: Palgrave Macmillan.

Jack Zipes: "Fairy-Tale Collisions or the Explosion of the Genre", The Irresistible Fairy Tale. 2012. (110-126)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman ) (2021/2022)

DeLillo, Don, White Noise - any edition

Bloom's Modern Critical Interpretations, Don DeLillo's White Noise, H. Bloom, ed., Chelsea House: Philadelphia, 2003.

Culler, Jonathan, Literary Theory: A Very Short Introduction, Oxford University Press: Oxford, 2000.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

Baker, M. (2004). A corpus-based view of similarity and difference in translation.

International Journal of Corpus Linguistics , 9(2), 167-193.

Baumgarten, N., Meyer, B., & Özçetin, D. (2008). Explicitness in Translation and

Interpreting: A Critical Review of Some Empirical Evidence (of an Elusive

Concept). Across Languages and Cultures, 9(2), 177-203.

Becher, V. (2010). Abandoning the Notion of "Translation-Inherent" Explicitation: Against a Dogma of Translation Studies. Acorss Languages and Cultures, 11(1), 1-28.

Chesterman A. (2004) Hypotheses about translation universals. In: Hansen G, Malkmjær K, Gile D, ed. Claims, Changes and Challenges in Translation Studies. Amsterdam: John Benjamins. pp. 1–13.

Liu K, Afzaal M (2021) Syntactic complexity in translated and non-translated texts: A corpus-based study of simplification. PLoS ONE 16(6): e0253454. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253454

Mauranen, A. & P. Kujamäki, Translation Universals. Do they exist?. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Tymoczko, Maria. (1998) Computerized Corpora and the Future of Translation Studies. Meta. 43(4). 652-659.

"Translation universals" in Yves Gambierand Luc van Doorslaer (eds), Handbook of Translation Studies: Volume 2. Amsterdam: Benjamins, 175-179.

___________________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTISC (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

Fauconnier, Gilles. 2001. “Conceptual Blending and Analogy”, in: D. Gentner, K. J. Holyoak, B. N. Kokinov (eds.), The Analogical Mind, Cambridge Mass./London, England, A Bradford Book MIT, 255-286.

• Lakoff, George and M. Johnson. 1980. Metaphors We Live By. (Afterword 2003). University of Chicago Press.Chicago.

• Lakoff, George. 1993. “Contemporary Theory of Metaphor”, in: A. Ortony (ed.).Metaphor and Thought,

• Cambridge: Cambridge University Press, 202-251

• Langacker, Ronald W. 1990. Concept, Image and Symbol. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Langacker, Ronald W. 2000. Grammar and Conceptualization. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Skrzypczak, Waldemar. 2006. Analog-Based Modelling of Meaning Representations in English. N. Copernicus University Press. Toruń.

• Matthews, Peter. H. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. Oxford University Press. Oxford - New York.

Tarsk. R. L. 1999. (edited by Peter Stockwell 2007). Language and Linguistics: The Key Concepts. Routledge.Oxon.

________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

Selected texts related to individual research projects.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK) (2021/2022)

Assessment methods:

MA research material presentation - W1,2,3,4, U1, U2, U3, K1

MA research problem, detailed outline, extended bibliography - W1,2,3,4, U1, U2, U3, K1

the draft version of 7-8 pages of MA thesis - W1,2,3,4, U1, U2, U3, K1

 

Assessment criteria:

The final grade consists of the mark for:

MA research material presentation (30% of the final grade)

theory assignment (20% of the final grade)

MA research problem, detailed outline, expanded bibliography (20% of the final grade)

the draft version of 7-8 pages of MA thesis (30% of the final grade)

___________________________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Jarosław Hetman ) (2021/2022)

Grading methods:

- a presentation on MA research (10%)

- MA project assessment (15%)

- active participation in class (25%)

- progress on MA thesis (50%)

with the following grades:

0 – 59% – niedostateczny

60 – 69 % – dostateczny

70 – 75 % – dostateczny plus

76 – 85 % – dobry

86 – 90% – dobry plus

91 – 100 – bardzo dobry

_____________________________________________

MA SEMINAR IN LITERARY STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

Grading methods:

- presentation of a selected issue in translation studies (individual or joint project) and answers to questions posed by other students (40%)

- active participation in the class and feedback on other students' presentation (written questions / comments: 20%)

- proposal for an MA project involving quantitative analysis of translation-related phenomena (introduction, outline and references: 40%)

with the following grades:

0 – 59% – niedostateczny

60 – 69 % – dostateczny

70 – 75 % – dostateczny plus

76 – 85 % – dobry

86 – 90% – dobry plus

91 – 100 – bardzo dobry

________________________________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES (Dr. Grzegorz Koneczniak)

Graded credit:

80 percent: MA passage submission

20 percent: presentation preparation and selection of texts for in-class analysis

0 – 59% – niedostateczny

60 – 69 % – dostateczny

70 – 75 % – dostateczny plus

76 – 85 % – dobry

86 – 90% – dobry plus

91 – 100 – bardzo dobry

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Sławomir Wacewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Sławomir Wacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska)

The aim of the MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of cultural and literary studies.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska)

In the first year of the seminar students are introduced to selected concepts and theories employed in MA research and in the process of writing MA dissertations in the field of cultural and literary studies; the first semester of the seminar is devoted to recent trends in the field of cultural and literary studies: the seminar will focus on such topics as intertextuality and adaptation, trauma, post-apocalypse, ecocriticism, transmedia and participatory culture, fan fiction, myth and fairy tale, madness and melancholia.; in the second semester students will be expected to formulate their research problem within the field of literature or culture (or their practical applications), choose the method and theory, create a preliminary bibliography and begin writing their first chapter.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

Literatura: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska)

Eder, Jens. 2015."Transmediality and the politics of adaptation" The Politics of Adaptation: Media Convergence and Ideology. Ed. Dan Hassler-Forest, Pascal Nicklas. London: Palgrave Macmillan.

McArthur, J.A. "Digital Subculture: A Geek Meaning of Style". Journal of Communication Inquiry, Volume 33 Number 1, January 2009. 58-70.

Heffernan,Teresa. 2008. "Introduction: Post-Apocalyptic Culture", Post- Apocalyptic Culture, University of Toronto.

Hellekson, Karen, Kristina Busse. 2014. The Fan Fiction Studies Reader. Iowa City: University of Iowa Press.

Howarth, William. 1995. "Some Principles of Ecocriticism". The Ecocriticism Reader. Ed. Cheryl Glotfelty, Harold Fromm. University of Georgia Press.

Jenkins, Henry: "Scribbling in the margins: Fan readers/fan writers", Textual Poachers, 1992 (fragments)

Jenkins, Henry: "Transmedia story telling" http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html

Peterson, Kaara. 1998. Framing Ophelia: Representation and the pictorial tradition. Mosaic : a Journal for the Interdisciplinary Study of Literature. Winnipeg: Sep 1998.Vol. 31, Iss. 3.

Plett, Heinrech, F. 1991. “Intertextualities”. Intertextuality. Ed. H.F. Plett. Berlin, NY: Walter de Gruyter, 3-8, 17-27.

Sanders, Julie. 2006. Adaptation and Appropriation. London: Routledge.

Sellers, Susan. 2001. "Theories of Myth" in Myth and Fairy Tale in Contemporary Women's Fiction. London: Palgrave.

Wald, Christina. 2007. Hysteria, Trauma and Melancholia: Performative Maladies in Contemporary Anglophone Drama. Basinstoke: Palgrave Macmillan.

Jack Zipes: "Fairy-Tale Collisions or the Explosion of the Genre", The Irresistible Fairy Tale. 2012. (110-126)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas, Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska, Waldemar Skrzypczak, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas, Ewa Kościałkowska-Okońska, Waldemar Skrzypczak, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK)

The aim of the MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of cultural and literary studies.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak)

The seminar is designed for the students interested in text analysis. A diversity of texts (literary and non-literary texts) will provide the starting point for a research project depending on personal interests and preferences of individual students.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, porf. UMK)

Students are introduced to the methods, concepts and theories commonly employed in MA research and in the process of writing MA dissertations in the field of cultural and literary studies; during the first year of the seminar, students will explore recent trends in the field of cultural and literary studies. During the first term, students are required to choose the topic of their MA dissertation. To complete the second term, students are required to present their preliminary research in class and to submit the first chapter of their MA dissertation.

Potential MA dissertations might focus on literature and film analysis, historical and cultural problems, as well as issues in cultural and literary theory.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

The course focuses on selecting a problem existing within the field of Translation Studies and preparing a Master’s thesis related with the given problem, with the use of methodologies accepted and recognised in the discipline. Thesis-related issues are further developer in subsequent chapters following the supervisor’s guidance. The proposed spectrum of topics covers brief overview of the history of translation, the linguistic, cultural (functionalist) and cognitive approaches, the concept of equivalence, norm and translation competence, specialist languages, translation of non-literary texts or interpreting.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak)

As in part A. Text linguistics and Cognitive Linguistics will provide the theoretical base for analytical and interpretive explorations.

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)

As in part A.

Literatura: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK) (selected, depending on the topic of the dissertation):

Julie Rivkin and Michael Ryan, “Literary Theory: An Anthology,” 1998.

Bil Ashcroftl, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin, “The Postcolonial Studies Reader,” 1995.

Paul Fussell, “The Great War and Modern Memory”, 1975.

John McLeod, “Beginning Postcolonialism,” 2000.

Cathy Caruth, “Trauma: Explorations in Memory”, 1996.

T.S.Elliot, “Tradition and the Individual Talent”, 1921.

Jean-Paul Sartre, “Writing, Reading, and the Public”, 1948.

Italo Calvino, “Right and Wrong Political Uses of Literature”, 1986.

Linda Hutcheon, “Historiografic Metafiction”, 1988

Anne Whitehead and Angela Woods, Introduction to “The Edinburgh Companion to the Critical Medical Humanities”, 2016

Gareth Williams, “Theorizing Disability”, 2001

Tess Maginess, Introduction to “Dementia and Literature”, 2018

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

Baker, Mona. 1998. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London and New York: Routledge.

Baker, Mona. 1992. In Other Words. A Coursebook on Translation. London: Routledge.

Danks, Joseph H. et al. (eds.). 1997. Cognitive Processes in Translation and Interpreting. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.

Gile, Daniel. 1995. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Kussmaul, Paul. 1995. Training the Translator. Amsterdam: Philadelphia: John Benjamins.

Lörscher, Wolfgang. 1991. Translation Performance, Translation Process, and Translation Strategies. Tübingen: Gunter Narr Verlag

Malmkjær, Kirsten. (ed.). 1998. Translation and Language Teaching. St Jerome Publishing

Munday, Jeremy. 2001. 'Introducing Translation Studies: Theories and Applications'. London and New York: Routledge

Nord, Christiane. 1997. Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained. Manchester: St Jerome Publishing

Snell-Hornby, Mary. 1988. Translation Studies-an integrated approach. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Wilss, Wolfram. 1996. Knowledge and Skills in Translator Behavior. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam/ Philadelphia.

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak)

Skrzypczak, Waldemar. 2006. “On Text Linguistics: some terminological distinctions.” NKJO w Toruniu, Silva Rerum. Nr 6/7, 63-71.

Skrzypczak, Waldemar. 2006. “Alternate Construals, Duals and Selective Projections.” Worlds in the Making Constructivism and Postmodern Knowledge, red. Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub i Katarzyna Więckowska. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 67-85

Skrzypczak, Waldemar. 2007. “Cognitive Stylistics: Towards Dimensions of Uniqueness and Novelty in Textual Imagery.” Multiculturalism, at the Start of 21st Century, red. Krystyna Kujawińska-Courtney i Maria A. Łukowska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 371-383.

Skrzypczak, Waldemar. 2008. „Metaphor as a dynamic asymmetry.” Philologica Wratislaviensa: From Grammar to Discourse. Metaphor and Cognition, red. Zdzisław Wąsik and Tomasz Komendziński. Frankfut am Main: Peter Lang, 53-62

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska) (2019/20)

The aim of the MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of cultural and literary studies.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak)

The seminar is designed for the students interested in text analysis. A diversity of texts (literary and non-literary texts) will provide the starting point for a research project depending on personal interests and preferences of individual students.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska) (2019/2020)

In the first year of the seminar students are introduced to selected concepts and theories employed in MA research and in the process of writing MA dissertations in the field of cultural and literary studies; the first semester of the seminar is devoted to the discussion of recent trends in the field of cultural and literary studies connected to the students' MA projects: the seminar might focus on such topics as intertextuality and adaptation, trauma, post-apocalypse, ecocriticism, transmedia and participatory culture, fan fiction, myth and fairy tale, madness and melancholia. In the second semester students will be expected to formulate their research problem within the field of literature or culture (or their practical applications), choose the method and theory, create a preliminary bibliography and begin writing their first chapter.

____________________________________________________

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

The course focuses on selecting a problem existing within the field of Translation Studies and preparing a Master’s thesis related with the given problem, with the use of methodologies accepted and recognised in the discipline. Thesis-related issues are further developer in subsequent chapters following the supervisor’s guidance. The proposed spectrum of topics covers brief overview of the history of translation, the linguistic, cultural (functionalist) and cognitive approaches, the concept of equivalence, norm and translation competence, specialist languages, translation of non-literary texts or interpreting.

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak)

As in part A. Text linguistics and Cognitive Linguistics will provide the theoretical base for analytical and interpretive explorations.

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)

As in part A.

Literatura: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska) (2019/20)

Selected bibliography, subject to change, depending on the students' choices of research areas:

Eder, Jens. 2015."Transmediality and the politics of adaptation" The Politics of Adaptation: Media Convergence and Ideology. Ed. Dan Hassler-Forest, Pascal Nicklas. London: Palgrave Macmillan.

McArthur, J.A. "Digital Subculture: A Geek Meaning of Style". Journal of Communication Inquiry, Volume 33 Number 1, January 2009. 58-70.

Heffernan,Teresa. 2008. "Introduction: Post-Apocalyptic Culture", Post- Apocalyptic Culture, University of Toronto.

Hellekson, Karen, Kristina Busse. 2014. The Fan Fiction Studies Reader. Iowa City: University of Iowa Press.

Howarth, William. 1995. "Some Principles of Ecocriticism". The Ecocriticism Reader. Ed. Cheryl Glotfelty, Harold Fromm. University of Georgia Press.

Jenkins, Henry: "Scribbling in the margins: Fan readers/fan writers", Textual Poachers, 1992 (fragments)

Jenkins, Henry: "Transmedia story telling" http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html

Peterson, Kaara. 1998. Framing Ophelia: Representation and the pictorial tradition. Mosaic : a Journal for the Interdisciplinary Study of Literature. Winnipeg: Sep 1998.Vol. 31, Iss. 3.

Plett, Heinrech, F. 1991. “Intertextualities”. Intertextuality. Ed. H.F. Plett. Berlin, NY: Walter de Gruyter, 3-8, 17-27.

Sanders, Julie. 2006. Adaptation and Appropriation. London: Routledge.

Sellers, Susan. 2001. "Theories of Myth" in Myth and Fairy Tale in Contemporary Women's Fiction. London: Palgrave.

Wald, Christina. 2007. Hysteria, Trauma and Melancholia: Performative Maladies in Contemporary Anglophone Drama. Basinstoke: Palgrave Macmillan.

Jack Zipes: "Fairy-Tale Collisions or the Explosion of the Genre", The Irresistible Fairy Tale. 2012. (110-126)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

Baker, Mona. 1998. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London and New York: Routledge.

Baker, Mona. 1992. In Other Words. A Coursebook on Translation. London: Routledge.

Danks, Joseph H. et al. (eds.). 1997. Cognitive Processes in Translation and Interpreting. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.

Gile, Daniel. 1995. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Kussmaul, Paul. 1995. Training the Translator. Amsterdam: Philadelphia: John Benjamins.

Lörscher, Wolfgang. 1991. Translation Performance, Translation Process, and Translation Strategies. Tübingen: Gunter Narr Verlag

Malmkjær, Kirsten. (ed.). 1998. Translation and Language Teaching. St Jerome Publishing

Munday, Jeremy. 2001. 'Introducing Translation Studies: Theories and Applications'. London and New York: Routledge

Nord, Christiane. 1997. Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained. Manchester: St Jerome Publishing

Snell-Hornby, Mary. 1988. Translation Studies-an integrated approach. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.

Wilss, Wolfram. 1996. Knowledge and Skills in Translator Behavior. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam/ Philadelphia.

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak)

Skrzypczak, Waldemar. 2006. “On Text Linguistics: some terminological distinctions.” NKJO w Toruniu, Silva Rerum. Nr 6/7, 63-71.

Skrzypczak, Waldemar. 2006. “Alternate Construals, Duals and Selective Projections.” Worlds in the Making Constructivism and Postmodern Knowledge, red. Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub i Katarzyna Więckowska. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 67-85

Skrzypczak, Waldemar. 2007. “Cognitive Stylistics: Towards Dimensions of Uniqueness and Novelty in Textual Imagery.” Multiculturalism, at the Start of 21st Century, red. Krystyna Kujawińska-Courtney i Maria A. Łukowska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 371-383.

Skrzypczak, Waldemar. 2008. „Metaphor as a dynamic asymmetry.” Philologica Wratislaviensa: From Grammar to Discourse. Metaphor and Cognition, red. Zdzisław Wąsik and Tomasz Komendziński. Frankfut am Main: Peter Lang, 53-62

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr Sławomir Wacewicz)

____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Sławomir Wacewicz, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Sławomir Wacewicz, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab.Anna Branach-Kallas) (2020/2021)

In 2020/2021, the class is conducted remotely with the use of remote teaching and testing methods, primarily through Moodle and Microsoft Teams.

Moodle: MA seminar (ABK) summer 2020/2021

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1854

Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3d9315ab9a3145e2beee4445cd8ddb4c%40thread.tacv2/conversations?groupId=b0b0b500-0c89-4159-8406-75d907de7568&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

____________________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2020/2021)

In the 2020/21 cycle, Summer term, the course will be taught remotely via Moodle and MS Teams (30 contact hours).

Moodle will be used for access to the literature and additional material, as well as for managing and submission of all assignments.

Weekly updates will be sent via USOS-mail.

______________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK) (2020/2021)

In 2020/2021 summer term, the class is conducted remotely, primarily via MS Teams and the Moodle platform

Link to Moodle

Link to MS Teams

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK) (2020/2021)

In the first year of the seminar students are introduced to selected concepts and theories employed in MA research and in the process of writing MA dissertations in the field of cultural and literary studies; the first semester of the seminar is devoted to the discussion of recent trends in the field of cultural and literary studies connected to the students' MA projects: the seminar will focus on such topics as gender, postmodernmism and intertextuality, war, ethics, trauma,postcolonialism, migration and diaspora, affects and medical humanities.

In the second semester students will be expected to formulate their research problem within the field of literature or culture (or their practical applications), choose the method and theory, create a preliminary bibliography and complete their first chapter

____________________________________________________

____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)

The aim of the MA seminar is to introduce students to selected research methods, problems and theories in the field of cultural and literary studies. In the summer term, students are expected to formulate their research problem, present their MA project and prepare introductory parts of the MA thesis.

Literatura: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK) (2020/2021)

depending on the research topic

____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)

Depending on the research topic.

______________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2020/2021)

Depending on the research topic.

Uwagi: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK)

Expand detailed information on the Seminar for additional notes about the 2020/2021 cycle

_____________________________________________

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK) (2020/2021)

Expand detailed information on the Seminar for additional notes about the 2020/2021 cycle

____________________________________________________

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES (dr hab. Katarzyna Więckowska)

Expand detailed information on the Seminar for additional notes about the 2020/2021 cycle

______________________________________________

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2020/2021)

Expand detailed information on the Seminar for additional notes about the 2020/2021 cycle

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

Pełny opis: (tylko po angielsku)

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

AS IN PART A.

Literatura: (tylko po angielsku)

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

Fauconnier, Gilles. 2001. “Conceptual Blending and Analogy”, in: D. Gentner, K. J. Holyoak, B. N. Kokinov (eds.), The Analogical Mind, Cambridge Mass./London, England, A Bradford Book MIT, 255-286.

• Lakoff, George and M. Johnson. 1980. Metaphors We Live By. (Afterword 2003). University of Chicago Press.Chicago.

• Lakoff, George. 1993. “Contemporary Theory of Metaphor”, in: A. Ortony (ed.).Metaphor and Thought,

• Cambridge: Cambridge University Press, 202-251

• Langacker, Ronald W. 1990. Concept, Image and Symbol. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Langacker, Ronald W. 2000. Grammar and Conceptualization. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Skrzypczak, Waldemar. 2006. Analog-Based Modelling of Meaning Representations in English. N. Copernicus University Press. Toruń.

• Matthews, Peter. H. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. Oxford University Press. Oxford - New York.

Tarsk. R. L. 1999. (edited by Peter Stockwell 2007). Language and Linguistics: The Key Concepts. Routledge.Oxon.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Expand detailed information on the available seminars for additional notes about the 2021/2022 cycle.

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

-------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak, 2021/2022)

as in PART A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak, Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Marak, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak, Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Marak, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

Pełny opis: (tylko po angielsku)

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

AS IN PART A.

Literatura: (tylko po angielsku)

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak 2021/2022)

Fauconnier, Gilles. 2001. “Conceptual Blending and Analogy”, in: D. Gentner, K. J. Holyoak, B. N. Kokinov (eds.), The Analogical Mind, Cambridge Mass./London, England, A Bradford Book MIT, 255-286.

• Lakoff, George and M. Johnson. 1980. Metaphors We Live By. (Afterword 2003). University of Chicago Press.Chicago.

• Lakoff, George. 1993. “Contemporary Theory of Metaphor”, in: A. Ortony (ed.).Metaphor and Thought,

• Cambridge: Cambridge University Press, 202-251

• Langacker, Ronald W. 1990. Concept, Image and Symbol. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Langacker, Ronald W. 2000. Grammar and Conceptualization. Mouton de Gruyter. Berlin/New York.

• Skrzypczak, Waldemar. 2006. Analog-Based Modelling of Meaning Representations in English. N. Copernicus University Press. Toruń.

• Matthews, Peter. H. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. Oxford University Press. Oxford - New York.

Tarsk. R. L. 1999. (edited by Peter Stockwell 2007). Language and Linguistics: The Key Concepts. Routledge.Oxon.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Expand detailed information on the available seminars for additional notes about the 2021/2022 cycle.

--------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Dorota Guttfeld) (2021/2022)

As in part "A".

-------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Waldemar Skrzypczak, 2021/2022)

as in PART A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.