Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Media, film, theatre: Southern Gothic

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1S-MFT-SG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media, film, theatre: Southern Gothic
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Media, film, theatre - grupa do wymagań etapowych - I rok s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:


Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in seminar - 30 hrs

- consultations - 5 hrs


Self-study hours:

- preparation for the seminar: research - 5 hrs

- writing essays - 5 hrs

- reading literature- 30 hrs


Altogether: 75 hrs (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student

W1: has advanced knowledge of Southern Gothic as a literary phenomenon (including its historical, social, and political contexts) and of selected representatives of this genre (K_W08).

W2: is acquainted with the afterlife of Southern Gothic in other media (old and new) (K_W09).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student

U1: is able to present and defend interpretations of selected texts of Southern Gothic, using advanced theoretical concepts (K_U07).

U2: has advanced skills in formulating and testing of hypotheses concerning transmedial migrations of literary texts (K_U07).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student

K1: understands the significance of literary tradition and seeks to keep it alive by means of sharing the results of research in digital media (K_K03).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) - problem-based lecture

- project work

- seminar

- exchange and discussion methods


Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- giełda pomysłów
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Southern Gothic

The main aim of the seminar is to explore a selection of texts classified as Southern Gothic in the context of American cultural and literary history. Beginning with Edgar Allan Poe and culminating with Toni Morrison, the seminar combines a close reading of literary texts with mapping out of their transmedial afterlives in old and new media.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Southern Gothic

Week 1: Introduction (syllabus, requirements, logistics, etc.). Key concepts: The American South, Gothic, Southern Gothic. Characteristics of Southern Gothic. Introduction to the selected authors and texts.

Week 2: Transmedia storytelling. Theory and practice.

Week 3: Edgar Allan Poe (1809–1849) “The Masque of the Red Death” (1842) – discussion of the text

Week 4: Reinventions of “The Masque of the Red Death” across media (film, video, blog, etc.)

Week 5: William Faulkner (1897–1962) “A Rose for Emily” (1930) – discussion of the text

Week 6: Mapping out transmedial afterlives of “A Rose for Emily”

Week 7: Carson McCullers (1917–1967) The Ballad of the Sad Café (1951) – discussion of the text

Week 8: Discussion of the film adaptation of The Ballad of the Sad Café (1991) directed by Simon Callow

Week 9: Reassessment and refining of key concepts: Southern Gothic, Transmedia. An in-class test on transmedial migrations of one of the three texts discussed in previous weeks

Week 10: Flannery O’Connor (1925–1964) “The Life You Save May Be Your Own” (1955) – discussion of the text

Week 11: Tracing contexts of “The Life You Save May Be Your Own”

Week 12: Toni Morrrison (1931–2019) Beloved (1987) – discussion of the text

Week 13: Mapping out authorial commentaries on Beloved.

Week 14: Discussion of the possibilities of sharing the results of students’ research in digital media (blogs, videos, comments, social media, etc.)

Week 15: Reassessment of Transmedia theory and practice. An essay on the condition of authorship in the context of transmedia is due.

Literatura: (tylko po angielsku)

Literary texts:

Faulkner, William. “A Rose for Emily.” http://www.cje.ids.czest.pl/biblioteka/7117936-A-Rose-for-Emily.pdf

McCullers, Carson. The Ballad of the Sad Café. https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/163729/The%20Ballad%20of%20the%20Sad%20Caf%C3%A9%20-%20Carson%20McCullers.pdf?sequence=1

Morrison, Toni. Beloved.

https://www.academia.edu/35729242/Beloved_Toni_Morrison_Vintage_International_2007_1_

O’Connor, Flannery. “The Life You Save May Be Your Own.” https://old.pf.jcu.cz/stru/katedry/aj/doc/sukdolova/Flannery_O'Connor.pdf.

Poe, Edgar Allan. “The Masque of the Red Death.” https://www.ibiblio.org/ebooks/Poe/Red_Death.pdf.

Commentary:

Chaykin, Rachelle. “Southern Gothic Literature,” 10.04. 2015. https://www.youtube.com/watch?v=9HwvpXvLZQM.

Freeman, Matthew, and Renira Rampazzo Gambarato, eds. The Routledge Companion to Transmedia Studies. Routledge, 2019. (Foreword, Introduction)

Street, Susan Castillo, and Charles L. Crow, eds. The Palgrave Handbook of the Southern Gothic. Palgrave, 2016.

Street, Susan Castillo, and Charles L. Crow, eds. Nineteenth-Century Southern Gothic Short Fiction: Haunted by the Dark. Anthem Press, 2020.

Tyminski “Southern Gothic.” https://www.youtube.com/watch?v=K3RjWJMOuSQ

***

On Poe’s tale, for example,

Deadly Imagery in Edgar Allan Poe’s "Mask of the Red Death," posted on April 24, 2020 By groc.

https://engl105sp2020.web.unc.edu/2020/04/literary-analysis-of-edgar-allan-poes-mask-of-the-red-death/

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- short research projects (W1, W2)

- an in-class test, an essay (U1, U2)

- activity (K1, U1, U2)

Assessment criteria:

12 x 5 points for activity (short research projects and discussion of concepts, placing research results on the Internet).

2 x 20 points for an in-class test and an essay. Weeks: 9 and 15, respectively

fail 0- 59 pts (0-59 %)

satisfactory 60-69 pts (60-69 %)

satisfactory plus 70-75 pts (70-75 %)

good 76-85 pts (76-85 %)

good plus 86-90 pts (86-90 %)

very good 91-100 pts (91-100 %)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Buchholtz
Prowadzący grup: Mirosława Buchholtz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Buchholtz
Prowadzący grup: Mirosława Buchholtz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)