Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Media, film, theatre: Shakespeare’s Women: Romeo and Juliet, Antony and Cleopatra, Troilus and Cressida

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1S-MFT-SW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media, film, theatre: Shakespeare’s Women: Romeo and Juliet, Antony and Cleopatra, Troilus and Cressida
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 30 h - seminar (contact hours)
25 h - individual work: reading and preparing for classes
5 h - writing and editing the midterm essay
15 h - writing and editing the final essay

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The graduate has advanced knowledge of Shakespeare's plays, and knows selected cultural aspects related to those works (K_W04),
W2: The graduate has advanced knowledge of Elizabethan theater and the historical reality of the period (K_W04).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The graduate is able to utilize advanced theoretical perspectives and use their knowledge to formulate and test hypotheses connected to Shakespeare's plays (K_U07),
U2: The graduate is able to critically analyze and interpret Shakespeare's plays with the application of the appropriate methodological perspective (K_U13),
U3: The graduate is able to form critical opinions regarding Shakespeare's plays in a variety of media (K_U15).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The graduate appreciates the tradition and cultural heritage of Shakespeare's work and is aware of their responsibility for preserving them (K_K03).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:
- description
- discussion
Exploratory teaching methods:
- biographical
- brainstorming
- expert panels
- seminar

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- giełda pomysłów
- panelowa
- seminaryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The seminar presents the work of William Shakespeare from the perspective of the female characters that he created. Focusing on Shakespeare's understanding of gender roles in his era, the students will discover the richness of possible interpretations of the plays and their influence on European and American culture, and try to assert whether the plays still present a valid voice in the discussions on gender today.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The seminar presents the work of William Shakespeare from the perspective of the female characters that he created. Focusing on Shakespeare's understanding of gender roles in his era, the students will discover the richness of possible interpretations of the plays and their influence on European and American culture, and try to assert whether the plays still present a valid voice in the discussions on gender today.

In the course of the classes the students will become familiar with three plays by William Shakespeare:

Romeo and Juliet

Antony and Cleopatra

Troilus and Cressida

The students will also learn of the different perspectives on Shakespeare's comedies in contemporary Shakespeare Studies.

Literatura: (tylko po angielsku)

William Shakespeare:

Romeo and Juliet - any edition

Antony and Cleopatra - any edition

Troilus and Cressida - any edition

A Companion to Shakespeare's Works, R. Dutton, J.E. Howard, eds., Blackwell, Malden, 2003.

Auden, W.H. Lectures on Shakespeare. W.H. Auden Critical Editions, Princeton University Press, 2000.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Active participation in seminar (graded) - 20% (K1, U3)

Midterm essay - 30% (U1, U2)

Final essay - 50% (U1, U2)

60%-71% = 3.

72%-76% = 3+

77%-84% = 4.

85%-90% = 4+

91%-100% = 5.

In each of the criteria, the correct and precise use of the English language will be taken into consideration (up to 20% of the grade for the given component).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Hetman
Prowadzący grup: Jarosław Hetman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)