Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

English text editing and typography

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1W-ETET Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: English text editing and typography
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Wybrane zajęcia na spec. naucz. I r. 1 sem. fil. ang. s2 ze spec. edyt.-filolog.
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

C1 level of English

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with the teacher:


- participation in classes - 30 hrs


Altogether: 30 hrs (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: has advanced knowledge of the English language used in editing, typography, and MS Word processing (K_W11)

W2: possesses knowledge of the problems pertaining to literary studies and editorial research (K_W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: can typeset a literary book-form text ready for publication, with the proper care of source use, editing and typography, and by means of DTP software (K_U04).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: is aware of the importance of editing and typographical principles in the philological and publishing context (K_K04)

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- discussion


Exploratory teaching methods:

- project work

- computer laboratory

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Skrócony opis:

The aim of the course is to provide students with the knowledge of typography (its basics, history and current use) and skills in editing English texts.

Pełny opis:

The course comprises exercises which aim at gaining knowledge and skills concerning the use of editing and typography in English texts. In the first semester, subjects comprise a discussion of various kinds of text publications, the analysis and edition of a book structure and layout, digital publications, font types, and the connection between editing and typography.

Content distribution:

 Introduction and requirements

 Editing and typography: key concepts

 Text properties: letters and fonts

 Letters and fonts: exercises

 Text editing with word processing tools: basic rules

 Typesetting a publication with word processing tools: vocabulary

 Typesetting a book structure with word processing tools: practice

 Assignment

 Individual feedback and conclusion

Literatura:

Required reading:

Lupton, Ellen. 2010. Thinking with Type. A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, & Students. New York: Princeton Architectural Press.

Sullivan, K.D. 2006. The McGraw-Hill Desk Reference for Editors, Writers, and Proofreaders. New York: McGraw-Hill.

James, Henry. The Turn of the Screw (any edition)

Additional reading:

Felici, James. 2012. The Complete Manual of Typography (Second Edition). Barkeley: Peachpit (selected chapters).

Metody i kryteria oceniania:

A graded credit on the basis of the assignments assessing the level of achieving particular learning outcomes:

In-class assignment - W1, W2 (50%)

In-class task completion and presentation – W1, W2, U1, K1 (50%)

Assessment criteria:

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Sibierska
Prowadzący grup: Marta Sibierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In the winter semester of 2020/2021, classes will be conducted online in a synchronous mode (via Microsoft Teams) and on Moodle platform.

Uwagi: (tylko po angielsku)

For more information regarding the 2020/2021 cycle, click on "Tutorial, 30 hours".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.