Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media, film, literature: Ecocritical explorations in literature and film

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG1W-MFL-ECE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Media, film, literature: Ecocritical explorations in literature and film
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Media, film, literature - grupa do wymagań etapowych - I rok s2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with the teacher:

- participation in classes - 30 hrs.

- Consultations online – 5 hrs.

- Teacher-assisted activities online – 5 hrs.


Self-study hours:

- preparation for classes – 15 hrs.

- preparation for the presentation - 10 hrs.

- preparation for the final project (essay) – 10 hrs.


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: The student has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in the study of media, film and literature (K_W09).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) U1: The student is able to use various communication channels and new information technologies to carry out their research and present its results (K_U04).

U2: The student is able to demonstrate to others the reasons for and means of life-long learning (K_U10).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: The student is able to critically assess their knowledge and other sources of information (K_K01).

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- discussion

- participatory lecture

Exploratory teaching methods:

- brainstorming

- classic problem-solving

- seminar

Online teaching methods:

- content-presentation-oriented methods

- exchange and discussion methods


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is an introduction to the major issues discussed in ecocriticism and an exploration of the representation of ecological problems in literature, film and media.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Students are introduced to the major problems of and standpoints in contemporary ecocriticism. A selection of literary texts and films dealing with ecological issues will be discussed, as well as the influence of ecological thought on the study of media.

Literatura: (tylko po angielsku)

Alaimo, Stacy. 2012. ““Sustainable This, Sustainable That: New Materialisms, Posthumanism, and Unknown Futures”.” PMLA 127.3 (2012): 558–564.

Badmington, Neil (2003). “Theorizing Posthumanism” [in:] Cultural Critique 53, 10–27.

Clark, Timothy. 2011.The Cambridge Introduction to Literature and the Environment. Cambridge: Cambridge University Press.

Joustra, Robert and Alissa Wilkinson (2016). How to Survive the Apocalypse: Zombies, Cylons, Faith, and Politics at the End of the World. Grand Rapdis, MI: William B. Eerdmans.

Moore, Jason W. (2016). “Introduction: Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism” [in:] Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism. Jason W. Moore (ed.). Oakland: Kairos, 1–11.

Parikka, Jussi. 2015. A Geology of Media. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Steffen, Will, Paul J. Crutzen, and John R. McNeill (2007). “The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?” [in:] Ambio 36.8, 614–621.

Zapf, Hubert. 2016. Literature as Cultural Ecology. Sustainable Texts. Bloomsbury Academic.

Fiction and film:

Ian McEwan, Machines Like Me (2019)

Kim Stanley Robinson, 2312 (2012)

Black Mirror (2011-2019)

Cloud Atlas (2012)

Interstellar (2014)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- presentation W1, U1, U2, K1

- active participation in discussion W1, U1, U2, K1

- essay W1, U1, K1

Assessment criteria:

The final mark consists of the assessment of:

- presentation (30% of the final grade)

- participation (in-class discussion and Moodle assignments) (35% of the final grade)

- essay (35% of the final grade)

fail – 0-59 %

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90 %

very good – 91-100 %

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In 2020/2021, the course will be conducted online via Moodle and Microsoft Teams, both synchronously and asynchronously.

Moodle: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1674

Microsoft Teams:

Code: pyl3od9

Follow this MS Teams link to join my classes/a

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Class: Laboratory, 30 hours → more information"/ "Laboratorium, 30 godzin → więcej informacji" for additional details about the 2020/2021 cycle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part A.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Topics:

- Ecocriticism: definitions and issues

- Anthropocene and/or Capitalocene

- Literature and the environment

- Climate fiction, the environmental text, and the Anthropocene

- Science studies

- The posthuman

- Eco-apocalypse (post-apocalyptic fiction)

- Solarpunk

- New Materialism

- Sustainability

Link to Moodle

Link to Teams

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Should the class be conducted online, remote teaching and testing methods will be used (primarily Moodle and Microsoft Teams).

Link to Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.